Strona archiwalna Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej  

dr hab. inż. Katarzyna Halicka, prof. PB

    

 Obszar zainteresowań naukowych

  

Zainteresowania naukowe dr hab. inż. Katarzyny Halickiej lokują się zarówno w naukach technicznych, jak i naukach ekonomicznych. Dotyczą zarządzania technologiami, prognozowania, badań foresightowych, a także metod zarządzania przyszłością. Jest autorką bądź współautorką ponad 70 publikacji naukowych (monografii, podręczników, artykułów i referatów). Wiele jej prac zostało opublikowanych w renomowanych czasopismach naukowych. Dr hab. Katarzyna Halicka swoje prace prezentowała na licznych konferencjach krajowych oraz międzynarodowych. Dr hab. inż. Katarzyna Halicka jest przewodniczącą Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją oddział w Białymstoku oraz Vice-Chair of IEEE Poland Section Technology and Engineering Management Society Chapter TMC14

  

 Najważniejsze publikacje 

           

 1. Halicka K., Gerontechnology — the assessment of one selected technology improving the quality of life of older adults, Engineering Management in Production and Services, Volume 11, Issue 2 (2019), s. 43-51, doi: 10.2478/emj-2019-0010
 2. Ejdys J., Halicka K., Sustainable Adaptation of New Technology — The Case of Humanoids Used for the Care of Older Adults, Sustainability, Volume 10, Issue 10 (2018), s. 3770, doi:10.3390/su10103770 Impact Factor 2015: 2,075
 3. Ejdys J., Halicka K., Robot (nie)przyjaciel człowieka. Szanse i zagrożenia, International Society for Manufacturing, Service and Management Engineering, ISBN 978-83-951135-0-5, DOI10.13140/RG.2.2.30027.28969, Białystok 2018 (raport)
 4. Mardania A., Jusoha A., Halicka K., Ejdys J., Magruk A., Ungku Norulkamar U. Ahmada, Determining the utility in management by using multi-criteria decision support tools: a review, Economic Research-Ekonomska Istrazivanja 31, (2018), s. 1666-1716 https://doi.org/10.1080/1331677X.2018.1488600.
 5. Halicka K., Main Concepts of Technology Analysis in the Light of the Literature on the Subject, Procedia Engineering ISSN 1877-7058, Vol. 182 (2017), s. 291-298
 6. Nazarko J., Ejdys J., Halicka K., Magruk A., Nazarko Ł., Skorek A.,  Application of Enhanced SWOT Analysis in the Future-oriented Public Management of Technology, Procedia Engineering ISSN 1877-7058, Vol. 182 (2017), s. 482-490
 7. Nazarko J., Ejdys J., Halicka K., Nazarko Ł., Kononiuk A., Olszewska A.,  Factor Analysis as a Tool Supporting STEEPVL Approach to the Identification of Driving Forces of Technological Innovation, Procedia Engineering ISSN 1877-7058, Vol. 182 (2017), s. 491-496
 8. Nazarko J., Ejdys J., Halicka K., Nazarko Ł., Kononiuk A., Olszewska A., Structural Analysis as an Instrument for Identification of Critical Drivers of Technology Development, Procedia Engineering ISSN 1877-7058, Vol. 182 (2017), s. 474-481
 9. Halicka K., Innovative Classification of Methods of The Future-Oriented Technology Analysis, Technological and Economic Development of Economy” 2016, Vol. 22(4), s. 574-597 doi:10.3846/20294913.2016.1197164
 10. Halicka K., Prospektywna analiza technologii – metodologia i procedury badawcze, Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, Białystok 2016, 271 s.  
 11.   

Podstawowe informacje

Imię i nazwisko

Katarzyna Halicka, prof. PB

Tytuł naukowy

dr hab. inż.

Stanowisko

Profesor uczelni

Katedra

Międzynarodowa Katedra Logistyki i Inżynierii Usług

Kontakt

Pokój

100 DZ

Telefon

85 746 98 02

E-mail

k.halicka@pb.edu.pl