Archiwalny serwis www - może zawierać elementy, które nie są dostępne dla szerokiego grona odbiorców ze szczególnym uwzględnieniem osób z niepełnosprawnościami.
 

dr hab. Katarzyna Czerewacz-Filipowicz, prof. PB

  

 Obszar zainteresowań naukowych

 

Logistyka transkontynentalnych, euroazjatyckich korytarzy transportowych; międzynarodowe procesy integracji gospodarczej; regionalizm i regionalizacja na obszarze Eurazji; ekonomia międzynarodowa, międzynarodowe systemy logistyczne; handel międzynarodowy; biznes międzynarodowy.

  

 Najważniejsze publikacje 

                   

 1. Czerewacz-Filipowicz, K., The Eurasian Economic Union as an Element of the Belt and Road Initiative, Comparative Economic Research, 2019, 22(2), 23-37.
 2. Nazarko J., Czerewacz-Filipowicz K., Kuźmicz K.A., Comparative analysis of the Eastern European countries as participants of the New Silk Road, Journal of Business Economics and Management ISSN 1611-1699 e-ISSN 2029-4433. - Vol. 18, nr 6 (2017), s. 1212-1227 - DOI: 10.3846/16111699.2017.1404488
 3. Czerewacz-Filipowicz K., Regionalizm i regionalizacja w Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej. Wpływ EAUG na integrację handlową państw członkowskich z gospodarką światową, Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, Białystok 2016, 167 s. [ISBN 978-83-65596-10-9]
 4. Czerewacz-Filipowicz K., Konopelko A., Regional Integration Processes in the Commonwealth of Independent States – Economic and Political Factors, Springer International Publishing AG, Cham 2017, 348 s. [ISBN 978-3-319-47562-2], doi:10.1007/978-3-319-47563-9
 5. Czerewacz-Filipowicz K., Paradygmat neofunkcjonalny w badaniach nad pozaeuropejskimi ugrupowaniami gospodarczymi na przykładzie Euroazjatyckiej Wspólnoty Gospodarczej, „Przegląd Europejski” 2011, nr 1(22), s. 87-95;
 6. Czerewacz-Filipowicz K., The Eurasian Economic Union: complimentary or competitive structure to the European Union [w:] Business Challenges in the Changing Economic Landscape Vol. 1, eds Mehmet Huseyin Bilgin, Hakan Danis, Ender Demir, Ugur Can; Springer International Publishing, 2016, s. 473-482; publikacja w wydawnictwie konferencyjnym, wcześniejsze edycje indeksowane przez Thomson Reuters® Web of Science®
  DOI 10.1007/978-3-319-22596-8_34
 7. Czerewacz-Filipowicz K., New economic dimension of the Eurasian Economic Union [w:] Economic and Social Development: 16th International Scientific Conference on Economic and Social Development: The Legal Challenges of Modern World: Book of Proceedings, Split, September 1-2, 2016, eds Zeljka Primorac, Candida Bussoli, Nicholas Recker, 2016, s. 567-576, publikacja w wydawnictwie konferencyjnym indeksowanym przez Thomson Reuters® Web of Science®
  WOS:000391254400058
 8. Czerewacz-Filipowicz K., Economic and Geoeconomic Effects of the Eurasian Economic Union: Trade Aspects [w:] Country Experiences in Economic Development, Management and Entrepreneurship. Vol. 4, 2017, eds. Mehmet Huseyin Bilgin, Hakan Danis, Ender Demir, Ugur Can, Springer International Publishing, 2017, s. 331-339; publikacja w wydawnictwie konferencyjnym, indeksowanym przez Thomson Reuters® Web of Science® 
  DOI: 10.1007/978-3-319-46319-3_21
  WOS:000401101000021
 9. Nazarko J., Kuźmicz K.A. Czerewacz-Filipowicz K., The New Silk Road - analysis of the potential of new Eurasian transport corridors  [in:] The 9th International Scientific Conference “Business and Management 2016": Conference Proceedings, Vilnius,
  May 12-13, 2016 / [org.] Vilnius Gediminas Technical University [et al.]. - Vilnius : Vilnius Gediminas Technical University, 2016.
 10. Czerewacz-Filipowicz K., Fears and Anxieties Resulting in Regional Integration in the Post-Soviet Area [in.] Strangers on Our Doorstep and Strangers in Our House, M. Hodalska, C. Ghita, I. Dixon (eds). - Oxford : Inter-Disciplinary Press, 2016, s.49-66. 
 11.  
 12.       
    

Podstawowe informacje

Imię i nazwisko

Katarzyna Czerewacz-Filipowicz, prof. PB

Tytuł naukowy

dr hab.

Stanowisko

Profesor uczelni

Katedra

Międzynarodowa Katedra Logistyki i Inżynierii Usług

Kontakt

Pokój

107 DZ

Telefon

85 746 98 25

E-mail

k.czerewacz@pb.edu.pl