Katedra Finansów i Rachunkowości

Katedra Finansów i Rachunkowości

Katedra Finansów i Rachunkowości powstała w 2000 r., w wyniku zmian organizacyjnych, dokonanych w Katedrze Organizacji i Zarządzania, która swoją działalność rozpoczęła na Wydziale Mechanicznym, a następnie została wcielona w struktury Instytutu Zarządzania i Marketingu. Od 6 lipca 2001r., Zarządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu, Instytut Zarządzania i Marketingu został przekształcony w Wydział Zarządzania Politechniki Białostockiej. W tym okresie, aż do 2004r., analizowana jednostka funkcjonowała jako Zakład Finansów i Rachunkowości Finansowej w Katedrze Marketingu i Przedsiębiorczości, której Kierownikiem był dr hab. Tadeusz Popławski, prof. nzw. Aktualnie w Katedrze pracuje 14 osób: 2 samodzielnych pracowników naukowych, 9 doktorów, 2 asystentów i 1 pracownik administracyjny. Kierownikiem Katedry jest prof. dr hab. Zbigniew Korzeb

W ramach działalności dydaktycznej pracownicy Katedry realizują zajęcia na następujących kierunkach: zarządzanie, logistyka, turystyka i rekreacja, politologia, zarządzanie i inżynieria produkcji oraz na Wydziale Budownictwa, Mechanicznym i Elektrycznym. Są to przedmioty z zakresu finansów, rachunkowości przedsiębiorstw i sektora publicznego, analizy ekonomicznej, rynku kapitałowego, przedsiębiorczości, planowania finansowego oraz funkcjonowania sektora bankowego.

  
Imię i nazwisko Stanowisko
dr hab. Zbigniew Korzeb, prof. nzw. Profesor nadzwyczajny -
dr Anna Bagieńska Adiunkt -
dr hab. inż. Zofia Kołoszko-Chomentowska Adiunkt -
dr Wioletta Czemiel – Grzybowska adiunkt - -
dr Anna Dyhdalewicz Adiunkt -
dr inż. Sławomir Ignatiuk Adiunkt -
dr Andrzej Karpowicz Adiunkt -
dr Jolanta Łuczaj Adiunkt -
dr Monika Walicka Adiunkt -
dr Barbara Wojsznis Starszy Wykładowca -
mgr Izabela Stalończyk Asystent -
dr Monika Truszkowska-Kurstak Asystent -
mgr Anna Zimnoch Asystent -

Brak aktualności