Strona archiwalna Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej  

dr Krystyna Zimnoch

 

 Obszar zainteresowań naukowych

 

Przedsiębiorstwa społeczne, przedsiębiorstwa spółdzielcze, czynniki rozwoju lokalnego i regionalnego, zarządzanie rozwojem regionalnym.

  

 Najważniejsze publikacje 

  

 1. Wartość dodana przedsiębiorstw spółdzielczych w skali lokalnej i regionalnej, Oficyna Wydawnicza PB, rok wydania 2018, 368 s., ISBN 978-83-65596-77-2;
 2. K. Zimnoch, 2018, Rola spółdzielczości w rozwoju regionalnym, Acta Scientiarum Polonorum. Administratio Locorum ,  Vol. 17, nr 3 (2018), s. 299-309;
 3. K. Zimnoch, 2018, Wartość dodana spółdzielni PSS „Społem” Białystok, Przedsiębiorczość i Zarządzanie, T. 19, z. 3-cz.1, s. 67-80;
 4. K. Zimnoch, 2018, The Role of Student Cooperatives in Education in Poland in the 21st Century, Rural Environment. Education. Personality REEP: Proceedings of the 11th International Scientific Conference, Jelgava 2018, ISSN 2255-8071, s. 251-258. (publikacja w wydawnictwie konferencyjnym indeksowanym w bazie Web of Science);
 5. K. Zimnoch, B. Mazur,  Humanistic and Economic Management - The Case of the Cooperatives of the Disabled in Poland, Journal of Management and Change ISSN 2228-2181, Vol. 36/37, nr 1/2 (2017/2018), s. 68-77;
 6. K. Zimnoch, 2018, Zasoby wewnętrzne w rozwoju lokalnym na przykładzie województwa podlaskiego, Przedsiębiorczość i Zarządzanie, T. 19, z. 3-cz.1, s. 81-94;
 7. K. Zimnoch, 2016,  Capital accumulation in a region. Cooperatives versus foreign direct investments, Ekonomia i Zarządzanie , Vol. 8, nr 3, s. 15-24;
 8. K. Zimnoch , B. Mazur, The cooperative paradigm of development - towards values, The proceedings of the 17th International Joint Conference : Central and Eastern Europe in the Changing Business Environment, s. 149-159, (publikacja w wydawnictwie konferencyjnym indeksowanym w bazie Web of Science);
 9. K. Zimnoch, B. Mazur, CSR spółdzielni w świetle celów zrównoważonego rozwoju 2030, Prakseologia, Nr 159 (2017), s. 143-160;
 10. K. Zimnoch, 2016, Food cooperatives in the twenty-first century - economic and the non-economic reasons for creation , 21th International Scientific Conference : Economics and Management 2016 : ICEM’2016 : Proceeding of Selected Papers, s. 514-521, ISBN 978-80-214-5413-2,    (publikacja w wydawnictwie konferencyjnym indeksowanym w bazie Web of Science).
 11.  K. Zimnoch, 2016, Zasady spółdzielcze i zarządzanie w spółdzielniach XXI wieku, rozdział w monografii w: Zarządzanie organizacjami w przestrzeni publiczno-prywatnej, red. nauk. Joanna Nowakowska-Grunt, Ireneusz Miciuła, Katowice 2016, Wydawnictwo Naukowe Sophia,  125-139 
 12.          

     

Podstawowe informacje

Imię i nazwisko

Krystyna Zimnoch

Tytuł naukowy

dr

Stanowisko

Wykładowca

Katedra

Katedra Zarządzania, Ekonomii i Finansów

Kontakt

Pokój

208 KF

Telefon

85 746 98 22

E-mail

k.zimnoch@pb.edu.pl