dr Anna Bagieńska

Obszar moich zainteresowań naukowych koncentruje się wokół problematyki wykorzystania aktywów niematerialnych w rozwoju współczesnych przedsiębiorstw, a w szczególności poszukiwania metod pomiaru dokonań, raportowania oraz efektywnego rozwoju kapitału ludzkiego w celu osiągnięcia założonych celów finansowych i pozafinansowych organizacji.

Wykaz najważniejszych publikacji

1. Bagieńska A., Human capital risk in IT enterprises reporting, w: Economic and Social Development, ed. Mirosław Przygoda, Mihaela Mikic, Peter Kurecic, 17th International Scientific Conference on Economic and Social Devalopment: Managerial Issues in Modern Business, Warszawa 2016, s. 345-354

2.Bagieńska A., Kapitał ludzki w pomiarze dokonań społecznie odpowiedzialnego przedsiębiorstwa, „Przedsiębiorczość i Zarządzanie” – 2016, T.17, z. 7-cz.3, s. 205-217.

3. Bagieńska A., The Demand for Professional Knowledge as a Key Factor of the Development of Outsourcing of Financial and Accounting Services in Poland, „Business, Management and Education” 2016, Vol. 14, nr 1, s. 19-33 - ISSN 2029-7491 / eISSN 2029-6169 2016, 14(1): 19–33 doi:10.3846/bme.2016.313.

4. Bagieńska A., Kapitał ludzki w działalności gospodarczej pracujących na własny rachunek – determinanta sukcesu czy bariera rozwoju, „Edukacja Ekonomistów i Menedżerów”, 2016, nr 3(41), s.11-28.

5. Bagieńska A., Pomiar rentowności inwestycji w kapitał ludzki oraz jego proponowane ujęcie w sprawozdawczości finansowej i ewidencji : [rozdz.] W: Pomiar kapitału ludzkiego przedsiębiorstwa – perspektywy badawcze / red. nauk. Łukasz Sienkiewicz. - Warszawa : Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, 2015, s. 154-169.

6. Bagieńska A., Measurement and analysis of the efficiency of human capital in a small enterprises in Poland, „E-Finanse” - Vol. 11, nr 2 (2015), s. 1-9 - DOI: 10.14636/1734-039X_11_2_001

7. Bagieńska A., Human capital financial results of an enterprise – Research on the best employers in Poland, „E-Finanse” - Vol. 10, nr 3 (2014), s. 40-51 - DOI: 10.14636/1734-039X_10_3_002

8. Bagieńska A., Raport roczny jako narzędzie pozyskania informacji o kapitale ludzkim przedsiębiorstwa - wyniki badań spółek z Respect Index GWP S. A., „Przegląd Organizacji” 2014, nr 3, s. 10-17.

9. Bagieńska A., The role of human capital in an innovative enterpsise in Poland, „Business Trends” 2013, nr 3 s. 72-81.

10. Bagieńska A, The role of accounting in the management of human capital w: Accounting: view from past into the future, ed. V.V.Kovalev, V.A. Sokolov, D.A. Lvova, Petersburg 2013, s. 265-277.

 

Podstawowe informacje

Imię i nazwisko

Anna Bagieńska

Tytuł naukowy

dr

Stanowisko

Adiunkt

Katedra

Katedra Finansów i Rachunkowości

Kontakt

Pokój

101 KF

Telefon

85 746 98 05

E-mail

a.bagienska@pb.edu.pl