Strona archiwalna Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej  

dr hab. Tadeusz Popławski, prof. PB

   

 Obszar zainteresowań naukowych

 

Socjologia, filozofia, marketing, badania rynku, polityka, historia. Zakres badań: post-fordyzm, socjologia regionu, socjologia pogranicza, socjologia historyczna, wiejskość.

   

 Najważniejsze publikacje 

   

  1. Miasta na uboczu (red Białystok 1994
  2. Oblicza peryferyjności. Polska, Quebec (Kanada), Białoruś (red.), Białystok 1994
  3. Peryferyjność i społeczeństwo. Dylematy przełomu w Europie, Białystok 1997
  4. Kapitał społeczny subregionu łomżyńskiego,T.Popławski, J.Truszkowska (red., Łomża 2010
  5. "Kapitał społeczno-kulturowy wsi podlaskiej", [w:] Oblicza lokalności: ku nowym formom życia lokalnego: praca zbiorowa, J. Kurczewska (red.), Wyd. Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, Warszawa 2008, s. 319-331
  6. TADEUSZ POPLAWSKI & ALBERTO GASPARINI (EDS.), BORDER REGIONS FACE TO THE CHALLENGES OF EAST-EUROPEAN TRANSFORMATION, INSTITUT OF INTERNATIONAL SOCIOLOGY ISIG, GORIZIA, ITALY, 2011
  7. Od socjologii pogranicza do zarządzania pograniczem, w: Z. Kurcz (red. ), Polskie pogranicza procesie przemian, t. I, Wałbrzych 2012
  8. W. T. Popławski,K.Popławski OSW, Szanse i pułapki postfordyzmu w fazie lean management dla rozwoju państw peryferyjnych , in: Popławski W.T. i in. (red.) Przedsiębiorczość i Zarządzanie, T.17, zeszyt 7, cz.3 (2016), pp. 219-229 (75% wkł. aut.)
  9. POST-FORDISM IN "TRANSITION" SOCIETIES, in: Proceedings ESD Zagreb, M.Cingula (eds.), 15. 12. 2018 (WoS)    
  10.    

        

Podstawowe informacje

Imię i nazwisko

Tadeusz Popławski, prof. PB

Tytuł naukowy

dr hab.

Stanowisko

Profesor uczelni

Katedra

Katedra Marketingu i Turystyki

Kontakt

Pokój

25b KS

Telefon

85 746 98 53

E-mail

w.poplawski@pb.edu.pl