dr inż. Łukasz Dragun

Obszar zainteresowań:

 • inżynieria produkcji
 • zarządzanie i inżynieria jakości
 • symulacja komputerowa procesów produkcyjnych
 • utrzymanie ruchu maszyn
 • eksploatacja i niezawodność maszyn

 

Hobby:

 • nowoczesne technologie
 • koszykówka
 • podróże
 • literatura naukowa
 • film polski i zagraniczny
 • motoryzacja

 

Działalność zawodowa:

 • członek zespołu badawczego realizującego projekt GoSmart BSR, Strengthening smart specialisation by fostering transnational cooperation
 • udział w realizacji umowy pomiędzy Uniwersytetem Narodowym „Lvivska Politechnika” i PB - metody oceny wytrzymałości i wytrzymałości odpowiedzialnych elementów kompozytowych detali maszyn z otworami i pęknięciami
 • członek Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją
 • świadectwo kwalifikacyjne – E – uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji.

 

Publikacje:

 1. Dragun Ł. (2017), Key Strengths and Weaknesses of Biomass and Coal Combustion in Cogeneration Energy System, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie, Z. 105, s. 41-52.
 2. Dragun Ł. (2017), Prospects and risks of development of energy production in the system
  of combined heat and power taking into account the characteristics of the economy biomass
  , Procedia Engineering, 182, pp. 149-156.
 3. Jaroszewicz J., Radziszewski L., Dragun Ł. (2017), Analysis of influence of conservative and tangential axial forces on transversal vibrations and stability of tapered vertical columns, Technical Sciences, 20, 4, s. 1-7.
 4. Kharchenko Y., Dragun Ł. (2017), Mathematical modeling of unsteady processes
  in system electromechanical mill ring-ball
  , Diagnostyka, 18, 1, pp. 25-35.
 5. Dragun Ł. (2017), Predykcyjne utrzymanie ruchu wybranych młynów węglowych eksploatowanych w przedsiębiorstwach energetycznych: [rozdz.] w: Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji, pod red. R. Knosala, Oficyna Wydaw. Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, Opole, T. 2, s. 536-547.
 6. Dragun Ł. (2016), Analiza ryzyka metodą FMEA pracy wentylatora powietrza świeżego jako elementu systemu skojarzonej produkcji energii elektrycznej i cieplnej, Zarządzanie Przedsiębiorstwem, 4, s. 23-28.
 7. Dragun Ł. (2016), Zastosowanie wyników analizy FMEA do poprawy jakości procesów produkcyjnych na przykładzie usprawnienia procesu matowania szkła: [rozdz.], w: Techniczne wyzwania rozwoju społeczno – gospodarczego kraju i regionów, pod red. W. Gierulski, A. Maciąg, Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce, s. 75-85.
 8. Dragun Ł. Szmidt A. (2016), The possibility of FMEA methods implementation
  in machine performance maintenance as shown in the case of heat and power plant
  , [rozdz.],
  w: Techniczne wyzwania rozwoju społeczno – gospodarczego kraju i regionów,
  pod red. W. Gierulski, A. Maciąg, Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce, s. 63-74.
 9. Antoniuk V., Jaroszewicz J., Radziszewski L., Dragun Ł. (2016), Theoretical stress analysis-based improvement of friction clutch disc manufacturing process, Czasopismo Techniczne. Mechanika, Politechnika Krakowska, R. 113, z. 4-M 2016, s. 73-79.
 10. Żur K.K., Jaroszewicz J., Dragun Ł. (2015), An analytical solutions of boundary value problem of free vibration of sandwich thin circular plates with discrete elements, International Journal of Applied Mechanics and Engineering, 20, 3, pp. 633-643.

 

WZORY UŻYTKOWE

 1. Jaroszewicz J, Łukaszewicz K., Dragun Ł.: (2016) Propozycja konstrukcji głowicy do ślizgowego nagniatania diamentowego, (zgłoszony do Rzecznika Patentowego PB) – w trakcie uzyskiwania ochrony wzoru użytkowego w Urzędzie Patentowym RP.
 2. Jaroszewicz J., Dragun Ł. (2015), Urządzenie do zadawania i pomiaru granicznego obciążenia poprzecznego stosowanego na stanowisku do badania stopnia zużycia zwłaszcza w łożyskach kulkowych podczas ich badania eksploatacyjnego, [WIPO ST 10/C PL 121492U].
     

Podstawowe informacje

Imię i nazwisko

Łukasz Dragun

Tytuł naukowy

dr inż.

Stanowisko

Adiunkt

Katedra

Katedra Zarządzania Produkcją

Kontakt

Pokój

6 KF

Telefon

85 746 98 24

E-mail

l.dragun@pb.edu.pl