Archiwalny serwis www - może zawierać elementy, które nie są dostępne dla szerokiego grona odbiorców ze szczególnym uwzględnieniem osób z niepełnosprawnościami.

Katedra Zarządzania, Ekonomii i Finansów

Katedra Zarządzania, Ekonomii i Finansów

Katedra Zarządzania, Ekonomii i Finansów funkcjonuje od 1 października 2019 r. i powstała z połączenia Katedry Organizacji i Zarządzania, Katedry Finansów i Rachunkowości oraz Zakładu Ekonomii Menedżerskiej.          

PRACOWNICY KATEDRY

Kierownikiem Katedry jest Prof. dr hab. Joanna Moczydłowska 

Aktualnie w Katedrze zatrudnione są 32 osoby: 4 samodzielnych pracowników naukowych, 22 adiunktów, 5 asystentów, 1 wykładowca i 1 pracownik administracyjny. 

DYDAKTYKA

W ramach działalności dydaktycznej pracownicy  Katedry realizują zajęcia na  następujących kierunkach: zarządzanie, logistyka, turystyka i rekreacja, zarządzanie i inżynieria usług, zarządzanie i inżynieria produkcji. Ponadto prowadzą również zajęcia na studiach MBA, studiach podyplomowych, doktoranckich, międzynarodowych oraz na Wydziale Budownictwa i Nauk o Środowisku, Mechanicznym, Elektrycznym a także dla słuchaczy programu Erasmus+.

Specjalność - Zarządzanie w biznesie        

Katedra ZEiF opracowała program nowej specjalności na st. II stopnia kierunku Zarządzanie – Zarządzanie w Biznesie 

Opiekun specjalności: dr hab. Joanna Moczydłowska, prof. PB

Opis specjalności

Zarządzanie w biznesie jest specjalnością menedżerską przygotowującą do zarządzania przedsiębiorstwami i innymi projektami biznesowymi. Studenci tej specjalności uzyskują wiedzę dotyczącą podstawowych problemów zarządzania w środowisku biznesowym (założenie, prowadzenie, rozwój działalności biznesowej). Rozwijają również swoje kompetencje menedżerskie i przywódcze związane z kierowaniem ludźmi.   

Absolwenci

Absolwenci tej specjalności to przyszli top menedżerowie, biznesmeni ale także startupowcy. Umiejętnie radzą sobie w rzeczywistości gospodarczej, potrafią analizować otoczenie organizacji w dobie gospodarki 4.0, dokonują właściwych strategicznych wyborów, potrafią prognozować, ale i kreować przyszłe zdarzenia w prowadzonym biznesie. Są innowacyjni i znają najnowsze trendy prowadzenia biznesu, łącznie z jego elektronicznymi kanałami (e–commerce). 

Anglojęzyczny termin opisujący tę specjalność jest Business Administration. Jej kolejnym etapem jest Master of Business Administration (MBA). Specjalność jest przygotowana i prowadzona głównie przez praktyków biznesu, specjalistów w tym zakresie (m.in. przedstawicieli biznesu, Parku NT, właścicieli firm, etc.)    

  

Opinie absolwentów specjalności Zarządzanie w biznesie    

Michał BukiertNazywam się Michał Burkiet. Niedawno zostałem absolwentem Politechniki Białostockiej na Wydziale Inżynierii Zarządzania. Wybrałem specjalność: zarządzanie w biznesie. W obecnej chwili pracuję w Suwałkach w dużej firmie produkcyjnej Padma Art na stanowisku specjalisty do spraw zaopatrzenia. 

Dlaczego warto wybrać studia: Jeśli zapytacie czemu warto wybrać te studia, to odpowiedź jest prosta. Te studia dadzą wam ogromny wachlarz możliwości i narzędzi do pracy w przyszłości. Pokażą, w jaki sposób prowadzić działalność, jak same założenie działalności wygląda i na czym należy oprzeć fundamenty dobrej organizacji. Ponad to na Wydziale pracuje i naucza wielu specjalistów, którzy w rzetelny i dogłębny sposób przekażą potrzebną wiedzę na temat zarządzania oraz wszystkiego, co z zarządzaniem jest związane. Na specjalności zarządzanie w biznesie każdy student może znaleźć coś dla siebie, coś co go zainspiruje do dalszych działań. Ma okazję zgłębić wiedzę z różnorodnych zagadnień od HR po samą księgowość.  

  

Nazywam się Sandra Snarska. Jestem absolwentką studiów na kierunku Zarządzanie o specjalności Zarządzanie w Biznesie. Obecnie pracuję na stanowisku specjalisty ds. marketingu eksportowego w przedsiębiorstwie SaMASZ.

Dlaczego warto wybrać specjalność Zarządzanie w Biznesie?
Absolwenci specjalności Zarządzanie w Biznesie mają bardzo duży wachlarz możliwości  związanych z prowadzeniem własnego biznesu czy znalezienia pracy w sektorze prywatnym, w obszarach związanych z HR, marketingiem, sprzedażą czy w zarządzaniu projektami. Każdy w tej specjalności znajdzie coś odpowiedniego dla siebie i swoich zainteresowań. Specjalność koncentruje się na nauce praktycznych umiejętności, w tym doskonalenia umiejętności miękkich, tworzenia biznesplanów czy przeprowadzania analiz rynkowych. Wszechstronność Zarządzania w Biznesie sprawia, że po ukończeniu specjalności z łatwością można znaleźć zatrudnienie w zawodach o charakterze menedżera czy specjalisty.

  

Nazywam się Wioleta Grzybowska. Jestem praktykiem biznesu i absolwentem studiów na kierunku Zarządzanie o specjalności Zarządzanie w Biznesie. Doświadczenie menedżerskie zdobywałam w przedsiębiorstwach z branży telekomunikacyjnej. W październiku 2021 rozpoczęłam pracę na Wydziale Zarządzania Politechniki Białostockiej, a od dwóch lat prowadzę niewielki biznes w Białymstoku.  

Specjalność Zarządzanie w Biznesie  to program, który uczy jak wykorzystać wiedzę teoretyczną w praktyce. Orientacja na doskonalenie miękkich kompetencji sprawia, że w momencie pojawienia się okazji biznesowej lub awansu jesteśmy po prostu na niego gotowi. Uważam, że nauka w ramach specjalności ZwB prowokuje do szukania innowacyjnych rozwiązań zwykłych problemów.  Z cennych wskazówek wykładowców - praktyków korzystam do dziś. 

  

WYBRANE PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCIOWE

 • Zarządzanie w dobie gospodarki 4.0
 • Doskonalenie kompetencji menedżerskich
 • Konkurencyjność i innowacyjność przedsiębiorstw
 • Ekonomika przedsiębiorstwa
 • Zarządzanie relacjami
 • Budowanie i motywowanie zespołu
 • Strategie internacjonalizacji przedsiębiorstw
 • Przywództwo organizacyjne w środowisku globalnym
 • Decyzje inwestycyjne i zarządzanie ryzykiem
 • E-commerce i marketing internetowy
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem w kryzysie
 • Teoria ograniczeń w zarządzaniu przedsiębiorstwem
 • Warsztaty kreatywności
 • Projekty biznesowe  

Zapraszamy do obejrzenia filmu o Specjalności - Zarządzanie w biznesie  
link do filmu

 

Specjalność – Rachunkowość i zarządzanie finansami ACCA 

W ramach katedry na studiach magisterskich - kierunek Zarządzanie – specjalność Rachunkowość i Zarządzanie Finansami ACCA - opracowano program  kształcenia akredytowany przez Association of Chartered Certified Accountants (ACCA).  ACCA to jedna z najbardziej docenianych przez pracodawców i najlepiej rozpoznawanych biznesowych kwalifikacji zawodowych dla ekspertów z zakresu rachunkowości, finansów i zarządzania na świecie.

Student tej specjalności uzyskuje kompleksową, praktyczną wiedzę i umiejętności z zakresu nowoczesnego zarządzania przedsiębiorstwem, rachunkowości zarządczej, audytu, zarządzania finansami i podatków. Rozwija również swoje kompetencje menadżerskie i przywódcze niezbędne współczesnemu menedżerowi.

Absolwenci specjalności uzyskują nie tylko praktyczne umiejętności z zakresu finansów, rachunkowości i nowoczesnego zarządzania, ale dodatkowo mogą uzyskać ich międzynarodowe potwierdzenie. Dzięki akredytacji studenci WIZ mają możliwość uzyskania zwolnień z dziewięciu egzaminów ACCA już w trakcie studiów, co znacznie przyśpiesza drogę do członkostwa w ACCA.

 

Opinie absolwentów specjalności Rachunkowość i Zarządzanie Finansami ACCA

Nazywam się Ewa Pawlukiewicz. Jestem absolwentką studiów na kierunku Zarządzanie o specjalności Rachunkowość i Zarządzanie Finansami ACCA na Wydziale Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej. Obecnie pracuję na stanowisku kierownika działu rozwoju i obsługi klienta w firmie Smart Faktor.

Dlaczego warto wybrać specjalność Rachunkowość i Zarządzanie Finansami ACCA

Student po Specjalności Rachunkowość i Zarządzanie Finansami ACCA z uwagi na szereg praktycznych zajęć, ma możliwość zdobycia cennego doświadczenia, które powinno zostać docenione przez przyszłego pracodawcę. Uważam, iż świetne jest to, że podczas studiowania na tej specjalności, student bardzo szybko przygotowany jest do podjęcia pierwszej pracy w tej branży. Sama już po drugim semestrze miałam możliwość podjęcia stażu w dziale księgowo-finansowym w dużym przedsiębiorstwie produkcyjnym. Poza tym należy podkreślić, że największą zaletą tej specjalności, jest uzyskanie zwolnienia z kilku egzaminów ACCA od razu po skończeniu studiów.

 

Nazywam się Kamila Fajecka i jestem absolwentką studiów na kierunku Zarządzanie o specjalności Rachunkowość i Zarządzanie Finansami ACCA. Obecnie pracuję na stanowisku Underwritera ubezpieczeń korporacyjnych w jednym z największych Towarzystw Ubezpieczeniowych w Polsce.

Dlaczego warto wybrać specjalność Rachunkowość i Zarządzanie Finansami ACCA

Realizowany na zajęciach program pozwala wejść studentom w posiadanie wysoko cenionych i wszechstronnych umiejętności niezbędnych do podejmowania decyzji biznesowych mających kluczowy wpływ na przyszłość przedsiębiorstwa. Absolwenci wkraczając na rynek pracy wyposażeni są w obszerną i praktyczną wiedzę z zakresu rachunkowości, finansów, zarządzania czy też audytu – a więc wszystko to co niezbędne przyszłym finansistom.

Bardzo dużym atutem kierunku jest rozpoznawalność kwalifikacji ACCA w międzynarodowym środowisku, przez co sylwetka osoby je posiadającej staje się jeszcze bardziej atrakcyjna dla potencjalnych pracodawców. Celem ACCA jest kształcenie przeszłych liderów i specjalistów w świecie finansów. Absolwent kierunku Rachunkowość i Zarządzanie Finansami ACCA kończy uczelnię nie tylko wzbogacony o wartościową wiedzę przekazywaną przez zespół wykwalifikowanych wykładowców, ale i również z prawem do zwolnienia z części egzaminów wymaganych do uzyskania kwalifikacji potwierdzających członkostwo w ACCA. Warto dodać, że kwalifikacja ACCA stanowi potwierdzenie dysponowania praktycznymi umiejętnościami, kompleksową wiedzą oraz kompetencjami, które sprostają wymaganiom stawianym osobom wiążącym swoją przyszłość z światem finansów i zarządzania.

  

Nazywam się Izabela Rutkowska. Jestem absolwentką studiów na kierunku Zarządzanie o specjalności Rachunkowość i Zarządzanie Finansami ACCA na Wydziale Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej. Obecnie pracuję na stanowisku kierownika w Biurze Podatkowym Doradcy Podatkowego – Mirosław Hapunik. Jestem również doktorantką Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych Uniwersytetu w Białymstoku w dyscyplinie: ekonomia i finanse.

Dlaczego warto wybrać specjalność Rachunkowość i Zarządzanie Finansami ACCA?

Absolwenci specjalności Rachunkowość i Zarządzanie Finansami ACCA otrzymują szeroki zakres możliwości zatrudnienia. Są przygotowani do podjęcia pracy na stanowiskach, takich jak: analityk biznesowy, analityk finansowy, księgowy, specjalista ds. kadr i płac. Doskonale odnajdą się również w pracy w jednostkach sektora budżetowego, bankach, firmach ubezpieczeniowych oraz w działach księgowych i finansowych dużych spółek.

Podczas kształcenia duży nacisk kładziony jest na praktyczną wiedzę z zakresu: audytu, rachunkowości zarządczej, rachunkowości finansowej, zarządzania budżetem i wydatkami jednostek, prawa i podatków oraz nowoczesnego zarządzania przedsiębiorstwem. Największym atutem studiów jest doskonałe przygotowanie do zdobycia międzynarodowej kwalifikacji ACCA.

  

Nazywam się Marcin Sawicki. Jestem absolwentem studiów na kierunku Zarządzanie o specjalności Rachunkowość i Zarządzanie Finansami ACCA na Wydziale Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej. Obecnie pracuję na stanowisku analityka biznesowego w firmie będącej liderem na rynku żywności mrożonej w Polsce. 
Dlaczego warto wybrać specjalność Rachunkowość i Zarządzanie Finansami ACCA?
Szerokie spektrum wiedzy zdobytej na specjalności Rachunkowość i Zarządzanie Finansami nie ogranicza absolwentów tej specjalności do jednego kierunku zawodowego. Otwiera możliwości zdobycia pracy w zakresie księgowości, zarządzania finansami, controllingu czy dziale analiz finansowych. Zdobyta wiedza i umiejętności ułatwią wybór właściwej ścieżki zawodowej.
 

 

 

Nazywam się Karolina Sawicka. Jestem absolwentką studiów na kierunku Zarządzanie o specjalności Rachunkowość i Zarządzanie Finansami ACCA na Wydziale Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej. Obecnie pracuję jako asystent biegłego rewidenta w firmie audytorskiej.

Dlaczego warto wybrać specjalność Rachunkowość i Zarządzanie Finansami ACCA?
Specjalność Rachunkowość i Zarządzanie Finansami ACCA pozwala na zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu rachunkowości finansowej i zarządczej, zarządzania finansami oraz audytu. Dzięki temu absolwenci tej specjalności mają możliwości  znalezienia swojego miejsca zawodowego nie tylko w księgowości, ale również w controllingu, jako analityk finansowy lub biegły rewident. Wiedza zdobyta na tej specjalności będzie stanowić solidne podstawy do rozpoczęcia pracy w zakresie zarządzania finansami i księgowości, ułatwiając odnalezienie się na rynku pracy. 

 

Nazywam się Agata Filipiuk. Jestem absolwentką studiów na kierunku Zarządzanie o specjalności Rachunkowość i Zarządzanie Finansami ACCA na Wydziale Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej. Obecnie pracuję na stanowisku specjalisty ds. kadr w Pronar Sp. z o.o. filia w Siemiatyczach.

Dlaczego warto wybrać specjalność Rachunkowość i Zarządzanie Finansami ACCA?
Absolwenci specjalności Rachunkowość i Zarządzanie Finansami ACCA mają duży wybór ofert na rynku pracy. Zatrudnienie można znaleźć jako: analityk biznesowy, audytor, kontroler finansowy, specjalista ds. księgowości, specjalista ds. finansów, zarządzający funduszami inwestycyjnymi, dyrektor finansowy, główna księgowa, specjalista ds. HR. Po ukończeniu tej specjalności, absolwenci z łatwością mogą znaleźć zatrudnienie w obszarach związanych z ich zainteresowaniami. 

Polecam każdemu studiowanie na Wydziale Inżynierii Zarządzania. Jest wiele kierunków. Każdy znajdzie coś dla siebie. Bardzo miło wspominam ludzi, których poznałam podczas studiowania. Nabyta wiedza podczas studiów pomaga mi w pracy i gwarantuje rozwój zawodowy. W przyszłości planuję studia podyplomowe na tym Wydziale. 

 

Nazywam się Łukasz Uszyński jestem absolwentem studiów na kierunku Zarządzanie o specjalności Rachunkowość i Zarządzanie Finansami ACCA na Wydziale Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej. Obecnie pracuję na stanowisku młodszy specjalista ds. finansowo-księgowych  w przedsiębiorstwie Zakład Techniczny NEVA Białystok Grzegorz Wojciech Nienajadło Kolonia Koplany 11D, 16-061 Juchnowiec Kościelny

Dlaczego warto wybrać specjalność Rachunkowość i Zarządzanie Finansami ACCA?
Z oferty PB WIZ warto wybrać specjalność Rachunkowość i zarządzanie finansami ACCA, specjalizacja ta pozwala w pełni posiąść kompleksową wiedzę oraz praktyczne umiejętności z zakresu nowoczesnego zarządzania przedsiębiorstwem, pozwala przyswoić wiedzę dotycząca rachunkowości zarządczej jak i finansowej, audytu finansowego. Na danej specjalizacji student jest w stanie poznać informację dotyczące m. in. zarządzania ryzykiem, co jest bardzo ważnym pojęcie w dzisiejszym szeroko rozumianym biznesie. Specjalizacja pozwala poznać podstawy do planowania strategicznego oraz przepisy prawa podatkowego, których znajomość jest nie zbędna przy prowadzeniu działalności gospodarczej. Duża liczba ćwiczeń w pełni przygotowuje studenta do przyszłej kariery zawodowej, pozwala zrozumieć wszystkiego rodzaju wskaźniki i interpretacje.

 

Więcej informacji: Akredytowany program ACCA na Politechnice Białostockiej

Zapraszamy do obejrzenia filmu o Specjalności - Rachunkowość i zarządzanie finansami ACCA 
link do filmu

WYBRANE PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCIOWE

 • Rachunkowość zarządcza ACCA
 • Budżetowanie i zarządzanie wynikami ACCA
 • Audyt ACCA
 • Systemy podatkowe ACCA
 • Zarządzanie finansami ACCA
                  
    

Z udziałem pracowników Katedry prowadzone są STUDIA PODYPLOMOWE:

 • Studia Menedżerskie dla Inżynierów Budownictwa
 • Zarządzanie Zasobami Ludzkimi
 • Coaching w biznesie
 • Menedżer w JST 

 
Przy Katedrze działają KOŁA NAUKOWE

Koło Naukowe Blank Canvas
Opiekun: dr Andrzej Pawluczuk  e-mail: a.pawluczuk@pb.edu.pl

Studenckie Koło Naukowe Finansów i Rachunkowości "Winien Ma"
Opiekunowie dr Anna Bagieńska a.bagienska@pb.edu.pl dr Ewa Tokajuk e.tokajuk@pb.edu.pl

Formatka do przygotowywania prezentacji na zajęciapobierz
     
Imię i nazwisko Stanowisko
prof. dr hab. Joanna Moczydłowska Profesor
dr hab. Zbigniew Korzeb, prof. PB Profesor uczelni -
dr hab. inż. Zofia Kołoszko-Chomentowska, prof. PB Profesor uczelni -
dr hab. Mirosława Laszuk Adiunkt -
dr hab. Jerzy Paszkowski, prof. PB Profesor uczelni -
dr hab. Elżbieta Skąpska Adiunkt -
dr Anna Bagieńska Adiunkt -
dr Agnieszka Baran Adiunkt -
dr Wioletta Czemiel–Grzybowska Adiunkt -
dr Mirosława Czerniawska Adiunkt -
dr Anna Dyhdalewicz Adiunkt -
dr Justyna Grześ-Bukłaho Adiunkt -
dr Andrzej Karpowicz Adiunkt -
dr Tomasz Madras Adiunkt -
dr Agnieszka Piekutowska Asystent -
dr Agnieszka Konopelko Adiunkt -
dr Urszula Kobylińska Adiunkt -
dr Łukasz Nazarko Adiunkt
dr Andrzej Pawluczuk Adiunkt -
dr Ewa Rollnik-Sadowska Adiunkt -
dr Sylwia Saczyńska-Sokół Adiunkt -
dr Joanna Samul Adiunkt -
dr Izabela Stalończyk Asystent -
dr Joanna Szydło Adiunkt -
dr Ewa Tokajuk Adiunkt -
dr Anna Tomaszuk Adiunkt -
dr Monika Walicka Adiunkt -
dr Anna Wasiluk Adiunkt -
dr Krystyna Zimnoch Wykładowca -
mgr Wioleta Grzybowska Asystent -
mgr Daria Smarżewska Asystent -
mgr Anna Zimnoch Asystent -

Inteligencja ekonomiczna w działalności usługowej - monografia dr hab. Elżbiety Skąpskiej   

 Przedmiotem dociekań naukowych w monografii były rodzaje inteligencji składające się na inteligencję ekonomiczną w działalności usługowej z podziałem na branże. Poruszono tematykę piętnastu czynników mogących wpływać na rozwój inteligencji ludzkiej. Ponadto przeanalizowano oddziaływanie sztucznej inteligencji w branżach usługowych z uwzględnieniem szans i zagrożeń. Ekonomiczne podejście do usług rozszerzono, korzystając z innych dyscyplin naukowych, sygnalizując subdyscypliny ekonomii w kontekście prowadzonej działalności. Podjęcie problemu inteligencji ekonomicznej w usługowej działalności gospodarczej oparto na realizacji założonych celów i zadań - utworzono koncepcję inteligencji ekonomicznej z uwzględnieniem specyfiki usług. Opracowano wskaźnik usługowej inteligencji ekonomicznej i zaprezentowano modele ewolucyjno-inwestycyjny oraz powiązań inteligencji ekonomicznej z działalnością usługową.

Więcej informacji na stronie internetowej: https://www.pwe.com.pl/ksiazki/ekonomia/inteligencja-ekonomiczna-w-dzialalnosci-uslugowej,p1931710822


 

Wykład członków Zarządu Grupy Chorten

 

W dniu 18 maja 2023 r. studenci kierunku Zarządzanie II stopień, specjalność Zarządzanie w Biznesie oraz Zarządzanie Produktem i Sprzedażą mieli okazję uczestniczyć w wykładzie prowadzonym przez  członków Zarządu Grupy Chorten, Krystiana Pakułę oraz Emila Ciepłego. Tematyka wykładu dotyczyła budowania relacji w biznesie. Przedsiębiorcy przedstawili osiągnięcia grupy Chorten, ścieżkę rozwoju firmy oraz działania grupy w obszarze ekspansji rynku w sektorze spożywczym. W szczególności zwrócili uwagę na konieczność zarządzania relacjami w biznesie. Ponadto prelegenci przekazali kilka rad studentom w temacie planowania własnej kariery zawodowej i przedstawili zalety pracy na własnej działalności gospodarczej. Opiekun i inicjator spotkania - dr Urszula Kobylińska 

Międzynarodowe seminarium naukowe pt. „Globalization Projects of Regional Organizations”

 

W dniach 9-10 grudnia 2022 roku prof. Katarzyna Czerewacz-Filipowicz i dr Agnieszka Konopelko uczestniczyły na zaproszenie Collaborative Research Centre Uniwersytetu w Lipsku w Niemczech w międzynarodowym seminarium naukowym pt. „Globalization Projects of Regional Organizations”.
 
W seminarium uczestniczyli również naukowcy z Niemiec, Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych, RPA, Indii, Szwecji, Brazylii oraz Polski specjalizujący się w problematyce regionalnej integracji i regionalnych organizacji. Prezentacje i dyskusje dotyczyły szeroko rozumianych projektów integracyjnych w kontekście otoczenia globalnego i nowych wyzwań oraz procesów globalizacyjnych zachodzących we wszystkich regionach globu. Wymiernym efektem dotychczasowych badań będzie publikacja „Handbook of Globalization Projects of Regional Organizations” wydana w 2023 roku przez prestiżowe wydawnictwo Vandenhoeck & Ruprecht Verlage.
  

Spotkanie z praktykiem biznesu

   

Spotkanie z praktykiem biznesu

Wiedza z zarządzania wymaga ciągłej aktualizacji i weryfikacji w przestrzeni biznesowej. Studenci drugiego stopnia na kierunku Zarządzanie byli uczestnikami spotkania z praktykiem biznesu, które odbyło się 16 listopada w ramach zajęć z przedmiotu Nowoczesne koncepcje zarządzania. Na zaproszenie mgr Wiolety Grzybowskiej studenci spotkali się z  Panią Anną Miastkowską, która na co dzień zajmuje się wsparciem firm sektora MŚP w budowaniu procesów sprzedażowych. 

Tematem rozmów i późniejszej dyskusji była ocena czynników wpływających na zmiany w procesach sprzedaży oraz wykorzystanie CRM i AI w budowie i automatyzacji tych procesów i obsługi posprzedażowej. Nie zabrakło opowieści o tym jak od zaplecza wygląda praca Doradcy Biznesowego oraz jakie wyzwania stoją przed współczesnym zarządzaniem.  

Podczas spotkania najczęściej pojawiały się pytania, które dotyczyły praktycznego aspektu zastosowania znanych koncepcji zarządzania, sposobów oceny skuteczności wdrożonych usprawnień oraz budowania relacji biznesowych z partnerami. 

Dziękuję Pani Annie Miastkowskiej za merytoryczne i owocne spotkanie oraz studentom drugiego stopnia Zarządzania (grupa I) za utrzymanie wysokiej dynamiki spotkania, wnikliwość i atmosferę :) 

Do następnego!

Wioleta Grzybowska (WG)

  

Nowa książka Profesor Joanny M. Moczydłowskiej  

   

 

 

 „[…] Recenzowana praca jest wartościowym opracowaniem naukowym poświęconym zagadnieniom Przemysłu 4.0 w kontekście zagadnień ludzi i technologii. Interesującym zabiegiem jest postawienia w tytule znaku zapytania, bowiem prawdą jest – co autorka eksponuje we wstępie i w zakończeniu – że «mimo iż od ogłoszenia czwartej rewolucji przemysłowej minęło zaledwie kilkanaście lat, już podnoszą się głosy mówiące o tym, że mamy do czynienia z piątą rewolucją, a zatem należy analizo­wać Przemysł 5.0, a nawet N.0». Autorka przekonująco uzasadniła, dlaczego konsekwentnie stosuje pojęcie Przemysł 4.0 […]. Duża część publikacji dotyczy zagadnień związanych z człowiekiem jako pracownikiem, menedżerem, uczestnikiem rynku. Autorka słusznie zauważa, że swoiste „zachłyśnięcie się” możliwościami, które dają zmiany technologiczne powoduje szczególny rodzaj bezkrytycznego entuzjazmu towarzyszącego tworzeniu i wdrażaniu nowych technologii, zgodnie z którym stanowią one rozszerzenie intelektualnych możliwości ludzi. Znacznie rzadziej w literaturze naukowej podej­muje się problem potencjalnych zagrożeń związanych z dynamicznym rozwojem nowych technologii, zwłaszcza zagrożeń o charakterze psychologicznym i aksjologicznym. Dlatego pozytywnie należy ocenić fakt, że w książce dużo uwagi poświęcono problematyce roboetyki i lęku technologicznego. Wyzwania związane z implementacją rozwiązań typowych dla Przemysłu 4.0 dotyczą różnych obszarów funkcjonowania organizacji, w tym także przywództwa organizacyjnego. Problematyka ta jest mocno zaakcentowana w publikacji w zakresie kompetencji menedżerów 4.0 i nowych typów przywództwa Monografia autorstwa prof. Joanny M. Moczydłowskiej jest wartościowym dziełem, przyczyniającym się do rozwoju nauk o zarządzaniu i jakości […]”.

Z recenzji prof. dr hab. inż. Agnieszki Bitkowskiej

Książka przeznaczona jest dla zarówno dla osób zatrudnionych w sektorze biznesu, jak i w sektorze publicznym, np. w ochronie zdrowia, gdzie dynamicznie zachodzą procesy cyfryzacji i robotyzacji. Adresatem jest kadra kierownicza i menedżerska, przedsiębiorcy, ale również studenci (w tym słu­chacze studiów podyplomowych i MBA) takich kierunków, jak zarzadzanie, zarządzanie produkcją, ekonomia oraz psychologia i socjologia organizacji oraz konsultanci zajmujący się rozwiązywaniem problemów zarządzania.

 

Dzień HR

 Zdjęcie grupowe na schodach uczestników Dnia HR

Dnia 4 października 2022 roku na Wydziale Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej odbyła się konferencja Dzień HR. Organizatorem wydarzenia była Katedra Zarządzania, Ekonomii i Finansów. Celem konferencji była wymiana doświadczeń oraz dyskusja na temat aktualnych wyzwań i trendów w zarządzaniu kapitałem ludzkim. Konferencja adresowana była do właścicieli przedsiębiorstw, menedżerów, kierowników, dyrektorów, specjalistów działów HR, naukowców oraz wszystkich, którzy interesują się tą tematyką. Organizatorzy zaprosili znamienitych prelegentów ze świata nauki i biznesu. Swoje wystąpienia przedstawili:

 • dr Paweł Fortuna – Modyfikacja pojęcia kapitał ludzki w czasie cyfrowej rewolucji – analiza psychologiczna. Dr Paweł Fortuna zachęcił uczestników konferencji do traktowania kapitału ludzkiego jako zbioru niezastępowalnych przez sztuczne systemy umiejętności człowieka. Wskazał w jaki sposób cyfrowa rewolucja wpływa na rozumienie i zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji. Referując wyniki swoich badań eksperymentalnych zwrócił uwagę na znaczenie humanocentrycznej kultury, która rzutuje na postrzeganie corobotów, które w najbliższej przyszłości staną się „partnerami” ludzi w realizacji zadań zawodowych.
 •   
 • Paweł Bogusław – VUCA, BANI czyli jak odpowiedzieć na dzisiejsze wyzwania w zarządzaniu?. Pan Paweł Bogusław zaprezentował koncepcje VUCA oraz BANI eksponując różnice między nimi. Omówił w jaki sposób wpływają one na definiowanie i rolę współczesnego zarządzania, które odchodzi od zmienności otoczenia na rzecz jego kruchości.
 •   
 • Joanna Liksza – TEMPURIO – jak wspieramy Klientów w zarządzaniu wynagrodzeniami w dobie dwucyfrowej inflacji?. Pani Joanna Liksza omówiła najważniejsze problemy dotyczące poziomów oraz nierówności w wynagrodzeniach pracowników. Przedstawiła wyzwania stojące przed organizacjami wynikające z nowej dyrektywy UE w sprawie jawności płac.
 •   
 • Natalia Dernowska – Jakich procesów HR potrzebuje organizacja?  - Pani Natalia Drewnowska omówiła istotę procesów HR w organizacjach. Przedstawiła i wyjaśniła w jaki sposób organizacje mogą budować mapy procesów HR oraz jakie wynikają z tego korzyści. Podkreśliła kluczową role HR biznes partnerów jako kreatorów procesów.
 •    

Zainteresowanie konferencją było spore – uczestniczyło w niej blisko 100 przedstawicieli przedsiębiorstw zarówno z sektora publicznego, jak i prywatnego. Z entuzjazmem przyjęto plany dotyczące zorganizowania kolejnej edycji.

 

 

Dr hab. inż. Zofia Kołoszko-Chomentowska, prof. PB profesorem wizytującym w Foggii 

 Certyfikat

We wrześniu 2022 r. dr hab. inż. Zofia Kołoszko-Chomentowska, prof. PB, przebywała na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu w Foggii w charakterze visiting professor. W trakcie pobytu prowadziła webinarium dla doktorantów pt. The sustainable agriculture and rural development, w którym uczestniczyli doktoranci z University of Foggia oraz Georgian Technical University in Tibilisi.

Ponadto prowadziła zajęcia na kierunku Degree in Economics (studia I stopnia) z przedmiotu Agricultural Economics and Policy oraz na kierunku Master in Bank, Finance and Market (studia drugiego stopnia) z przedmiotu  Risk management analysis and policies in agriculture.

  

Praktyk biznesu Krzysztof Gałuszecki gościem na specjalności Zarządzanie w biznesie 

 

Studenci II stopnia kierunku Zarządzanie – specjalność Zarządzanie w biznesie wzięli udział  w dniu 31 maja 2022 roku, w spotkaniu z Krzysztofem Gałuszeckim, założycielem i prezesem startupu ERPos. Było to kolejne spotkanie w ramach organizowanego cyklu prezentacji praktyków biznesu na Wydziale Inżynierii Zarządzania. Pan Krzysztof rozpoczął od "Pitchu" swego startupu, czyli kilkuminutowego przedstawienia firmy potencjalnym interesariuszom oraz funduszom zainteresowanym inwestowaniem przedsięwzięć na wczesnym etapie rozwoju. Całe wystąpienie bardzo dobrze wpisywało się w treści przedmiotu Projekty biznesowe prowadzone przez dr Andrzeja Pawluczuka. Pan Krzysztof chętnie podzielił się doświadczeniem rozwijania innowacyjnej usługi z obszaru technologii informatycznych, sam będąc po studiach z socjologii, a także odpowiedział na zadane pytania. Studenci bardzo wysoko ocenili przekazane treści:
„Pozytywnym aspektem spotkania było precyzyjna prezentacja oraz głębsze zapoznanie z systemem informatycznym. Dodatkowo można było poznać sposób tworzenie prezentacji projektu dla inwestorów.”
„Takie spotkania są bardzo wartościowe, ponieważ ukazują praktyczne aspekty prowadzenia firmy i tworzenia startupów. Była to bardzo ciekawie przedstawiona wiedza i widać, że Pan Krzysztof jest bardzo dobry w wystąpieniach publicznych.”
„Przekazanie informacji ciekawych i ważnych z punktu widzenia przyszłego przedsiębiorcy”
„Bardzo ciekawe spotkanie, motywujące do próbowania swoich sił w biznesie.”

  

IV Konferencja Naukowa "Kapitał ludzki w przedsiębiorstwie i gospodarce - perspektywa interdyscyplinarna"  

 

Międzyzdroje, 18-20.05.2022 r.


Konferencja zorganizowana przez Katedrę Zarządzania Kapitałem Ludzkim, Uniwersytet Szczeciński, adresowana była do przedstawicieli środowisk naukowych oraz biznesowych, z różnych dziedzin, które łączy szeroko pojęta kategoria kapitału ludzkiego.

Głównym jej celem było stworzenie forum wymiany wiedzy oraz rezultatów badań, poglądów i doświadczeń w wymienionych obszarach oraz integracja środowisk naukowych i praktyków biznesu zainteresowanych współczesnymi wyzwaniami dla zarządzania zasobami ludzkimi i gospodarowania kapitałem ludzkim. Konferencja miała stworzyć dobry klimat do wielowymiarowej, interdyscyplinarnej dyskusji naukowej i przyniesienia wymiernych efektów w postaci konstruktywnych wniosków i rekomendacji dotyczących szeroko pojętego kapitału ludzkiego.

Tematyka konferencji obejmowała następujące obszary:

 • Zarządzanie zasobami ludzkimi - zatrudnianie i zwalnianie, ocenianie, motywowanie, wynagradzanie, coaching i szkolenie, utrzymanie pracowników, planowanie ścieżki kariery, strategie personalne, dysfunkcje i patologie w sferze personalnej, międzynarodowe zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Elastyczne zarządzanie kapitałem ludzkim - elastyczność czasu pracy i zatrudnienia, praca zdalna, modele kompetencyjne, pomiar efektywności działań personalnych i controlling personalny, zarządzanie różnorodnością, zarządzanie pracownikami z niepełnosprawnościami, work-life balance, zarządzanie talentami
 • Zachowania organizacyjne - grupy i zespoły, zarządzanie zmianą, konflikt i negocjacje w organizacji, komunikacja w organizacji, przywództwo, kultura organizacyjna
 • Nierówności społeczno - ekonomiczne dyskryminacja i wykluczenie społeczne, jakość życia, ubóstwo
 • Wartości w organizacji - etyka w biznesie, kapitał społeczny, zaufanie w organizacji, relacje organizacyjne
 • Pedagogika pracy i ekonomika edukacji - edukacja zdalna, praktyki edukacyjne, kompetencje, edukacja ekonomiczna, efektywność kształcenia, system edukacyjny, kształcenie ustawiczne, zarządzanie wiedzą
 • Rynek pracy - bezrobocie, zatrudnienie, samozatrudnienie, bierność zawodowa, uwarunkowania demograficzne, migracje i mobilność, zdrowie, polityka rynku pracy,marka pracodawcy
 • Polityka rodzinna i społeczna - polityka rodzinna i społeczna wobec aktualnej sytuacji demograficznej Polski, zachowania dotyczące zmian rodziny w Polsce
 • Ergonomia - ergonomia stanowiska pracy, ergonomia jako wiedza interdyscyplinarna
 • Psychologia i socjologia pracy

  

W konferencji wzięły udział trzy osoby z Katery Zarządzania, Ekonomii i Finansów:

 • dr hab. J. Moczydłowska z wystąpieniem „Kariera zawodowa kobiet – menedżerek a macierzyństwo”
 • Dr Anna Tomaszuk z posterem „Uwarunkowania jakości relacji w perspektywie przedsiębiorstwo – instytucje otoczenia biznesu”
 • Dr Anna Wasiluk z wystąpieniem „Postawy wobec etyki biznesu w opinii studentów kierunku zarządzanie”

  

Spotkanie z praktykiem biznesu

We środę, 18 maja 2022 r. w ramach zajęć z przedmiotu Zarządzanie jakością prowadzone przez dr Urszulę Kobylińską studenci I stopnia kierunku Zarządzanie wzięli udział w spotkaniu z Panem Marcinem Filipkowskim, wieloletnim praktykiem biznesu, ekspertem i doradcą w obszarze systemów zarządzania jakością, który ze studentami podzielił się swoją wiedzą oraz praktycznym doświadczeniem w zakresie szkoleń, projektowania, wdrażania, audytowania systemów zarządzania.

To już kolejny wykład z cyklu spotkań z praktykami biznesu, realizowany przez Katedrę Zarządzania, Ekonomii i Finansów.

 Dziękujemy za inspirujące, pobudzające do refleksji wystąpienie.

   

Wycieczka dydaktyczna do Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego

W dniu 12 kwietnia 2022 roku odbyła się wycieczka dydaktyczna studentów programu Erasmus+ studiujących na Wydziale Inżynierii Zarządzania do Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego. Celem wizyty było zapoznanie studentów ze specyfiką pracy i usług realizowanych w Parku, w szczególności pod kątem inkubacji nowych innowacyjnych przedsiębiorstw. W ramach wizyty zwiedzano także laboratoria funkcjonujące w Parku: Laboratorium Obrazowania Molekularnego oraz Laboratorium Badania Kompatybilności Elektromagnetycznej. Opiekun studentów: Urszula Kobylińska

     

Spotkanie studentów z praktykiem biznesu

 

We wtorek 12 kwietnia 2022 r. w ramach zajęć z przedmiotu Strategie Personalne prowadzone przez dr Joannę Samul studenci II stopnia specjalności Zarządzanie w biznesie, Zarządzanie produktem i sprzedażą oraz ACCA wzięli udział w spotkaniu online z Panem Markiem Adamskim, CEO w PMConsulting Sp. z o.o. Wieloletni praktyk biznesu, ekspert i doradca w obszarze strategii i zarządzania zmianą, przywództwa i komunikacji oraz konsultant i wykładowca MBA podzielił się ze studentami swoją wiedzą i praktycznym doświadczeniem w zakresie przywództwa w kontekście budowania strategii i kultury organizacyjnej. Dziękujemy za inspirujące wystąpienie pobudzające do refleksji.

   

Udział w Seminarium naukowym organizowanym przez Uniwersytet de la Costa w Kolumbii 

W dniu 16 marca 2022 roku dr Agnieszka Konopelko z Katedry Zarządzania Ekonomii i Finansów oraz prof. Katarzyna Czerewacz-Filipowicz z Międzynarodowej Katedry Logistyki i Inżynierii Usług uczestniczyły w roli ekspertów w międzynarodowym seminarium naukowym organizowanym przez Uniwersytet de la Costa w Kolumbii poświęconym debacie nad konfliktem wojennym w Ukrainie. Przedstawiły polityczne i ekonomiczne uwarunkowania przebiegu kryzysu i wybuchu konfliktu zbrojnego w Ukrainie oraz polityczne i ekonomiczne implikacje sankcji międzynarodowych dla stron bezpośrednio zaangażowanych w konflikt wojenny oraz dla krajów Unii Europejskiej, a także dla polityki i gospodarki światowej. 
 

 

Współpraca Katedry Zarządzania, Ekonomii i Finansów z przedsiębiorstwem FORTE.

Drodzy Studenci,
miło jest Nam poinformować, że Katedra Zarządzania, Ekonomii i Finansów rozpoczyna współpracę z przedsiębiorstwem FORTE.

W ramach współpracy Studenci będą mieli możliwość  odbycia wizyt studyjnych w:

 • Fabrykach mebli w Hajnówce, Ostrowi Mazowieckiej i Białymstoku;
 • Fabryce płyty w Dubowie k/ Suwałk.

 FORTE zaprasza także Studentów specjalności Zarządzanie w Biznesie na praktyki, staże i pracę etatową w różnych obszarach firmy. Przykładowe obszary to:

 • Analiza danych i raportowanie
 • Budowa i rozwój organizacji (struktury organizacyjne i funkcjonalne, podział pracy)
 • Rozwój personelu (systemy rozwoju, systemy szkoleń, zarządzanie wiedzą)
 • Komunikacja wewnętrzne, e-learning, projektowanie szkoleń
 • Dostawa usług i rozwiązań informatycznych, w tym zarządzanie danymi podstawowymi
 • Logistyka – prowadzenie operacji logistycznych i wdrażanie rozwiązań systemowych
 • Badania rynkowe
 • Budowanie i wdrażanie narzędzi z obszaru relacji z klientami
 • Wsparcie sprzedaży – projekty klientowskie.

Ponadto  FORTE oferuje możliwość prowadzenia wykładów i warsztatów, opartych na business case’ach, podczas których Studenci będą mieli okazję wykonywania zadań i rozwiązywania problemów, z którymi na co dzień mierzą się menedżerowie FORTE.

  

Spotkanie informacyjne - Zarządzanie w Biznesie

Serdecznie zapraszamy studentów Wydziału Informatki, na spotkanie informacyjne online na platformie MS Teams dotyczące studiów magisterskich na specjalności Zarządzanie w Biznesie na kierunku Zarządzanie, które odbędzie się w czwartek 20 stycznia 2022 r. o godzinie 10:15 

Link do spotkania
  

   

Wirtualna konferencja: 3rd International Conference on Digital, Innovation Entrepreneurship & Financing (DIF 2021) 

W dniach 20-22 grudnia 2021 roku dr Andrzej Pawluczuk uczestniczył na wirtualnej konferencji pt. 3rd International Conference on Digital, Innovation Entrepreneurship & Financing, która była organizowana przez INSEEC Business School (FR), John Molson School of Business, Concordia University (CA), University of Jilin (CN) we współpracy ze stowarzyszeniami AIMS and AEI.

Tytuł wystąpienia brzmiał: Virtual and multicultural students projects as a critical competence – a comparative research study based on used practices of academics from the eastern European universities. Autor przedstawił wyniki badań przeprowadzonych na Politechnice Białostockiej oraz Babes –Bolyai University z Cluj Napoca z Rumuni w ramach realizowanego na uczelni projektu Akademickie Partnerstwa Międzynarodowe finansowane przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej (NAWA). Wystąpienie spotkało się z zainteresowaniem i prelegent otrzymał liczne pytania od uczestników sesji panelowej. Link do wygłoszonej prezentacji

 

 

  

Wycieczka dydaktyczna do Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego

8 grudnia 2021 roku odbyła się wycieczka dydaktyczna studentów programu Erasmus+ studiujących na Wydziale Inżynierii Zarządzania do Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego.

Celem wizyty było zapoznanie studentów ze specyfiką pracy i usług realizowanych w Parku, w szczególności pod kątem inkubacji nowych, innowacyjnych przedsiębiorstw.

W ramach wizyty zwiedzano także laboratoria funkcjonujące w Parku: Laboratorium Obrazowania Molekularnego oraz Laboratorium Badania Kompatybilności Elektromagnetycznej.
Opiekunem studentów była dr Urszula Kobylińska.

                                                                          

  

Wyzwania rynku pracy w świetle rewolucji 4.0  

Szanowni Państwo,
Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Łodzi zaprasza serdecznie do udziału w seminarium nt.:
WYZWANIA RYNKU PRACY W ŚWIETLE REWOLUCJI 4.0, które odbędzie się w dniu 14 czerwca 2021 r. (poniedziałek) w godz. 11.15 – 13.15, w formie online na platformie Microsoft Teams.

Szczegóły dotyczące seminarium wraz z linkiem do spotkania znajdują się na stronie internetowej  

   

Wirtualna konferencja „21st European Conference on Knowledge Management ‐ ECKM 2020”

W dniach 2-4 grudnia 2020 roku dr Joanna Samul reprezentowała Katedrę na wirtualnej konferencji „21st European Conference on Knowledge Management ‐ ECKM 2020”, która organizowana była przez Coventry University (Wielka Brytania). ECKM to jedna z najstarszych konferencji (organizowana po raz 21), poruszająca tematykę zarządzania wiedzą, przyciągająca pracowników naukowych, praktyków i osoby zainteresowane różnymi aspektami zarządzania wiedzą.

Wirtualna konferencja „21st European Conference on Knowledge Management ‐ ECKM 2020”. Slajd początkowy prezentaji dr Joanny Samul

   

  

Spotkanie online  ze studentami zagranicznymi

3 listopada 2020 r. z inicjatywy  Katedry Zarządzania, Ekonomii i Finansów odbyło się spotkanie online  ze studentami zagranicznymi, studiującymi w PB w ramach programu Erasmus+.

Celem spotkania była wymiana doświadczeń studentów zagranicznych z pobytu w Polsce, a także udzielenie informacji studentom polskim na temat możliwości studiowania w uczelniach zagranicznych.

Głównym punktem spotkania była prezentacja Yong Geat Yeng Mira Edora (z Malezji), która podzieliła się doświadczeniami z ponad rocznego pobytu w Polsce w ramach różnych projektów (m.in. wolontariatu, stażu, podróży). Studenci mogli wysłuchać ciekawej prelekcji na temat kultury i obyczajów  Malezji a także doświadczeń podróżniczych prelegentki.

  

Dr hab. Mirosława Laszuk 

W dniu 18 września 2020 r. Mirosława Laszuk uzyskała stopień naukowy doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie nauki prawne. Postępowanie habilitacyjne zostało przeprowadzone przez Radę Dyscypliny Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Tytuł osiągnięcia naukowego dr hab. Mirosławy Laszuk brzmi: „Uwarunkowania kontroli celnej w multicentrycznym systemie prawa”. 

Serdecznie gratulujemy naszej Koleżance i życzymy dalszych sukcesów zawodowych.

   

Dr hab. Elżbieta Skąpska

6 lutego 2020 roku dr Elżbieta Skąpska uzyskała stopień doktora habilitowanego z dyscypliny ekonomia i finanse. Tytuł głównego osiągnięcia: "Racjonalność gospodarowania. Perspektywa usług" https://cedewu.pl/Racjonalnosc-gospodarowania-Perspektywa-uslug-p2396 

Serdecznie gratulujemy naszej Koleżance i życzymy dalszych sukcesów zawodowych.

  

VI Konferencja Młodych Naukowców

22 maja 2020 roku mgr Daria Smarżewska reprezentowała Katedrę na VI Konferencji Młodych Naukowców zorganizowanej przez Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. Tematem konferencji były wyzwania dla ekonomii, zarządzania i jakości w dobie cyfryzacji gospodarki i społeczeństwa. Ze względu na zaistniałą sytuację epidemiologiczną, konferencja odbyła się w formie zdalnej przy wykorzystaniu platformy MS Teams Referat przedstawiony przez Panią Darię Smarżewską pt. „Wiek pracowników jako determinanta ich lojalności wobec pracodawcy (na przykładzie jednostek ochrony zdrowia)” cieszył się sporym zainteresowaniem. Pani Daria otrzymała także wyróżnienie za najlepsze wystąpienie w sesji w której uczestniczyła.

Fot. https://www.facebook.com/KMNSopot/ 

    

Konferencja naukowa zorganizowana przez Wydział Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

W październiku 2019 roku dr hab. Joanna Moczydłowska, prof. PB oraz mgr Daria Smarżewska reprezentowały Katedrę na konferencji naukowej zorganizowanej przez Wydział Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Tematem konferencji były nowe trendy w zarządzaniu. Zachęcamy do zapoznania się z interesującą monografią zawierającą referaty zgłoszone na tę konferencję pobierz

 

Nowość - specjalność Zarządzanie w biznesie


Opiekun specjalności: dr hab. Joanna Moczydłowska, prof. PB   

Na kierunku ZARZĄDZANIE - studia II stopnia uruchomiono nową specjalność - Zarządzanie w biznesie. To specjalność menedżerska przygotowującą do zarządzania przedsiębiorstwami i innymi projektami biznesowymi. Studenci tej specjalności uzyskują wiedzę dotyczącą podstawowych problemów zarządzania w środowisku biznesowym (założenie, prowadzenie, rozwój działalności biznesowej). Rozwijają również swoje kompetencje menedżerskie i przywódcze związane z kierowaniem ludźmi. Więcej informacji: Zarządzanie w biznesie

Spotkanie w ramach projektu „Leadership for mid levels managers” (Erasmus+)

W dniach 22-23 października 2018 r. dr Andrzej Pawluczuk oraz dr Joanna Samul uczestniczyli w spotkaniu w ramach projektu „Leadership for mid levels managers” (Erasmus+), które odbyło się w Cluj-Napoca w Rumunii. Było to pierwsze spotkanie partnerów projektu, na którym przedstawiciele Katedry Organizacji i Zarządzania zaprezentowali narzędzie do przeprowadzenia studium przypadku. Celem badania będzie identyfikacja luk kompetencyjnych wśród menedżerów średniego szczebla oraz wskazanie dobrych praktyk w tym zakresie.

   

25-lecie Wydziału Inżynierii Zarządzania

W dniach 7-8 czerwca 2018 r. odbyły się uroczyste obchody 25-lecia Wydziału Inżynierii Zarządzania. Najważniejszym punktem jubileuszu była Konferencja naukowa HORYZONTY ZARZĄDZANIA 4.0, w trakcie której szefowa Katedry Organizacji i Zarządzania, dr hab. Joanna Moczydłowska, prof. nzw. wygłosiła wykład pt. Kompetencje menedżera i inżyniera 4.0 .

Pani Profesor Moczydłowska była także członkiem panelu dyskusyjnego na temat przyszłości i miejsca uczelni w rozwoju kadr dla gospodarki i regionu.

 

 

Konferencja pt. „Przedsiębiorstwo kreatywne” 

W dniach 14-16 maja 2018r. reprezentacja katedry Organizacji i Zarządzania uczestniczyła w Kazimierzu Dolnym w konferencji pt. „Przedsiębiorstwo kreatywne” zorganizowanej przez Instytut Zarządzania, Kolegium Zarządzania i Finansów, Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Organizatorzy i uczestnicy konferencji chcieli znaleźć odpowiedź na pytanie, jak zaawansowany jest poziom turbulencji w otoczeniu kreatywnych organizacji oraz czy nauczyły się one żyć w sytuacji ciągłych zmian osiągając zadowalający poziom efektywności?

Nasza koleżanka, dr Anna Tomaszuk została wyróżniona zaproszeniem do udziału w panelu dyskusyjnym pt. Kreatywność z perspektywy systemu, w którym uczestnicy próbowali znaleźć odpowiedz na pytanie: w jaki sposób system polityczny, prawny, instytucjonalny może wzmacniać/ograniczać kreatywność w organizacji?

 

Spotkanie z przedstawicielem Klastra Obróbki Metali 

W dniu 28 lutego 2018 r. członkowie Studenckiego Koła Naukowego Zarządzania Produkcją mieli okazję spotkać się z przedstawicielem Klastra Obróbki Metali. Paweł Tokarewicz wyjaśnił studentom ideę klastrów, opowiedział o działaniach Klastra. Obecni na spotkaniu mieli także możliwość usłyszenia o programach wsparcia dla polskich firm, zwłaszcza tych z województwa podlaskiego. Przedstawiciel Klastra poinformował studentów również o możliwości podjęcia staży rotacyjnych dwu lub trzymiesięcznych w wybranych firmach należących do Klastra.

 

Konferencja w Zagrzebiu 

W dniach 8- 9 grudnia 2017 w Zagrzebiu, dr Joanna Samul i dr Andrzej Pawluczuk uczestniczyli w cyklicznej konferencji: 26th International Scientific Conference on Economic and Social Development pod tytułem "Building Resilient Society" podczas której wygłosili dwa referaty, pod tytułem THE HUMAN FACTOR IN IMPLEMENTING INNOVATION INTO INVESTMENT PLANNING oraz INNOVATION IN THE SHOPPING PROCESS IN THE HYPERMARKET

Publikacja zawierająca artykuły z konferencji jest dostępna w formacie pdf pod linkiem:
http://www.esd-conference.com/past-conferences

 

Warsztaty badawcze Ośrodka Kultury Francuskiej Uniwersytetu Warszawskiego     

Dnia 8 grudnia 2017 r. prof. Joanna Moczydłowska będzie reprezentować Katedrę na Warsztatach badawczych organizowanych przez Ośrodek Kultury Francuskiej Uniwersytetu Warszawskiego. 

  

 

Pracownicy Katedry wyróżnieni odznaczeniami i medalami

Dnia 1 grudnia 2017 r., w dniu Święta Politechniki Białostockiej pracownicy naszej Katedry zostali wyróżnieni odznaczeniami i medalami:

 • Pani dr Joanna Samul otrzymała brązowy medal “Za długoletnią służbę”
 • Pani prof. nzw dr hab. Joanna Moczydłowska oraz dr Sylwia Saczyńska Sokół otrzymały medal Komisji Edukacji Narodowej

Dyplomy gratulacyjne Rektora za uzyskanie kolejnego stopnia naukowego otrzymały: dr hab. Agata Lulewicz Sas oraz dr Joanna Samul

 

Konferencja naukowa "Kompetencje przedsiębiorcze w teorii i praktyce"

27 października 2017 r. prof. nzw dr hab. Joanna M. Moczydłowska reprezentowała Katedrę na konferencji naukowej “Kompetencje przedsiębiorcze w teorii i praktyce” organizowanej przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie. Wygłosiła referat Uwarunkowania postaw przedsiębiorczych studentów – perspektywa międzynarodowa.