Strona archiwalna Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej  

dr Katarzyna Anna Kuźmicz

  

 Obszar zainteresowań naukowych

 

Transport kontenerowy w korytarzu euroazjatyckim, Nowy Jedwabny Szlak, zarządzanie pustymi kontenerami.

  

 Najważniejsze publikacje 

   

 1. K. A. Kuźmicz, E. Pesch, 2019, Approaches to empty container repositioning problems in the context of Eurasian intermodal transportation, Omega-International Journal of Management Science, 85, 194-213
 2. E. Pesch, K. A. Kuźmicz, 2019, Non-approximability of the single crane container transhipment problem, International Journal of Production Research, DOI:
  10.1080/00207543.2019.1637036
 3. Masmoudi M.A. , Kuzmicz K.A. , Pesch E. , Demir E.  Hosny M., 2019, Container truck transportation routing as a Mixed Fleet Heterogeneous Dial-a-Ride Problem, MATEC Web of Conferences, w druku
 4. Kuzmicz, K.A., Pesch E., 2019, Container depot location problem in the frame of the Polish part of the New Silk Road, MATEC Web of Conferences, w druku
 5. Nazarko J., Kuźmicz K.A., Czerewacz-Filipowicz K., 2018, A comparative analysis of the selected Eastern European countries as participants of the logistic network of the New Silk Road, Journal of Business Economics and Management, 18, 1212-1227
 6. Kuzmicz K.A., 2018, Benchmarking transportu kontenerowego w krajach Europy Środkowo-Wschodniej w kontekście Nowego Jedwabnego Szlaku, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu , 505, s. 315-326
 7. Nazarko J., Kuźmicz K., 2017, Introduction to the STEEPVL  analysis of the New Silk Road initiative, Procedia Engineering, Vol. 182, 2017, pp. 497-503
 8. Kuzmicz K.A., Pesch E., 2017, Prerequisites for the modelling of empty container supply chains, Engineering Management in Production and Services, 9, 28-36
 9. Nazarko J., Kuźmicz K.A., Czerewacz-Filipowicz K., 2016, The New Silk Road - analysis of the potential of new Eurasian transport corridors, The 9th International Scientific Conference “Business and Management 2016": Conference Proceedings
 10. K. A. Kuźmicz, 2015, Benchmarking procesowy jako instrument doskonalenia zarządzania uczelnią, Wolters Kluwer, Warszawa        
 11.    

   

Podstawowe informacje

Imię i nazwisko

Katarzyna Anna Kuźmicz

Tytuł naukowy

dr

Stanowisko

Adiunkt

Katedra

Międzynarodowa Katedra Logistyki i Inżynierii Usług

Kontakt

Pokój

103 KB

Telefon

85 746 98 94

E-mail

k.kuzmicz@pb.edu.pl