Strona archiwalna Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej  

dr hab. Joanna Moczydłowska, prof. PB

Kierownik Katedry Zarządzania, Ekonomii i Finansów

   

Obszar zainteresowań naukowych

 

Zarządzanie zasobami ludzkimi, a zwłaszcza: zarządzanie relacjami i zaangażowaniem, dysfunkcje i patologie w zarządzaniu, motywowanie, zachowania organizacyjne, psychologia w zarządzaniu, przedsiębiorczość.

  


Najważniejsze publikacje 

  

 1. K. Kowalewski, J.M. Moczydłowska, Patologie i dysfunkcje w organizacji, Difin, Warszawa 2020.
 2. J.M. Moczydłowska, K. Kowalewski, Intergenerational transfer of knowledge in Polish enterprises in the perception of employees, „Hradec Economic Days” 2019, vol. 9, nr 2, s. 118-125.
 3. J.M. Moczydłowska, M. Adamski, Attitudes of managment staff in regard to managing generational diversity – experiences of polish managers: Book of Proceedings, 38th International Scientific Conference on Economic and Social Development, Khalid Hammes, Mustapha Machrafi, Ante Samodol (ed.), Rabat 21-22 March 2019, s. 305-316
 4. J.M. Moczydłowska, Organizacja inteligentna generacyjnie, DIFIN, Warszawa 2018.
 5. J.M. Moczydłowska, Menedżerowie o praktyce zarządzania różnorodnością pokoleniową (wyniki badań jakościowych), „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi” 2019, nr 2, s. 101-116.
 6. J.M. Moczydłowska, Psychological Context of Managerial Staff Compensation - Polish Experiences, „Journal of Economic and Social Development” 2018 Vol. 5, No. 2, s. 6 - 12.
 7. J. M. Moczydłowska, J. Szydło, Gender Stereotypes Versus the Characteristics of Management Style of Men and Women - The Perspective of Business Fields, eds. Marijan Cingula, Miroslaw Przygoda, Kristina Detelj; Varazdin Development and Entrepreneurship Agency, University North, University of Warsaw, Madrit 2017, 23rd International Scientific Conference on Economic and Social Development: ESD’2017: Book of Proceedings
 8. Korombel, A. Bitkowska, J.M. Moczydłowska, Najnowsze trendy w zarządzaniu ryzykiem - apetyt na ryzyko, ryzyko personalne, ryzyko w procesach biznesowych, Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2016.
 9. J. M. Moczydłowska, K. Serafin, Doskonalenie kompetencji zawodowych w profesjonalnie zarządzanej organizacji, Wydawnictwo Sophia, Katowice 2016.
 10. J. M. Moczydłowska, Professional Competences of Managers Managing Virtual Teams, International Scientific Conference Globalisation challenges and the social-economic environment of the EU, Jasmina Starc (ed.), Nowe mesto, April 2015.
 11. Ścibiorek, B.R. Kuc, J.M. Moczydłowska, A. Letkiewicz, Oddziaływanie na personel służb mundurowych, Wydawnictwo Menedżerskie PTM, Warszawa 2006.
 12. J. M. Moczydłowska, K. Kowalewski, Nowe koncepcje zarządzania ludźmi, DIFIN, Warszawa 2014.
 13. J. M. Moczydłowska, The Information System and Attention Management Inside a Small Enterprise (Based on Research in the North-Eastern Part of Poland), [in:] International Conference Information Systems, P. Powell, M.B. Nunes, P. Isaias (ed.), IADIS International Association for Development of the Information Society, Aviva, Spain 2011.
 14. J. M. Moczydłowska, Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2010.
 15. R. Kuc, J.M. Moczydłowska, Zachowania organizacyjne, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2009.
 16. J. M. Moczydłowska, Zarządzanie kompetencjami zawodowymi a motywowanie pracowników, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2008.
 17. J. M. Moczydłowska, I. Pacewicz, Przedsiębiorczość, Wydawnictwo Oświatowe FOSZE, Rzeszów 2007.
 18. J. M. Moczydłowska, Zachowania organizacyjne w nowoczesnym przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Naukowe Śląsk, Katowice 2006.
 19. J. M. Moczydłowska, Psychologia handlu, Wydawnictwo WSFiZ, Białystok 2004.

 20.       

Podstawowe informacje

Imię i nazwisko

Joanna Moczydłowska, prof. PB

Tytuł naukowy

dr hab.

Stanowisko

Profesor uczelni

Katedra

Katedra Zarządzania, Ekonomii i Finansów

Kontakt

Pokój

104 KF

Telefon

85 746 98 20

E-mail

joanna@moczydlowska.pl

WWW

http://www.moczydlowska.pl