Strona archiwalna Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej  

dr inż. Elżbieta Krawczyk-Dembicka

  

 Obszar zainteresowań naukowych

 

Zarządzanie technologiami, zarządzanie procesami produkcyjnymi, przemysł 4.0, teoria ograniczeń, współpraca przedsiębiorstw w różnych sieciach powiązań.

  

 Najważniejsze publikacje 

       

 1. Krawczyk-Dembicka E., Model zarządzania technologiami w przedsiębiorstwie klastrowym - studium przypadku, Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, Białystok 2019.
 2. Urban W., Krawczyk-Dembicka E., Technology Management as a Process – a View from In-Depth Studies in Metal Processing Companies, [w:] Hamrol A., Kujawińska A., Barraza M.F.S., Advances in Manufacturing II. Production Engineering and Management, Springer, Cham 2019, s. 58-69.
 3. Urban W., Krawczyk-Dembicka E., The sourcing of technologies, an investigation in metal processing cluster in Poland, XV International Conference: Multidisciplinary Aspects of Production Engineering: MAPE 2018: Conference proceedings, Wydawnictwo PANOVA, Zabrze 2018, s. 339-344.
 4. Urban W., Krawczyk-Dembicka E., Case Studies of the Process-Oriented Approach to Technology Management, [w:] Hamrol A., Ciszak O., Legutko S., Jurczyk M., Advances in Manufacturing, Springer, Cham 2018, s. 259-268.
 5. Krawczyk-Dembicka E., Analysis of Technology Management Using the Example of the Production Enterprise from the SME Sector, Procedia Engineering, 2017, Vol. 182, s. 359–365.
 6. Krawczyk-Dembicka E., Process of technology management in SMEs of the metal processing industry - the case study investigation, Engineering Management in Production and Services, 2017, Vol. 9, Nr 1, s. 18–25.
 7. Urban W., Krawczyk-Dembicka E., A multiple case study of technology management in metal processing cluster companies, 26th International Association for Management of Technology Conference: IAMOT 2017: Proceedings, Vienna 2017, s. 1018–1030.
 8. Krawczyk-Dembicka E., Urban W., Wybrane aspekty procesu zarządzania technologiami, [w:], Mazur-Wierzbicka E. (red.), Procesy w organizacji – wybrane aspekty. Zarządzanie procesami w teorii i praktyce, Nr 6, ZAPOL Sobczyk Sp. J., Szczecin 2016, s. 19–32.
 9. Krawczyk-Dembicka E., Rynek nanocząstek tlenków metali, [w:], (red.): Świderska-Środa A., Łojkowski W., Lewandowska M., Kurzydłowski K.J., Świat nanocząstek, PWN, Warszawa 2016, s. 371–404.
 10. Krawczyk-Dembicka E., Urban W., 2015, Technology management process – models review and gasps identification, AVADA 2015: Drivers for Progress in the Global Society: Abstracts' Book, Pärnu, s. 19–20.
 11.                                 

 1.    

Podstawowe informacje

Imię i nazwisko

Elżbieta Krawczyk-Dembicka

Tytuł naukowy

dr inż.

Stanowisko

Adiunkt

Katedra

Katedra Zarządzania Produkcją

Kontakt

Pokój

116 KS

Telefon

85 746 98 49

E-mail

e.dembicka@pb.edu.pl