Strona archiwalna Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej  

dr Urszula Ryciuk

  

 Obszar zainteresowań naukowych

 

Zarządzanie łańcuchem dostaw, relacje międzyorganizacyjne, koordynacja współpracy międzyorganizacyjnej, zaufanie.

  

 Najważniejsze publikacje 

   

 1. Leończuk D., Ryciuk U., Szymczak M., Nazarko J., Measuring performance of adaptive supply chains w: A. Kawa, A. Maryniak (eds.), SMART Supply Network, Springer International Publishing, Cham 2019, s. 89-110.
 2. Szymczak M., Leończuk D., Ryciuk U., Piotrowicz W., Witkowski K., Nazarko J., Jakuszewicz J., Key Factors for Information Integration in the Supply Chain - Measurement, Technology and Information Characteristics, Journal of Business Economics and Management, 2018, Vol. 19, nr 5, s. 759-776.
 3. Ryciuk U., Mechanizmy koordynacji współpracy w łańcuchu dostaw – systematyczny przegląd literatury, Nauki o Zarządzaniu, 2017, Nr 2 (31), s. 55-61.
 4. Ryciuk U., Wpływ zaufania międzyorganizacyjnego na funkcjonowanie łańcucha dostaw, Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 2017, nr 315, s. 54-65.
 5. Ryciuk U., Identification of factors related to trust formation in construction supply chains, Procedia Engineering 2017, Vol. 182, pp. 627-634.
 6. Ryciuk U., Formalizacja współpracy a zaufanie w łańcuchach dostaw w budownictwie, Przegląd Organizacji, 2016, nr 6, s. 25-31.
 7. Ryciuk U., Zaufanie międzyorganizacyjne w łańcuchach dostaw w budownictwie, Wyd. PWN, Warszawa 2016.
 8. Glińska E., Ryciuk U., Jeseviciute-Ufartiene L., Current versus Desired Attributes of the City Used in the Process of its Branding: The Perspective of City Marketers in Poland, “Transformations in Business & Economics” 2015, Vol.14, No. 2B, pp. 430-449.
 9. Ryciuk U., Koncepcja i specyfika łańcuchów dostaw w budownictwie, Przedsiębiorczość i Zarządzanie T. 15, z. 6-cz.1 (2014) s. 429-439
 10. Ryciuk U., Zaufanie międzyorganizacyjne - konceptualizacja, operacjonalizacja i pomiar, „Przegląd Organizacji” 2013, nr 12, s. 33-38.  
 11.  
     

Podstawowe informacje

Imię i nazwisko

Urszula Ryciuk

Tytuł naukowy

dr

Stanowisko

Adiunkt

Katedra

Międzynarodowa Katedra Logistyki i Inżynierii Usług

Kontakt

Pokój

17 KB

Telefon

85 746 98 75

E-mail

u.ryciuk@pb.edu.pl