Strona archiwalna Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej  

mgr Anna Zimnoch

 Obszar zainteresowań naukowych

 

Obszar zainteresowań Społeczna odpowiedzialność banków, finanse podmiotów ekonomii społecznej

  

 Doświadczenie zawodowe

 

Praca w działach księgowości trzech przedsiębiorstw, od 2012 r. na stanowisku głównej księgowej przedsiębiorstwa handlowego, a następnie przedsiębiorstwa produkcyjnego. Praca w radach nadzorczych dwóch przedsiębiorstw. Zarządzanie projektami współfinansowanymi ze środków m.in. unijnych, krajowych (np. PO FIO), rozliczanie tych projektów.

  

Podstawowe informacje

Imię i nazwisko

Anna Zimnoch

Tytuł naukowy

mgr

Stanowisko

Asystent

Katedra

Katedra Zarządzania, Ekonomii i Finansów

Kontakt

Pokój

114 KF

Telefon

85 746 98 19

E-mail

a.zimnoch@pb.edu.pl