Strona archiwalna Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej  

dr Joanna Jończyk

 

 Obszar zainteresowań naukowych

 

Zarządzanie zasobami ludzkimi, komunikacja interpersonalna, konflikty i negocjacje, kultura organizacyjna, zarządzanie zmianą i innowacjami, zarządzanie organizacjami publicznymi, zarządzanie w ochronie zdrowia.

  

 Najważniejsze publikacje 

  

 1. Jończyk J. A., Olszewska A. M., Jończyk K. : Application of Bibliometric Analysis in the Research of Scientific Publications on the Quality Management of Medical Services, Studies in Logic, Grammar and Rhetoric Vol. 56 (2018) s. 143-159.
 1. Grażyna Pawelec G., Jończyk J. A., Risk and Uncertainty in the Organization – Bibliometric Analysis of Scientific Publications, Przedsiębiorczość i Zarządzanie T. 19, z. 10-cz.1 (2018), s. 347–362.
 1. Buchelt B. I., Jończyk J. A.: Innowacyjność jako podstawowy wyznacznik zatrudnialności lekarzy w szpitalach, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Nr 511 (2018), s. 50-61.
 1. Buchelt B. I., Joanna A. Jończyk: Powiązania kultury organizacyjnej i zarządzania zasobami ludzkimi w szpitalach publicznych, Zarządzanie Publiczne nr 2(40)/2017
 1. Jończyk J. A., Olszewska, The Use of Correspondence Analysis in Assessing the Antecedents of Innovativeness in Public Hospitals, Studies in Logic, Grammar and Rhetoric 47 (60) 2016
 1. Jończyk J. A. Buchelt B., Employee appraisal as the tool of the pro-innovative organizational culture formation in hospitals, Journal od Intercultural Management, Vol 7, nr.2 (2015), s. 135-150.
 1. Jończyk J. A., Shaping Innovation-Oriented Employability – Experienceof Public Hospitals, Hyperion International Journal of Econophysics & New Economy, Vol. 8, nr 2 (2015) s. 434-448.
 1. Jończyk J.A. , Zarządzanie zasobami ludzkimi w psychiatrycznej opiece zdrowotnej. [w:] Karniej P., Mazur I., Jończyk J.(red.), Zdrowie psychiczne: Organizacja- zarządzanie- standardy, Wydaw. CEdu, Wrocław 2015., s. 70-84.
 1. Jończyk J.A., (2015) The Impact of Human Resource Management on the Innovativeness of Public Hospitals in Poland, 20th International Scientific Conference "Economics and Management, ICEM 2015.
 1. Jończyk J. (2014), Doctors’ Opinions on the Pro-innovation Attributes of Organizational Culture – The Results of Empirical Research, Argumenta Oeconomica Cracoviensia nr 11, s. 81-99.
 1. Jończyk J.A., Sytuacja demograficzno –epidemiologiczna a zarządzanie opieką zdrowotną w regionie – studium województwa podlaskiego, Przedsiębiorczość i Zarządzanie T. 15, z.6- cz.1. (2014), s. 403-416.
 1. Jończyk J. A.  The Relationship Between Organizational Culture and Innovation in the Opinion of the Medical Staff of Public Hospitals. Hyperion International Journal of Econophysics & New Economy. Vol. 7, nr 2 (2014), s. s. 277-292.

                              

Podstawowe informacje

Imię i nazwisko

Joanna Jończyk

Tytuł naukowy

dr

Stanowisko

Adiunkt

Katedra

Katedra Zarządzania, Ekonomii i Finansów

Kontakt

Pokój

200 KF

Telefon

85 746 98 04

E-mail

j.jonczyk@pb.edu.pl