Strona archiwalna Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej  

mgr inż. Mateusz Prorok

  

 Obszar zainteresowań naukowych

 

Elektrotechnika, systemy mikroprocesorowe, technika świetlna, programowanie,  elektronika i telekomunikacja.

  

 Najważniejsze publikacje 

   

  1. Mateusz Prorok: „Założenia konstrukcyjne wieloemiterowego źródła SSL do okresowej kontroli metrologicznej fotometrów”, Przegląd Elektrotechniczny, 07/2019, s. 89-93, (20 pkt)
  2. Mateusz Prorok, Maciej Zajkowski: „Analiza możliwości dynamicznej zmiany parametrów kolorymetrycznych układu świetlno-optycznego współpracującego z wydzielonym luminoforem”,  Przegląd Elektrotechniczny, nr 2/2018, s. 146-151, (14 pkt)
  3. Mateusz Prorok, Maciej Zajkowski: „Modelowanie rozkładu natężenia oświetlenia na powierzchni prowadnicy optycznej współpracującej z luminoforem”  Poznań University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering, nr 92 (2017), s. 271-281, (9 pkt)
  4. Mateusz Prorok, Maciej Zajkowski: „The measurement of colorimetric parameters the luminous flux emitted from shaped optical guide cooperate with LEDs” Optical Fibers and Their Applications 2017, Proceedings of SPIE, vol. 10325, (15 pkt)
  5. Mateusz Prorok, Maciej Zajkowski: „Metoda modelowania elementu optycznego współpracującego z emiterem LED i wydzielonym luminoforem”, Przegląd Elektrotechniczny, nr 9/2017, s. 83-87, (14 pkt)
  6. Mateusz Prorok, Jarosław Makal:  „Wykorzystanie metody Monte Carlo do określenia niepewności pomiaru mocy optycznej emitera półprzewodnikowego”, Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej nr 54/2017, s. 187-191, (10 pkt)
  7. Mateusz Prorok: „Sprawność konwersji w luminoforach YAG:CE współpracujących z emiterami półprzewodnikowymi   z zakresu UV-VIS”, Informatyka Automatyka Pomiary w Gospodarce i Ochronie Środowiska, 2017r, (7pkt)
  8. Mateusz Prorok, Maciej Zajkowski: „Modelowanie strumienia świetlnego luminoforu wymuszonego źródłem halogenowym” Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering, nr 88 (2016)  s. 313-323, (9 pkt)
  9. Irena Fryc, Mateusz Prorok: Analiza wpływu warunków eksploatacyjnych LED-ów emitujących światło o barwie białej, na ich parametry świetlne, Przegląd Elektrotechniczny, nr 8 (2013) s. 274-276 (15 pkt)          
  10.    

Podstawowe informacje

Imię i nazwisko

Mateusz Prorok

Tytuł naukowy

mgr inż.

Stanowisko

Asystent

Katedra

Międzynarodowa Katedra Logistyki i Inżynierii Usług

Kontakt

Pokój

113 KS

Telefon

85 746 98 57

E-mail

m.prorok@pb.edu.pl