Strona archiwalna Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej  

prof. n. ekon. i n. techn. dr hab. inż. Joanicjusz Nazarko


Obszar zainteresowań naukowych

  

Foresight strategiczny i technologiczny, prognozowanie, systemy logistyczne, analiza produktywności i benchmarking, inżynieria produkcji.

  


Najważniejsze publikacje 

   

 1. Leończuk D., Ryciuk U., Szymczak M., Nazarko J., Measuring Performance of Adaptive Supply Chains, in: SMART Supply Network, A. Kawa, A. Maryniak (eds.), Series: EcoProduction. Environmental Issues in Logistics and Manufacturing, Springer International Publishing 2019, pp. 89-110, ISSN 2193-4614 (Print), 2193-4622 (Online), doi: 10.1007/978-3-319-91668-2_5
 2. Szymczak M., Ryciuk U., Leończuk D., Piotrowicz W., Witkowski K., Nazarko J., Jakuszewicz J., Key factors for information integration in the supply chain – measurement, technology and information characteristics, „Journal of Business Economics and Management” 2018, Vol.19(5), pp. 759-776, ISSN 1611-1699 / eISSN 2029-4433, doi: 10.3846/jbem.2018.6359
 3. Nazarko J., Czerewacz-Filipowicz K., Kuźmicz K. A., Comparative analysis of the Eastern European countries as participants of the New Silk Road, „Journal of Business Economics and Management” 2017, Vol.18(6), pp. 1212-1227, ISSN 1611-1699 / eISSN 2029-4433, doi: 10.3846/16111699.2017.1404488
 4. Nazarko J., Chodakowska E., Labour efficiency in construction industry in Europe based on frontier methods: data envelopment analysis and stochastic frontier analysis, „Journal of Civil Engineering and Management” 2017, Vol. 23(6), pp. 787-795, ISSN 1392-3730 / eISSN 1822-3605, doi: 10.3846/13923730.2017.1321577
 5. Chodakowska E., Nazarko J., Environmental DEA Method for Assessing Productivity of European Countries, „Technological and Economic Development of Economy” 2017, Vol.23(4), pp. 589-607, ISSN 2029-4913 / eISSN 2029-4921, doi: 10.3846/20294913.2016.1272069
 6. Nazarko J., Šaparauskas J., Application of DEA method in efficiency evaluation of public higher education institutions, „Technological and Economic Development of Economy” 2014, Vol. 20, Iss. 1, pp. 25-44, ISSN 2029-4913 / eISSN 2029-4921, doi: 10.3846/20294913.2014.837116
 7. Kononiuk A., Nazarko J., Scenariusze w antycypowaniu i kształtowaniu przyszłości, Wolters Kluwer, Warszawa 2014, 220 s., ISBN 978-83-264-3331-3
 8. Nazarko J., Regionalny foresight gospodarczy. Metodologia i instrumentarium badawcze, ZPWiM, Warszawa 2013, 122 s., ISBN 978-83-936782-5-9
 9. Nazarko J., Regionalny foresight gospodarczy. Scenariusze rozwoju innowacyjności mazowieckich przedsiębiorstw, ZPWiM, Warszawa 2013, 138 s., ISBN 978-83-936782-3-5
 10. Nazarko J. (red. nauk.), Kędzior Z. (red. nauk.), Uwarunkowania rozwoju nanotechnologii w województwie podlaskim: wyniki analiz STEEPVL i SWOT, Rozprawy Naukowe Nr 204, Biblioteka Nauk o Zarządzaniu, Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, Białystok 2010, 239 s., ISSN 0867-096X
 11.  
       

Podstawowe informacje

Imię i nazwisko

Joanicjusz Nazarko

Tytuł naukowy

prof. n. ekon. i n. techn. dr hab. inż.

Stanowisko

Profesor

Katedra

Międzynarodowa Katedra Logistyki i Inżynierii Usług

Kontakt

Pokój

103 DZ

Telefon

85 746 98 25

E-mail

j.nazarko@pb.edu.pl

WWW

http://www.nazarko.pl