Strona archiwalna Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej  

dr Aleksandra Gulc

  

 Obszar zainteresowań naukowych

 

Zarządzanie jakością usług, zarządzanie projektami, koncepcja i wdrażanie inteligentych specjalizacji regionów, etykieta biznesu.

  

 Najważniejsze publikacje 

                 

  1. Gulc A., Courier Service Quality in the Light of Scientific Publications, “23rd International Scientific Conference on Economic and Social Development: ESD’2017: Book of Proceedings” 2018, s. 556-565.
  2. Gulc A., Charakterystyka rynku usług kurierskich w Polsce, „Humanities and Social Sciences” 2017, vol. 24(1), s. 61-75.
  3. Gulc A., Models and methods of measuring logistic service quality, “7th International Conference on Engineering, Project, and Production Management, Proceedia Engineering” 2017, vol. 182, s. 255-264.
  4. Gulc A., Courier service quality from the clients’ perspective, “Engineering Management in Production and Services” 2017, vol. 9 (1), s.36-45.
  5. Ejdys J., Gulc A., Koncepcja społecznej odpowiedzialności narzędziem poprawy innowacyjności przedsiębiorstw sektora MŚP, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” 2015, nr 378, s. 103-115.
  6. Gulc A., Analysis of methodological approach to identify smart specialization on the example of Polish regions, “Procedia - Social and Behavioral Sciences” 2015, vol. 213, s. 817-823.
  7. Gulc A., Role of smart specialisation in financing the development of regions in perspective 2020, “Business, Management and Education” 2015, vol. 13(1) s. 95-111.
  8. Nazarko J. Ejdys J., Czemiel-Grzybowska W., Dębkowska K., Halicka K., Narazko Ł. Olszewska A.M., Kozłowska J., Gulc A., Potencjał naukowo-technologiczny inteligentnej specjalizacji województwa podlaskiego, Wydawnictwo Politechniki Białostockiej, 2015.
  9. Gulc A., Wdrażanie oddolnych inicjatyw lokalnych na obszarach wiejskich na przykładzie podejścia Leader, Wydawnictwo Politechniki Białostockiej, „Ekonomia i Zarządzanie” 2013, nr 5(4), s. 225-245.
  10.    
      

Podstawowe informacje

Imię i nazwisko

Aleksandra Gulc

Tytuł naukowy

dr

Stanowisko

Asystent

Katedra

Międzynarodowa Katedra Logistyki i Inżynierii Usług

Kontakt

Pokój

110 KS

Telefon

85 746 74 76

E-mail

a.gulc@pb.edu.pl