Strona archiwalna Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej  

dr hab. Jerzy Paszkowski, prof. PB

 

 Obszar zainteresowań naukowych 
 

  

Organizacja i zarządzanie, zarządzanie kapitałem ludzkim, zarządzanie zmianą.

  

 Najważniejsze publikacje 

  

 1. Paszkowski J., Brzozowska E., Iwacewicz-Orłowska A., Ewolucja stanu i struktury sektora MŚP w województwie podlaskim, Wydawnictwo Politechniki Białostockiej, Białystok 2019
 2. Paszkowski J., Popławski T., Potrzeby szkoleniowe kadr podlaskich urzędów administracji samorządowej – diagnoza, Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego, Białystok 2012
 3. Paszkowski J., Kapitał ludzki a skuteczność restrukturyzacji przedsiębiorstw średniej wielkości, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2010
 4. Paszkowski J., Kuc B. R., Metody i techniki pisania prac dyplomowych, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku, Białystok 2007 i 2008
 5. Paszkowski J. (red.), Uwarunkowania i rezultaty zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwach, Wydawnictwo Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku, Białystok 2013
 6. Paszkowski J. (red.), Zmiany w obszarze organizacji i marketingu w przedsiębiorstwach sektora MŚP – studia przypadku, Wydawnictwo Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku, Białystok 2012
 7. Paszkowski J. (red.), Podlaska mapa zawodów i kwalifikacji. Analiza podaży i popytu na zawody i kwalifikacje w województwie podlaskim, Podlaskie Obserwatorium Rynku Pracy i Prognoz Gospodarczych, WUP Białystok 2012
 8. Paszkowski J. (red.), E. Orechwa-Maliszewska (red.), Finanse i zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach kryzysu, Wydawnictwo Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku, Białystok 2010
 9. Paszkowski J. (red.), E. Orechwa-Maliszewska (red.), Przepływy kapitału finansowego i intelektualnego (aspekty globalne i lokalne), Wydawnictwo Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku, Białystok 2009
 10. Paszkowski J. (red.), Uwarunkowania i rezultaty zmian w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku, Białystok 2009
 11. Paszkowski J. (red.), E. Orechwa-Maliszewska (red.), Kapitał w rozwoju przedsiębiorstwa i regionu, Wydawnictwo Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku, Białystok 2008
 12. Paszkowski J. (red.), E. Orechwa-Maliszewska (red.), Zarządzanie wartością organizacji, Wydawnictwo Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku, Białystok 2007  
 13.     

Podstawowe informacje

Imię i nazwisko

Jerzy Paszkowski, prof. PB

Tytuł naukowy

dr hab.

Stanowisko

Profesor uczelni

Katedra

Katedra Zarządzania, Ekonomii i Finansów

Kontakt

Pokój

204 KF

Telefon

85 746 98 21

E-mail

j.paszkowski@pb.edu.pl