Archiwalny serwis www - może zawierać elementy, które nie są dostępne dla szerokiego grona odbiorców ze szczególnym uwzględnieniem osób z niepełnosprawnościami.
 

dr hab. Mirosława Laszuk

 

 Obszar zainteresowań naukowych

 

Międzynarodowy obrót towarowy, administracja skarbowa, podatki w międzynarodowym obrocie towarowym.

   

 Najważniejsze publikacje 

  

 1. S. Naruszewicz., M. Laszuk, 2005, Wspólnotowe prawo celne, Wydanie II, Wydawnictwo LexisNexis
 2. M. Laszuk, 2009, Administracja celna w systemie administracji publicznej, Wydawnictwo Politechniki Białostockiej
 3. E. Gwardzińska, M. Laszuk, M. Masłowska, R. Michalski, 2017, Prawo celne, Wolters Kluwer
 4. M. Laszuk, Uwarunkowania kontroli celnej w multicentrycznym systemie prawa 2017, Wydawnictwo Difin
 5. M. Laszuk, 2014, Changes in the regulations of commodity turnover with third countries following establishment of the customs union of Belarus, Kazakhstan and Russia, Ekonomia i Prawo Vol. 13 nr 1 (2014), s. 147-161
 6. M. Laszuk, 2015, Kontrola oparta na analizie ryzyka - wybrane problemy, Monitor Prawa Celnego i Podatkowego Nr 5/2015, s. 183-188
 7. M. Laszuk, 2015, Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 27 września 2011r., I GSK 480/10, Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego Nr 4/2015, s. 141-147
 8. M. Laszuk, 2015, Glosa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 3 marca 2015 r. (Sygn. akt K 39/13), Monitor Prawa Celnego i Podatkowego Nr 10/2015, Szczecin 2015, s. 452-457
 9. M. Laszuk, 2016, Wpływ orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości na stosowanie art. 14 ust. 1 o grach hazardowych, Europejski Przegląd Sądowy nr 3 (2016), s. 16-23
 10. M. Laszuk, 2016, Kontrola postimportowa przedsiębiorców, Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie Nr 2 (2016), s. 69-7
 11. M. Laszuk, 2016, Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 30 marca 2016 r. (sygn. akt I GSK 1471/14), Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego Nr 6/2015, s. 140-149
 12. M. Laszuk, 2016, Диапазон и направление изменений в польском таможенном управлении, [w:] Legal activity: Problemi realizaciï ta zabezpečennâ efektivnosti pravovih reform, Kijów 2016, s. 39-44    
   

Podstawowe informacje

Imię i nazwisko

Mirosława Laszuk

Tytuł naukowy

dr hab.

Stanowisko

Adiunkt

Katedra

Katedra Zarządzania, Ekonomii i Finansów

Kontakt

Pokój

209 KF

Telefon

85 746 98 23

E-mail

m.laszuk@pb.edu.pl