Strona archiwalna Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej  

dr Marta Jarocka

  

 Obszar zainteresowań naukowych

 

Modelowanie systemów transportowych, optymalizacja w transporcie, klasyfikacja i analiza danych.

  

 Najważniejsze publikacje 

   

 1. Jarocka M., Glińska M.,The State and Prospects for Development of Railway Transport Infrastructure in Eastern Poland - Secondary Data Analysis,7th International Conference on Engineering, Project and Production Management: EPPM 2016, “Procedia Engineering”, Vol 182 (2017), pp. 299-305.
 2. Jarocka M., Innovative pricing policy for transport services, Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, nr 306 (2016), s. 59-69.
 3. Jarocka M., Ryciuk U., Pricing in the railway transport, The 9th International Scientific Conference “Business and Management 2016": Conference Proceedings, Vilnius Gediminas Technical University 2016.
 4. Jarocka M., Porządkowanie Liniowe – Błędy przy interpretacji wyników oraz sposób ich eliminacji, „Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych”, T. 16, nr 3 (2015),
  s. 118-128.
 5. Jarocka M., Transparency of University Rankings in the Effective Management
  of University, “Business, Management and Education”, Vol. 13, No 1 (2015), pp. 64-75.
 6. Jarocka M., Wybór formuły normalizacyjnej w analizie porównawczej obiektów wielocechowych, „Ekonomia i Zarządzanie”, T. 7, nr 1 (2015), s. 113-126.
 7. Dębkowska K., Jarocka M., The impact of the methods of the data normalization
  on the result of linear ordering, “Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomika” 2013, No 286, pp. 181-188.
 8. Jarocka M. Wpływ metody doboru cech diagnostycznych na wynik porządkowania liniowego na przykładzie rankingu polskich uczelni, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, „Taksonomia” 2013, s. 85-94.
 9. Nazarko J., Urban J., Jarocka M., Kuźmicz K., Szubzda E., Metoda DEA w ocenie efektywności funkcjonowania podmiotów sektora publicznego, „Badania Operacyjne
  i Decyzje”, Nr 4, 2008, s. 89-105.
             
 10.   

    

Podstawowe informacje

Imię i nazwisko

Marta Jarocka

Tytuł naukowy

dr

Stanowisko

Adiunkt

Katedra

Międzynarodowa Katedra Logistyki i Inżynierii Usług

Kontakt

Pokój

17 KB

Telefon

85 746 98 75

E-mail

m.jarocka@pb.edu.pl