Archiwalny serwis www - może zawierać elementy, które nie są dostępne dla szerokiego grona odbiorców ze szczególnym uwzględnieniem osób z niepełnosprawnościami.
 

dr hab. Tadeusz Popławski, prof. PB

   

 Obszar zainteresowań naukowych

 

Socjologia rozwoju i zmian społecznych, transformacji, miasta,  badania marketingowe, marketing terytorialny i non-profit

   

 Najważniejsze publikacje 

   


 1. Popławski W.T., Cultural contradictions of post-Fordism in the context of the transformation of European peripheries through the prism of the class of subcontractors, Studia Politologiczne, 2021, vol. 60, s.103-125. DOI:10.33896/SPolit.2021.60.6
 2. Popławski W.T., Bogush T. A., The Eastern European and Baltic scope of transformation processes, Журнал Белорусского Государственного Yниверситета. Социология, 2021, nr 3, s.31-37 https://journals.bsu.by/index.php/sociology/article/view/4156/4252
 3. Miszkiel M., Popławski W.T., The problems in the communication process between NGOs and socjety, Journal of the Belarusian State University. Sociology, 2020, nr 4, s.65-70. DOI:10.33581/2521-6821-2020-4-65-70
 4. Popławski W. T., Zarządzanie pograniczem, w: Studia nad granicami i pograniczami: leksykon/Opiłowska Elżbieta [i in.] (red.), 2020, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe Scholar, s.489-498, ISBN 978-83-65390-61-5
 5. Miszkiel M., Popławski W.T., Janusowe oblicze ekonomii społecznej w: W kręgu społecznych wyzwań współczesności / Kurcz Zbigniew (red.), 2019, Wrocław, Uniwersytet Wrocławski, s.69-79, ISBN 978-83-229-3662-7
 6. Popławski W.T., Ogólne i specyficzne cechy strategii promocji gospodarczej i inwestycyjnej regionu na wschodnim pograniczu Polski, w: Polskie pogranicza w procesie przemian. T. 5 / Kurcz Zbigniew (red.), 2019, Wydawnictwo Naukowe Scholar, s.155-164, ISBN 978-83-65390-29-5
 7. Popławski W.T., Sawicka-Kujawa M., Społeczeństwo obywatelskie a stowarzyszenia w obrębie lokalności, w: Vostočnaâ Evropa: konteksty social'no-èkonomičeskogo razvitiâ : Sbornik naučnyh statej/Myslivec Nikolaj (red.), 2019, Grodno, Grodnenskij Gosudarstvennyj Universitet imeni Ânki Kupaly, s.110-119, ISBN 978-985-582-254-8
 8. Popławski W.T., Kowalewski T., Streams of Enterpreneurship and the Future of Technostarters. A Case of North-East Poland, w: CID Conference 2019 : International Scientific Conference on Collaborative Innovation Development: Book of Abstracts/Siemieniako Dariusz [i in.] (red.), 2019, Białystok, Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, s.142-146, ISBN 978-83-65596-99-4. DOI:10.24427/CID2019-conference-019
 9. Miasta na uboczu red Białystok 1994
 10. Oblicza peryferyjności. Polska, Quebec (Kanada), Białoruś (red.), Białystok 1994
 11. Peryferyjność i społeczeństwo. Dylematy przełomu w Europie, Białystok 1997
 12. Kapitał społeczny subregionu łomżyńskiego,T.Popławski, J.Truszkowska (red., Łomża 2010
 13. "Kapitał społeczno-kulturowy wsi podlaskiej", [w:] Oblicza lokalności: ku nowym formom życia lokalnego: praca zbiorowa, J. Kurczewska (red.), Wyd. Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, Warszawa 2008, s. 319-331
 14. TADEUSZ POPLAWSKI & ALBERTO GASPARINI (EDS.), BORDER REGIONS FACE TO THE CHALLENGES OF EAST-EUROPEAN TRANSFORMATION, INSTITUT OF INTERNATIONAL SOCIOLOGY ISIG, GORIZIA, ITALY, 2011
 15. Od socjologii pogranicza do zarządzania pograniczem, w: Z. Kurcz (red. ), Polskie pogranicza procesie przemian, t. I, Wałbrzych 2012
 16. W. T. Popławski,K.Popławski OSW, Szanse i pułapki postfordyzmu w fazie lean management dla rozwoju państw peryferyjnych , in: Popławski W.T. i in. (red.) Przedsiębiorczość i Zarządzanie, T.17, zeszyt 7, cz.3 (2016), pp. 219-229 (75% wkł. aut.)
 17. POST-FORDISM IN "TRANSITION" SOCIETIES, in: Proceedings ESD Zagreb, M.Cingula (eds.), 15. 12. 2018 (WoS)    
  

  

Podstawowe informacje

Imię i nazwisko

Tadeusz Popławski, prof. PB

Tytuł naukowy

dr hab.

Stanowisko

Profesor uczelni

Katedra

Katedra Marketingu i Turystyki

Kontakt

Pokój

25b KS

Telefon

85 746 98 53

E-mail

w.poplawski@pb.edu.pl