Strona archiwalna Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej  

dr Łukasz Nazarko

 

 Obszar zainteresowań naukowych

 

Foresight, studia nad przyszłością, ekonomika innowacji, polityka innowacyjna, ocena technologii, odpowiedzialne innowacje.

  

 Najważniejsze publikacje 

  

  1. L. Nazarko, B. Melnikas (2019) Responsible Research and Innovation in Engineering and Technology Management: Concept, Metrics and Assessment, IEEE Technology & Engineering Management Conference (TEMSCON) [doi:10.1109/TEMSCON.2019.8813596]
  2. Ł. Nazarko (2019) Responsible Research and Innovation - a Conceptual Contribution to Theory and Practice of Technology Management, Business: Theory and Practice 20: 342-351 [doi: 10.3846/btp.2019.32]
  3. Ł. Nazarko, Technology Assessment in Construction Sector as a Strategy towards Sustainability, Procedia Engineering 2015 Vol. 122, s. 290-295.
  4. J. Nazarko, P. Radziszewski, K. Dębkowska, J. Ejdys, A. Gudanowska, K. Halicka, J. Kilon, A. Kononiuk, K. Kowalski, J. Król, Ł. Nazarko, M. Sarnowski, T. Vilutienė, Foresight Study of Road Pavement Technologies, Procedia Engineering 2015 Vol. 122, s. 129-136.
  5.          
  6.   

         

Podstawowe informacje

Imię i nazwisko

Łukasz Nazarko

Tytuł naukowy

dr

Stanowisko

Adiunkt

Katedra

Katedra Zarządzania, Ekonomii i Finansów

Kontakt

Pokój

213 KF, 100 DZ

Telefon

85 746 98 02

E-mail

l.nazarko@pb.edu.pl

WWW

http://www.lukasz.nazarko.pl