Strona archiwalna Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej  

dr hab. inż. Bazyli Krupicz, prof. PB

  

 Obszar zainteresowań naukowych

 

Inżynieria produkcji, procesy erozyjne, mechanika materiałów i konstrukcji 

  

 Najważniejsze publikacje 

  

 1. Barsukov  V.G., Krupich B., Barsukov V.V.: Tribomechanical Method of Computing Coefficient of Lateral Pressure at Compacting Dispersed Materials with Cohesive Bonding, Journal of Journal of Friction and Wear, 2013, Vol. 34, No.6, pp.444-449
 2. Барсуков В. Г., Крупич Б., Барсуков В. В. :Трибомеханический анализ процессов межслойного сдвига и зароцдения поверхностных трещин в компактируемых  дисперсных материалов. Трение и износ. 2015, Vol. 36, No.2, 147 – 153.
 3. Krupicz B., Liszewski M., Tarasiuk W.: Mechanical properties of materials and their erosive wear, Tribologia, R. 47, nr 5 (2016), s. 85-94.
 4. Tarasiuk W., Liszewski M., Krupicz B., Kasprzycka E.:The analysis of the selected processes of thermo-chemical heat treatment of 20MnCr5 steel in the context of abrasive wear, Tribologia R. 47, nr 5 (2016), s. 183-193.
 5. Maksymiuk P., B. Krupicz B., Krupicz P.: Plasticity of Flat Bars in Platform Gratings, Procedia Eng Vol. 182 (2017), s. 443-448.
 6. Barsukov V. V., Tarasiuk V., Shapovalov V. M., Krupicz B. , Barsukov V. G.: Express Evaluation Method of Internal Friction Parameters in Molding Material Briquettes, Journal of Friction and Wear, Vol. 38, nr 1 (2017), s. 71-76.
 7. Krupicz B., Tarasiuk W., Napiórkowski J., Ligier K.: Influence of impact angle of solid particle jet on the erosion wear of 38GSA and HARDOX 500 steel, Tribologia R. 48, nr 3 (2017), s. 85-90.
 8. Tarasiuk W., Napiórkowski J., Ligier K.,  Krupicz B.: Comparison of the wear resistance of Hardox 500 steel and 20MnCr5, Tribologia R. 48, nr 3 (2017), s. 165-170.
  Krupicz B., Szybka M., Krupicz P.: Analysis of Friction Joining of Pressed Grating Flats, Tribologia R. 49, nr 2 (2018), s.67-72.
 9.        
          

Podstawowe informacje

Imię i nazwisko

Bazyli Krupicz, prof. PB

Tytuł naukowy

dr hab. inż.

Stanowisko

Profesor uczelni

Katedra

Katedra Zarządzania Produkcją

Kontakt

Pokój

1a KS

Telefon

85 746 98 44

E-mail

b.krupicz@pb.edu.pl