Archiwalny serwis www - może zawierać elementy, które nie są dostępne dla szerokiego grona odbiorców ze szczególnym uwzględnieniem osób z niepełnosprawnościami.
 

dr inż. Łukasz Dragun

 Obszar zainteresowań naukowych

Zarządzanie i jakość, inżynieria produkcji, komputerowe wspomaganie wytwarzania, eksploatacja i niezawodność maszyn.

   

 Najważniejsze publikacje 

  

  1. Dragun Ł.: (2018) Istota wskaźnika Overall Equipment Effectiveness w procesie zarządzania utrzymaniem ruchu młynów węglowych, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie, Z. 138, s. 181-192.
  2. Dragun Ł., Jaroszewicz J., Radziszewski L., Antoniuk V.: (2018) Selected operating problems of central pumps, Czasopismo Techniczne, 2018, Volume 12, DOI 10.4467/2353737XCT.18.188.967.
  3. Dragun Ł.: (2017) Key strengths and weaknesses of biomass and coal combustion in cogeneration energy system, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie - Z. 105, s. 41-52.
  4. Dragun Ł.: (2017) Prospects and risks of development of energy production in the system of combined heat and power taking into account the characteristics of the economy biomass, Procedia Engineering, 182, ELSEVIER, pp. 149-156.
  5. Kharchenko Y., Dragun Ł.: (2017) Mathematical modeling of unsteady processes in system electromechanical mill ring-ball, Diagnostyka, Vol. 18, No. 1, pp. 25-35.
  6. Dragun Ł.: (2016) Analiza ryzyka metodą FMEA pracy wentylatora powietrza świeżego jako elementu systemu skojarzonej produkcji energii elektrycznej i cieplnej, Zarządzanie Przedsiębiorstwem, vol. 4, s. 23-28.
  7. Dragun Ł. (2016), Zastosowanie wyników analizy FMEA do poprawy jakości procesów produkcyjnych na przykładzie usprawnienia procesu matowania szkła: [rozdz.], w: Techniczne wyzwania rozwoju społeczno – gospodarczego kraju i regionów, pod red. W. Gierulski, A. Maciąg, Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce, s. 75-85.
  8. Dragun Ł. Szmidt A. (2016), The possibility of FMEA methods implementation in machine performance maintenance as shown in the case of heat and power plant, [rozdz.], w: Techniczne wyzwania rozwoju społeczno – gospodarczego kraju i regionów, pod red. W. Gierulski, A. Maciąg, Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce, s. 63-74.

   

 Wzory użytkowe

    

1. Jaroszewicz J., Łukaszewicz K., Dragun Ł.: (2018) Urządzenie do wykańczającej obróbki ścieżek pomiarowych na wałach maszyn wirnikowych, [RO-420.412/26/2017] – uzyskana ochrona wzoru użytkowego w Urzędzie Patentowym RP.
2. Jaroszewicz J., Dragun Ł.: (2015) Urządzenie do zadawania i pomiaru granicznego obciążenia poprzecznego stosowanego na stanowisku do badania stopnia zużycia zwłaszcza w łożyskach kulkowych podczas ich badania eksploatacyjnego, [WIPO ST 10/C PL 121492U] – uzyskana ochrona wzoru użytkowego w Urzędzie Patentowym RP.


                        

Podstawowe informacje

Imię i nazwisko

Łukasz Dragun

Tytuł naukowy

dr inż.

Stanowisko

Adiunkt

Katedra

Katedra Zarządzania Produkcją

Kontakt

Pokój

102 KS

Telefon

85 746 98 15

E-mail

l.dragun@pb.edu.pl