Strona archiwalna Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej  

dr Urszula Kobylińska

 Obszar zainteresowań naukowych

 

Przedsiębiorczość akademicka,  współpraca międzysektorowa i relacje międzyorganizacyjne, Innowacje w zarządzaniu.

   

 Najważniejsze publikacje 

  

 1. J. A. Martínez-González, U. Kobylinska, F. J. García-Rodríguez, L. Nazarko Antecedents of Entrepreneurial Intention among Young People: Model and Regional Evidence, “Sustainability” 2019, vol. 11, issue 24, ss. 1-29
 2. U. Kobylińska, J. J. Lavios,  Development of research on the university entrepreneurship ecosystem: trends and areas of interest of researchers based on a systematic review of literature, “Oeconomia Copernicana” 2020, vol. 11, issue 1, ss. 117-133.
 3. U. Kobylińska, J.A. Martinez Gonzales, Influence of the personal variables on the intention of entrepreneurship. A comparative study between Poland and Spain, EMPAS 11(1) 2019.
 4. U. Kobylińska, Jakość relacji międzyorganizacyjnych we wspieraniu przedsiębiorczości akademickiej - ujęcie teoretyczne [rozdz.], w: Wybrane problemy zarządzania w gospodarce opartej na wiedzy - teoria i praktyka, red. Marek Makowiec, Bogusz Mikuła, Anna Pietruszka-Ortyl, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków 2018, s. 31-46. 
 5. U. Kobylińska, Trust and Cooperation between Companies and Public Administration Institutions in Poland, 22nd EBES Conference, Eurasia Business and Economics Society, Sapienza University of Rome, 2017.
 6. U. Kobylińska, Wybrane aspekty innowacyjności sektora publicznego w Polsce – wyzwania dla zarządzania, „Przedsiębiorczość i Zarządzanie”, T.17, z.7-cz.3(2016), s. 111-124.
 7. U. Kobylińska, A. J. Kożuch, K. Liczmańska, M. Marzec, A. Świrska, Satysfakcja obywateli i innych interesariuszy a instrumenty zarządzania w JST, Towarzystwo Naukowe Współczesnego Zarządzania, Kraków 2016, 150 str.
 8. U. Kobylińska, E. Glińska (red.), Identyfikacja cech wyróżniających tożsamość miasta w procesie zarządzania jego marką: Perspektywa lokalnych interesariuszy, Wyd. OW PB, Białystok 2014, str.
 9. U. Kobylińska, Quality management tools in local government units in Poland, Przedsiębiorczość i Zarządzanie 2013, T.14, z.12-cz.2 (2013), s. 427-437.
 10. U. Kobylińska, Socially responsible administration, [w:] Corporate social (ir)responsibility, ed. by Agata Lulewicz-Sas, Białystok 2013, s. 119-129.
 11. U. Kobylińska, Mierniki sprawności usług publicznych, Współczesne zarządzanie, 2013, nr 2, s. 131-140.
 12.  
 13.   

Podstawowe informacje

Imię i nazwisko

Urszula Kobylińska

Tytuł naukowy

dr

Stanowisko

Adiunkt

Katedra

Katedra Zarządzania, Ekonomii i Finansów

Kontakt

Pokój

8 KF

Telefon

85 746 98 17

E-mail

u.kobylinska@pb.edu.pl