Strona archiwalna Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej  

dr inż. Andrzej Daniluk

   

  

 Obszar zainteresowań naukowych

 

Ocena efektywności przedsięwzięć, klastry biznesowe, organizacja procesów produkcyjnych.

   


 Najważniejsze publikacje 

  

 1. Wasiluk A., Daniluk A., The possibilities of creating cross-border clusters, Vilnius University Publishing House, Vilnius 2013.
 2. Daniluk A., Uwarunkowania realizacji wspólnych projektów w ramach współpracy transgranicznej podlaskich przedsiębiorstw, „Przedsiębiorczość i Zarządzanie”, T. 15, Warszawa 2014, s. 277-289.
 3. Daniluk A., Strategie marketingowe jako źródło przewagi konkurencyjnej, „Przedsiębiorczość i Zarządzanie”, T. 15, z. 8, cz.1, Warszawa 2014, s. 41-54.
 4. Daniluk A., Tomaszuk A., Conditions for development of companies’ cooperation and entrepreneurship, The 9th International Scientific Conference “Business and Management 2016”: Conference Proceedings, Vilnius Gediminas Technical University, Vilnius, May 12-13, 2016.
 5. Daniluk A., Conditions of cooperation between enterprises and business environment institutions using the Podlasie region as an example, “Economy and Management”, Vol. 8, nr 4 (2016), s. 18-27.
 6. Daniluk A., Tomaszuk A., Cooperation between competing companies as a factor of technological entrepreneutship creation, 21th International Scientific Conference: Economics and Management 2016: ICEM’2016, Brno, 19-20.05.2016, Proceeding of Selected Papers, Smart and Efficient Economy: Preparation for the Future Innovative Economy, Brno University of Technology [et al.], Brno, 2016, pp. 533-541.
 7. Daniluk A., Cooperation between Business Companies and the Institutions in the Context of Innovations Implementation, 7th International Conference on Engineering, Project and Production Management: EPPM’2016, Białystok, September 21-23, 2016, Procedia Engineering, Vol. 182, 2017, pp. 127-134.
 8. Daniluk A., Cross-Border Co-Operation by Polish and Belarusian Companies in the Aspect of Increasing the Competitiveness, 23rd International Scientific Conference on Economic and Social Development: ESD’2017, Book of Proceedings, Madrid 2017, pp. 598-608.
 9. Daniluk A., Proinnowacyjne przesłanki podejmowania współpracy przez przedsiębiorstwa, [w:] P. Wachowiak, S. Gregorczyk (red. nauk.), „Organizacja kreatywna: teoria i praktyka”, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2018, s. 185-197.
 10. Daniluk A., Supporting Enterprise Innovation by Cooperation with Business Environment Institutions in Poland and Belarus, Proceedings of the 22nd Eurasia Business and Economics Society Conference, Springer International Publishing, pp. 65-81.                 
 11.  
  

Podstawowe informacje

Imię i nazwisko

Andrzej Daniluk

Tytuł naukowy

dr inż.

Stanowisko

Adiunkt

Katedra

Katedra Zarządzania Produkcją

Kontakt

Pokój

31 KS

Telefon

85 746 98 31

E-mail

a.daniluk@pb.edu.pl