Archiwalny serwis www - może zawierać elementy, które nie są dostępne dla szerokiego grona odbiorców ze szczególnym uwzględnieniem osób z niepełnosprawnościami.
 

dr Anna Dyhdalewicz

 

 Obszar zainteresowań naukowych 
 

  

Zarządzanie innowacjami przedsiębiorstwa w kontekście rachunkowości; wykorzystanie instrumentów rachunkowości w zarządzaniu współpracą i relacjami międzyorganizacyjnymi; proces konwergencji rachunkowości; rachunkowość biznesowa w aspekcie orientacji na potrzeby informacyjne interesariuszy.

  

 Najważniejsze publikacje 
 

  

 1. Dyhdalewicz A.: Orientation at research and development activity from the perspective of the accounting information system, Optimum - Studia Ekonomiczne, 2018, nr 4.
 2. Dyhdalewicz A.: Classification of R&D activity costs in financial accounting, Economic and Social Development: 36th International Scientific Conference on Economic and Social Development : Building Resilient Society: Book of Proceedings, Zagreb, 2018.
 3. Dyhdalewicz A., Gmińska R.: Rachunkowość jako źródło informacji o innowacjach, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2018, Nr 503.
 4. Dyhdalewicz A.: Managerial Aspects of Innovations Costs - Case Study, Economic and Social Development: 27th International Scientific Conference on Economic and Social Development : Book of Proceedings, Rome 2018.
 5. Dyhdalewicz A.: Costs of research and development in Polish accounting law, Private College of Economic Studies Znojmo: Proceedings of the 12th Annual International Scientific Conference: New Trends 2017: New Trends in Economics, Management, Marketing and Public Administration, 2017.
 6. Dyhdalewicz A, Widelska U.: Accounting and Marketing Dimensions of Innovations, E-Finanse, Vol. 13, nr 2 (2017).
 7. Dyhdalewicz A.: Innovation of Trading Companies in Relation to the Content of Annual Report - Research Results, 23rd International Scientific Conference on Economic and Social Development: ESD’2017: Book of Proceedings, Madrid 2017.
 8. Dyhdalewicz A., Widelska U.: Integration of accounting and marketing in research and development activity of an enterprise, 21th International Scientific Conference : Economics and Management 2016 : ICEM’2016: Proceeding of Selected Papers, Brno 2016.
 9. Dyhdalewicz A.: Zasadność analizy rynku i kierunków jego rozwoju w działalności badawczo-rozwojowej z perspektywy rachunkowości, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, Nr 2-cz. 2 (2016).
 10. Dyhdalewicz A.: The implementation of variable costing in the management of profitability of sales in trade companies, E-Finanse, Vol. 11, nr 3 (2015).
 11. Dyhdalewicz A.: Podstawy rachunkowości jednostek gospodarczych, Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, Białystok, 2013.
 12. Dyhdalewicz A., Klamecka-Roszkowska G., Sikorski J. (red.), Informacyjna funkcja rachunkowości w gospodarce współczesnej, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2008.


 13.                        
 

Podstawowe informacje

Imię i nazwisko

Anna Dyhdalewicz

Tytuł naukowy

dr

Stanowisko

Adiunkt

Katedra

Katedra Zarządzania, Ekonomii i Finansów

Kontakt

Pokój

114 KF

Telefon

85 746 98 19

E-mail

a.dyhdalewicz@pb.edu.pl