Archiwalny serwis www - może zawierać elementy, które nie są dostępne dla szerokiego grona odbiorców ze szczególnym uwzględnieniem osób z niepełnosprawnościami.
 

dr Mirosława Czerniawska

 

 Obszar zainteresowań naukowych

 

Psychologiczne aspekty funkcjonowania człowieka, zmiany mentalności, psychologiczna problematyka wartości i postaw.

  

 Najważniejsze publikacje 

  

 1. Czerniawska M. (2018). Postawy wobec religii, instytucji religijnych i religijnie motywowanej etyki? – aksjologiczne uwarunkowania różnic. Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja, t. 21, 1(81), s. 81-102.
 2. Czerniawska M. (2018). Wartość „osiągnięcia” a postawy wobec ustroju ekonomicznego i kwestii socjalnych. Przedsiębiorczość i Zarządzanie t. XIX, z.3, cz.1, 129-141.
 3. Czerniawska M. (2018). Zmiana postaw wobec „ludzi biznesu” – analiza uwarunkowań aksjologicznych. Przedsiębiorczość i Zarządzanie, t. XIX, z.3, cz.1, 143-157.
 4. Czerniawska M. (2018). Directiveness and attitudes towards entrepreneurship. Since Web. 10th International Scientific Conference “Business and Management 2018” May 3–4, 2018, Vilnius, LITHUANIA Section: Business Technologies and Sustainable Entrepreneurship
 5. Czerniawska M. (2018) „Wolność” i „równość”, … a może „zbawienie”? – wartości determinujące postawy wobec ustroju ekonomicznego i kwestii socjalnych. Prakseologia, 160, s.19-40.
 6. Czerniawska M. (2017). Wartości moralne a postawy wobec ustroju ekonomicznego i zabezpieczeń socjalnych. Przedsiębiorczość i Zarządzanie, tom XVIII, zeszyt 3, część I, s. 29-40.
 7. Czerniawska M. (2017). Czy kultura i tradycje narodowe tracą na znaczeniu? – raport z badań porównawczych nad postawami i ich analiza w kontekście wartości. Kultura i Edukacja 3(117), s. 95-112.
 8. Czerniawska M. (2017). Akceptacja demokracji i poczucie przystosowania do aktualnego ustroju – analiza porównawcza przekonań studentów z 2003, 2008 i 2013 roku. Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja, t. 20, 4(80), s. 61-76.
 9. Czerniawska M. (2016). Postawy „pragmatyczne” vs postawy „wrażliwości społecznej” i ich aksjologiczne uwarunkowania. Prakseologia, 158, t.1, s. 137-160.
 10. Czerniawska M. (2016). O wartościach i ich zmianie – raport z badań porównawczych nad systemami wartości studentów. Kultura i Edukacja, 3(113), 135-153.
 11. Czerniawska M. (2016). Zmiana postaw młodzieży wobec ustroju ekonomicznego i kwestii socjalnych – raport z badań porównawczych (rok 2003, 2008 i 2013). Pedagogika Społeczna, 4(62), 119-133.
 12. Czerniawska M. (2016). Postawy wrażliwości społecznej versus postawy pragmatyczne i ich osobowościowe uwarunkowania. Studia Edukacyjne, 40, 213-227.
                
 

Podstawowe informacje

Imię i nazwisko

Mirosława Czerniawska

Tytuł naukowy

dr

Stanowisko

Adiunkt

Katedra

Katedra Zarządzania, Ekonomii i Finansów

Kontakt

Pokój

204 KF

Telefon

85 746 98 21

E-mail

m.czerniawska@pb.edu.pl