Strona archiwalna Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej  

dr hab. inż. Wiesław Urban, prof. PB

Kierownik Katedry Zarządzania Produkcją

   

Obszar zainteresowań naukowych

 

Lean Manufacturing, Lean Service, zarządzanie jakością, internacjonalizacja innowacji, organizacja systemów produkcyjnych, organizacja usług, teoria ograniczeń.

Kierownik wielu projektów badawczych,  w tym grantów naukowych ze środków krajowych na naukę.
Koordynator międzynarodowego projektu GoSmart BSR finansowanego przez program Interreg Morza Bałtyckiego (2016-2020).
Uczestnik staży zagranicznych, w tym na Oxford Brookes University.
Kierownik i wykonawca kilkudziesięciu prac badawczo-wdrożeniowych na rzecz przedsiębiorstw krajowych i zagranicznych.
Trener z autorskimi programami szkoleniowymi dotyczącymi organizacji produkcji i strategii biznesu dla zespołów z międzynarodowych firm, np. KEMA Registered Quality, DEKRA Certification, Lloyd’s Register, DSV Air & Sea Inc, OOO Bella.
Ekspert dla Komisji Europejskiej, DG Enterprise and Industry oraz dla PARP i NCBiR.

  

 Najważniejsze publikacje 

   

Autor ponad 150 publikacji naukowych, samodzielnych i we współautorstwie, dotyczących przede wszystkim problematyki organizacji działalności produkcyjnej oraz systemów świadczenia usług.
1. Urban W., Zarządzanie jakością usług, PWN, Warszawa 2018.
2. Urban W., TOC implementation in a medium-scale manufacturing system with diverse product rooting, Production & Manufacturing Research, 2019, Vol. 7, No. 1, s. 178-194.
3. Urban W., Qualitative investigation of standardisation in service organizations - a Lean Service viewpoint, European Journal of Service Management, 2018, Vol. 26, nr 2, s. 307-313.
4. Urban W., Jakość usług w perspektywie klienta i organizacji. W kierunku zintegrowanej metodyki pomiaru, Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, Białystok 2013.
5. Urban W., Perceived quality versus quality of processes: a meta concept of service quality measurement, The Service Industries Journal, 2013, z. 33, nr 1/2, s. 200-217, IF 1,017.
6. Urban W., ISO 9001 as a tool for supporting strategic advantages, Transformations in Business & Economics, 2012, z. 11, nr 3, s. 57-71, IF 0,459.
7. Urban W., Service quality gaps and their role in service enterprises development, Technological and Economic Development of Economy, 2009, nr 4, s. 631-645, IF 5,605.
8. Urban W., Lean Management Fundamentals with Regards to Services, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Organizacja i Zarządzanie, 2017, z. 105, s. 539-553.
9. Urban W., Zasady Lean Management w działalności usługowej, Handel Wewnętrzny, 2017, nr 4, t. 1, s. 229-239.
10. Urban W., Amoeba Management System transformation in the light of organisational change literature, Management and Production Engineering Review, 2017, Vol. 8, nr 1, s. 16-23.

Podstawowe informacje

Imię i nazwisko

Wiesław Urban, prof. PB

Tytuł naukowy

dr hab. inż.

Stanowisko

Profesor uczelni

Katedra

Katedra Zarządzania Produkcją

Kontakt

Pokój

38 KS

Telefon

85 746 98 40

E-mail

w.urban@pb.edu.pl