Strona archiwalna Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej  

dr Sylwia Saczyńska-Sokół

 

 Obszar zainteresowań naukowych

 

Zarządzanie kapitałem ludzkim w organizacji; zarządzanie przedsiębiorstwem;  sytuacja osób młodych na rynku pracy oraz kształcenie w szkołach wyższych w kontekście potrzeb rynku pracy.

  

 Najważniejsze publikacje 

  

 1. Saczyńska-Sokół, Challenges to the labor market institutions in the area of supporting NEETs, Proceedings of the 9th International Conference on Applied Economics Contemporary Issues in Economy: Economics, ed. Adam P. Balcerzak, Ilona Pietryka; Institute of Economic Research, Nicolaus Copernicus University, Polish Economic Society, Toruń 2017.
 2. Saczyńska-Sokół, Relacje międzyorganizacyjne w zakresie wspierania młodzieży NEET na rynku pracy w województwie podlaskim, Studia Ekonomiczne region Łódzkiego, nr XXIV, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Oddział w Łodzi, Łódź 2017.
 3. Saczyńska-Sokół, Rekomendacje w zakresie wspierania osób młodych znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy w województwie podlaskim, Oficyna Wydawnicza PB, Białystok 2016.
 4. Saczyńska-Sokół, Sytuacja młodzieży NEET na rynku pracy, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, Administracja i Zarządzanie, nr 108, Siedlce 2016.
 5. Saczyńska-Sokół, Zbysław Dobrowolski, Wioletta Wereda, Relationship management in a public-private partnership, Hyperion International Journal of Econophysics and New Economy, Vol. 8, nr 2 (2015), Bukareszt 2015.
 6. Saczyńska-Sokół, J. Sasak, Changes of fields of studies at Polish higher education institutions in the context of the labor market needs, Hyperion International Journal of Econophysics and New Economy, Vol. 7, nr 2 (2014), Bukareszt 2014.
 7. Saczyńska-Sokół, M. Łojko Social welfare as a socially responsible institution, [w:] A. Lulewicz-Sas (red.), Corporate social responsibility, EkoPress, Białystok 2014.
 8. Saczyńska-Sokół, Wyzwania badawcze wobec problematyki tajemniczych mistrzów, Przedsiębiorczość i Zarządzanie, Tom XV, Zeszyt 6, część I, Łódź 2014.
 9. Saczyńska-Sokół, Social responsibility in the context of higher education in Polish universities [w:] A. Lulewicz-Sas (red.), Corporate social (ir)responsibility, EkoPress, Białystok 2013.
 10. Saczyńska-Sokół, Problem dostosowania oferty kształcenia polskich uczelni do potrzeb rynku pracy [w:] Aleksander Noworól, Zarządzanie organizacjami publicznymi, Przedsiębiorczość i Zarządzanie, Tom XIV, Zeszyt 13, część III, Łódź 2013.
 11. Saczyńska-Sokół, J. Samul, Tworzenie i pomiar zaangażowania kadry kierowniczej w małych firmach [w:] Z. Wiśniewski (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi w małych i średnich przedsiębiorstwach, Oficyna Wolters Kluwer, 2013.
 12. Saczyńska-Sokół, J. Samul, Pozyskiwanie kadry kierowniczej w małych firmach [w:] Z. Wiśniewski (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi w małych i średnich przedsiębiorstwach, Oficyna Wolters Kluwer, 2013.
 13. Saczyńska-Sokół, Od zarządzania zasobami ludzkimi do zarządzania kapitałem intelektualnym [w:] W. Kowalczewski (red.), Ewolucja czy rewolucja? Czas przemian- czas wyzwań: zmiany w teorii i praktyce zarządzania, Wydawnictwo PRET, Warszawa 2012.


  

Podstawowe informacje

Imię i nazwisko

Sylwia Saczyńska-Sokół

Tytuł naukowy

dr

Stanowisko

Adiunkt

Katedra

Katedra Zarządzania, Ekonomii i Finansów

Kontakt

Pokój

8 KF

Telefon

85 746 98 17

E-mail

s.saczynska@pb.edu.pl