Strona archiwalna Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej  

dr Agnieszka Piekutowska

 

 Najważniejsze publikacje

 

 1. A. Piekutowska, Potencjał innowacyjny województwa podlaskiego [w:] Uwarunkowania rozwoju regionalnego i lokalnego, red. J.Pszkowski, E. Stroińska, Przedsiębiorczość i Zarządzanie, Wydawnictwo Społecznej Akademii Nauk, Łódź 2018.
 2. A. Piekutowska, K. Wierzbicka, The Inflow of Foreign Direct Investments into Poland - the Scale and Sources, Intercathedra 33/4, 2017.
 3. A. Piekutowska i inni, Regionalne aspekty gospodarki,  PWE, Warszawa 2015.
 4. A. Piekutowska, Rola preferencji celnych UE w promowaniu rozwoju krajów rozwijających się, Przegląd Zachodniopomorski, Szczecin 2014.
 5. A. Piekutowska, Rola funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w rozwoju gospodarczym Polski, Przedsiębiorczość i Zarządzanie, Wydawnictwo Społecznej Akademii Nauk, Łódź 2014.
 6. A. Piekutowska, Wpływ polityki spójności UE na zmniejszenie dysproporcji rozwojowych polskich regionów, Przedsiębiorczość i Zarządzanie, Wydawnictwo Społecznej Akademii Nauk, Łódź 2014.
 7. A. Piekutowska, Efekty integracji regionalnej w krajach rozwijających się, Studia Ekonomiczne. Zeszytu Naukowe UE w Katowicach, Katowice 2014.
 8. A. Piekutowska, Handel zagraniczny jako źródło zwiększania efektywności gospodarowania, Studia Ekonomiczne. Zeszytu Naukowe UE w Katowicach, Katowice 2014.
 9. A. Piekutowska (red.), Economic and social aspect of cooperating among selected European countries,  BUT Publishing Office, Białystok 2013.
 10. A. Piekutowska, Specyfika rynku pracy w karach rozwijających się, Studia Ekonomiczne. Zeszytu Naukowe UE w Katowicach, Katowice 2012.
 11. A. Piekutowska, Global and regional problems under new economic and political circumstances, Vilnius University Publishing House, Vilnius 2011.
 12. A. Piekutowska, Protekcjonizm jako czynnik zróżnicowania rozwojowego, Optimum. Studia Ekonomiczne, Białystok 2011.
 13. A. Piekutowska, M. Laszuk (red.), Przemiany gospodarcze i społeczne w dobie wyzwań XXI wieku: wybrane aspekty, Oficyna Wydawnicza PB, Białystok 2009.
 14. A. Piekutowska, M. Laszuk (red.), Borderland economy in the face of civilization challenges, Oficyna Wydawnicza PB, Białystok 2009.
 15.                             

Podstawowe informacje

Imię i nazwisko

Agnieszka Piekutowska

Tytuł naukowy

dr

Stanowisko

Asystent

Katedra

Katedra Zarządzania, Ekonomii i Finansów

Kontakt

Pokój

209 KF

Telefon

85 746 98 23

E-mail

a.piekutowska@pb.edu.pl