Strona archiwalna Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej  

mgr inż. Cezary Winkowski

  

 Obszar zainteresowań naukowych

 

Prognozowanie, technology roadmapping.

  

 Najważniejsze publikacje 

                 

  1. Halicka K., Winkowski C., Wykorzystanie metod wygładzania wykładniczego do prognozowania kursu sprzedaży EUR, Ekonomia i Zarządzanie, Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, Białystok T.5, nr 2 (2013), s. 70-80; [ISSN: 2080-9646].
  2. Ejdys J., Halicka K., Winkowski C.; Predicting oil prices, Problemy Eksploatacji, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji – Państwowego Instytutu Badawczego, T.1 (2014), s. 5-13 [ISSN: 1232-9312].
  3. Cezary Winkowski, Justyna Winkowska, Przegląd metod i narzędzi jakości wykorzystywanych w przedsiębiorstwie produkcyjnym, [w:] Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji, Tom II., red. R. Knosala, Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, Opole 2018, s. 370-381
  4. Cezary Winkowski, Justyna Winkowska, Proces kontroli jakości opakowań w przemyśle poligraficznym, [w:] Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji, Tom II., red. R. Knosala, Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, Opole 2018, s. 359-369.
  5. Cezary Winkowski, Prognozowanie w inżynierii produkcji w świetle przeglądu literatury, [w:] INŻYNIERIA ZARZĄDZANIA. CYFRYZACJA PRODUKCJI. AKTUALNOŚCI BADAWCZE 1, red. R. Knosala, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2019, s.707-716.
           

Podstawowe informacje

Imię i nazwisko

Cezary Winkowski

Tytuł naukowy

mgr inż.

Stanowisko

Asystent

Katedra

Międzynarodowa Katedra Logistyki i Inżynierii Usług

Kontakt

Pokój

34 KS

Telefon

85 746 98 33

E-mail

c.winkowski@pb.edu.pl