Kontakt

KONTAKT DLA STUDENTÓW I SŁUCHACZY

DZIEKANAT
numery telefonów i adresy e-mail

 

SEKRETARIAT DZIEKANA
mgr Urszula Wieliczko
e-mail: wiz.sekretariat@pb.edu.pl
tel. +48 85 746 98 02 

SEKRETARIAT PRODZIEKANÓW
Prodziekan ds. Nauki
Sekretariat
mgr Iwona Troc
e-mail: wiz.nauka@pb.edu.pl
tel. +48 85 746 98 25  

Prodziekan ds. Kształcenia
Prodziekan ds. Promocji i Rekrutacji

Sekretariat
mgr inż. Barbara Tomczyk
e-mail: wiz.dydaktyka@pb.edu.pl
e-mail: wiz.promocja@pb.edu.pl
tel. +48 85 746 74 73         

Prodziekan ds. Współpracy i Rozwoju
Sekretariat
mgr Urszula Wieliczko
e-mail: wiz.sekretariat@pb.edu.pl
tel. +48 85 746 98 02 

Kierownik Dziekanatu
mgr Joanna Grabarska
e-mail: j.grabarska@pb.edu.pl
tel. 85 746 98 10    

ADRES DO KORESPONDENCJI
Wydział Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej
Ojca Tarasiuka 2, 16-001 Kleosin