Archiwalny serwis www - może zawierać elementy, które nie są dostępne dla szerokiego grona odbiorców ze szczególnym uwzględnieniem osób z niepełnosprawnościami.
 

dr inż. Joanna Godlewska

 

 Obszar zainteresowań naukowych

 

Zarządzanie środowiskiem, gospodarka o obiegu zamkniętym, zielona gospdodarka, zrównoważony rozwój, polityka energetyczno-klimatyczna

  

 Najważniejsze publikacje 

                 

 1. J. Godlewska, E. Sidorczuk-Pietraszko, 2019, Taxonomic Assessment of Transition to the Green Economy in Polish Regions,  Sustainability 2019, 11(18), 5098;    
 2. J. Godlewska, 2017, Rola organizacji odzysku w tworzeniu gospodarki o obiegu zamkniętym, Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, s. 137-147;
 3. J. Godlewska, 2017, Recovery and recycling of waste tires in Poland, „Procedia Engineering”, Vol. 182, s. 229-234;
 4. J. Godlewska, 2016, Badania w zakresie gospodarowania  energią, w: Od ekonomiki ochrony środowiska do nauki o kreowaniu wiedzy: szkoła naukowa profesora Bazylego Poskrobki, (red.) E. Broniewicz, B. M. Powichrowska, Wyd. Ekonomia i Środowisko, Białystok, s. 161-172;
 5. J. Godlewska, 2016, Teoretyczne i praktyczne aspekty rozwoju zrównoważonej turystyki na obszarach przyrodniczo cennych, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, Nr 452, s. 185-196;
 6. A. Lulewicz-Sas, J. Godlewska, 2015, Assessment of environmental issues of corporate social responsibility by enterprises in Poland - results of empirical research, „Procedia - Social and Behavioral Sciences”, Vol. 213, s. 533-539;
 7. J. Godlewska, 2014, Możliwości finansowania działań z zakresu zielonej gospodarki w latach 2014-2020 na przykładzie województwa podlaskiego, „Ekonomia i Zarządzanie”, Vol. 6, nr 4, s. 2016-2016;
 8. J. Godlewska, 2013, Instrumenty wspierania lokalnej polityki energetycznej zgodnej z zasadami zrównoważonego rozwoju,  „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, Nr 318, s. 178-187;
 9. J. Godlewska, 2013, Strategia rozwoju gospodarki niskoemisyjnej na poziomie lokalnym, “Hande
 10. J. Godlewska, 2011, Uwarunkowania wykorzystania biomasy na poziomie lokalnym, „Ekonomia i Środowisko”, Nr 2 (40), s. 58-71; 
 11.          
  

Podstawowe informacje

Imię i nazwisko

Joanna Godlewska

Tytuł naukowy

dr inż.

Stanowisko

Adiunkt

Katedra

Katedra Zarządzania Produkcją

Kontakt

Pokój

112 KS

Telefon

85 746 98 39

E-mail

j.godlewska@pb.edu.pl