Archiwalny serwis www - może zawierać elementy, które nie są dostępne dla szerokiego grona odbiorców ze szczególnym uwzględnieniem osób z niepełnosprawnościami.
 

dr Anna Bagieńska

 

 Obszar zainteresowań naukowych

 

Zarządzanie kapitałem ludzkim w aspekcie tworzenia wartości przedsiębiorstwa, społecznie odpowiedzialny rozwój, raportowanie zintegrowane jako narzędzie komunikacji z interesariuszami.

  

 Najważniejsze publikacje 
   
  1.  
  1.  Helena Bulińska-Stangrecka, Anna Bagieńska (2019), HR Practices for Supporting Interpersonal Trust and Its Consequences for Team Collaboration and Innovation. Sustainability 11, 4423.
  2.  Anna Bagieńska, (2018), Raportowanie zintegrowane w kreowaniu wizerunku pracodawcy - ocena praktyk polskich przedsiębiorstw, Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Nr 359, s. 67-82.
  3. Anna Bagieńska, (2018), Zarządzanie kapitałem ludzkim w przedsiębiorstwie odpowiedzialnym społecznie, Przedsiębiorczość i Zarządzanie, T. 19, z. 8-cz.1, s. 11-28.
  4. Helena Bulińska-Stangrecka, Anna Bagieńska, (2018), Investigating the Links of Interpersonal Trust in Telecommunications Companies, Sustainability, Vol. 10(7), 2555.
  5. Anna Bagieńska, (2017), The Activity Report as a Tool of Employer Branding, Book of Proceedings, 23rd International Scientific Conference on Economic and Social Development, Madrid.
  6. Anna Bagieńska, (2016), Value added statement - a relevant instrument for integrated reporting, E-Finanse, Vol. 12, nr 4, s.91-103.
  7. Anna Bagieńska, (2015), Measurement and analysis of the efficiency of human capital in a small enterprises in Poland, E-Finanse, Vol.11, nr 2, s. 1-9.
  8. Anna Bagieńska, (2015), Pomiar rentowności inwestycji w kapitał ludzki oraz jego proponowane ujęcie w sprawozdawczości finansowej i ewidencji, [w:] Pomiar kapitału ludzkiego przedsiębiorstwa – perspektywy badawcze, Ł. Sienkiewicz (red.), Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, s. 154-169.

Podstawowe informacje

Imię i nazwisko

Anna Bagieńska

Tytuł naukowy

dr

Stanowisko

Adiunkt

Katedra

Katedra Zarządzania, Ekonomii i Finansów

Kontakt

Pokój

101 KF

Telefon

85 746 98 05

E-mail

a.bagienska@pb.edu.pl