Strona archiwalna Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej  

dr hab. inż. Wiesław Matwiejczuk, prof. PB

  

 Obszar zainteresowań naukowych

 

Nauki o zarządzaniu w zakresie: organizacji i zarządzania konkurencyjnością przedsiębiorstwa; organizacji i ekonomiki procesu inwestycyjnego.

  

 Najważniejsze publikacje 

                 

  1. Konkurencyjność przedsiębiorstw w XXI wieku. Czynniki wzrostu. Frejtag-Mika E., Gołębiewski J., Matwiejczuk W., i inni. PWE, Warszawa 2015, 155 s.
  2. Matwiejczuk W., Samul J., Zarządzanie kapitałem ludzkim a konkurencyjność przedsiębiorstwa budowlanego. Podstawy teoretyczne i wyniki badań empirycznych, Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, Białystok 2013, 231s.
  3. Matveichuk V., Voronov V.V., Samul J. Determinants of Job Satisfaction of Workers from Generations X and Y: Regional Research // Econ. Soc. Changes. - Vol. 12, nr 2 (2019), s. 225-237. - Summ. - DOI: 10.15838/esc.2019.2.62.14
  4. E. Szaruga, E. Skąpska, E. Załoga, W. Matwiejczuk, Trust and Distress Prediction in Modal Shift Potential of Long-Distance Road Freight in Containers : Modeling Approach in Transport Services for Sustainability // Sustainability. - Vol. 10, nr 7 (2018), 19 s. - DOI: 10.3390/su100723702)
  5. Matwiejczuk W., Gorustowicz M., Determinants of cyclical changes within the construction sector. Ekon. i Prawo. - Vol. 16, nr 4 (2017), s. 459-470
  6. Matwiejczuk W., Matwiejczuk T., Michna A., Organizational and Legal Barriers in Shaping the Final Value of Construction Contracts, Procedia Eng. - Vol. 182, 2017,
  7. Samul J., Matwiejczuk W., Gorustowicz M., The Human Factor in Implementing Innovation into Investment Planning. W: 26th International Scientific Conference on Economic and Social Development - "Building Resilient Society" : Book of Proceedings, Zagreb, December 8-9, 2017
  8. Matwiejczuk W., Samul J., Teamwork measures and organizational performance : some empirical observations. W: 21th International Scientific Conference : Economics and Management 2016 : ICEM’2016, Brno, May 19-20, 2016
  9. Matwiejczuk W., Grześ-Bukłaho J., Kapitał relacyjny w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa deweloperskiego, Organ. Kier. - 2017, nr 2, s. 185-198;  
  10.                        
     

Podstawowe informacje

Imię i nazwisko

Wiesław Matwiejczuk, prof. PB

Tytuł naukowy

dr hab. inż.

Stanowisko

Profesor uczelni

Katedra

Katedra Zarządzania Produkcją

Kontakt

Pokój

25b KS

Telefon

85 746 98 53

E-mail

w.matwiejczuk@pb.edu.pl