Strona archiwalna Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej  

dr hab. Andrzej Wasiak, prof. PB

 

 Obszar zainteresowań naukowych

 

Inżynieria produkcji, inżynieria materiałowa, alternatywne źródła energii, biopaliwa, efektywność energetyczna, modelowanie komputerowe.

  

 Najważniejsze publikacje 

                 

  1. Książka: Modeling energetic efficiency of Biofuel production Springer 2019
  2. Wasiak A., The Effect of Biofuel Production on Sustainability of Agriculture,
    Review Article  Biol. Syst. Open Access 2016, 5: 171;  DOI: 10.4172/2329-6577.1000171
  3. Wasiak A., Wide angle X-ray scattering studies of transient effects in non-isothermal crystallization of  i-polypropylene, „Polymer” 2001, Vol. 42, Issue 21, pp. 9025-9030
  4. Wasiak A., Studies on Kinetics of non-isothermal crystallization of i-polypropylene by means of Wide Angle and Small Angle Scattering of X ray Synchrotron Radiation, „Journal of Macromolecular Science- Physics.B” 2001, Vol. 40, Issues 3-4, pp. 577-590
  5. Książka: Wasiak A., Współczesne Zasoby Informacyjne, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej, Białystok 2007, s. 196
  6. Wasiak A., Orynycz O.,Energy efficiency of a biofuel production system, Management and Production Engineering Review, Volume 8 • Number 1 • March 2017 • pp. 60–68  V. 8  No. 1, 2017 DOI: 10.1515/mper-2017-0007
  7. Wasiak A., Orynycz O. (2017) The Effect Of External Transport On Energetic Efficiency Of Biodiesel Production, Journal of Ecological Engineering 2017, Vol. 18, Issue 2, p. 57–62
    DOI: 10.12911/22998993/67851
  8. Orynycz O. Wasiak A., Effects of field’s topology on energetic efficiency of rapeseed plantation for biofuel production, „Applied Computer Science” 2015, Vol.11, nr 1, s.  16
  9. Wasiak A., Orynycz O.,  The effects of energy contributions into subsidiary processes on energetic efficiency of biomass plantation supplying biofuel production system, „Agriculture and Agricultural Science Procedia”, 7/ 2015, p. 292 – 300.
  10. Wasiak A., Orynycz O., Formulation of a model for energetic efficiency of agricultural subsystem of biofuel production, IEEE ENERGYCON 2014, IEEE Xplore, pp. 1333-1337,
  11. P Sajkiewicz, A Wasiak, Z Gocłowski, Phase transitions during stretching of poly (vinylidene fluoride), European polymer journal 35 (3), 423-429
  12.                       
   

Podstawowe informacje

Imię i nazwisko

Andrzej Wasiak, prof. PB

Tytuł naukowy

dr hab.

Stanowisko

Profesor uczelni

Katedra

Katedra Zarządzania Produkcją

Kontakt

Pokój

37 KS

Telefon

85 746 98 47

E-mail

a.wasiak@pb.edu.pl