Archiwalny serwis www - może zawierać elementy, które nie są dostępne dla szerokiego grona odbiorców ze szczególnym uwzględnieniem osób z niepełnosprawnościami.
 

dr inż. Andrzej Daniluk

   

  

 Obszar zainteresowań naukowych

 

Ocena efektywności przedsięwzięć, klastry biznesowe, organizacja procesów produkcyjnych.

   


 Najważniejsze publikacje 

  

 1. Wasiluk A., Daniluk A., The possibilities of creating cross-border clusters, Vilnius University Publishing House, Vilnius 2013.
 2. Daniluk A., Uwarunkowania realizacji wspólnych projektów w ramach współpracy transgranicznej podlaskich przedsiębiorstw, „Przedsiębiorczość i Zarządzanie”, T. 15, Warszawa 2014, s. 277-289.
 3. Daniluk A., Strategie marketingowe jako źródło przewagi konkurencyjnej, „Przedsiębiorczość i Zarządzanie”, T. 15, z. 8, cz.1, Warszawa 2014, s. 41-54.
 4. Daniluk A., Tomaszuk A., Conditions for development of companies’ cooperation and entrepreneurship, The 9th International Scientific Conference “Business and Management 2016”: Conference Proceedings, Vilnius Gediminas Technical University, Vilnius, May 12-13, 2016.
 5. Daniluk A., Conditions of cooperation between enterprises and business environment institutions using the Podlasie region as an example, “Economy and Management”, Vol. 8, nr 4 (2016), s. 18-27.
 6. Daniluk A., Tomaszuk A., Cooperation between competing companies as a factor of technological entrepreneutship creation, 21th International Scientific Conference: Economics and Management 2016: ICEM’2016, Brno, 19-20.05.2016, Proceeding of Selected Papers, Smart and Efficient Economy: Preparation for the Future Innovative Economy, Brno University of Technology [et al.], Brno, 2016, pp. 533-541.
 7. Daniluk A., Cooperation between Business Companies and the Institutions in the Context of Innovations Implementation, 7th International Conference on Engineering, Project and Production Management: EPPM’2016, Białystok, September 21-23, 2016, Procedia Engineering, Vol. 182, 2017, pp. 127-134.
 8. Daniluk A., Cross-Border Co-Operation by Polish and Belarusian Companies in the Aspect of Increasing the Competitiveness, 23rd International Scientific Conference on Economic and Social Development: ESD’2017, Book of Proceedings, Madrid 2017, pp. 598-608.
 9. Daniluk A., Proinnowacyjne przesłanki podejmowania współpracy przez przedsiębiorstwa, [w:] P. Wachowiak, S. Gregorczyk (red. nauk.), „Organizacja kreatywna: teoria i praktyka”, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2018, s. 185-197.
 10. Daniluk A., Supporting Enterprise Innovation by Cooperation with Business Environment Institutions in Poland and Belarus, Proceedings of the 22nd Eurasia Business and Economics Society Conference, Springer International Publishing, pp. 65-81.                 
 11.  
  

Podstawowe informacje

Imię i nazwisko

Andrzej Daniluk

Tytuł naukowy

dr inż.

Stanowisko

Adiunkt

Katedra

Katedra Zarządzania Produkcją

Kontakt

Pokój

113 KF

Telefon

85 746 98 08

E-mail

a.daniluk@pb.edu.pl