Rada Przedsiębiorców

Rada Przedsiębiorców przy Wydziale Inżynierii Zarządzania gromadzi liderów środowiska biznesowego regionu w celu wymiany wiedzy i doświadczeń, podejmowania wspólnych inicjatyw o charakterze naukowo-gospodarczym, kształtowania programów studiów, promowania postaw przedsiębiorczości wśród studentów oraz rozwoju przedsiębiorczości w regionie.

Cele powołania Rady Przedsiębiorców obejmują:
⇒ współpracę w zakresie wymiany wiedzy i doświadczeń pomiędzy środowiskiem nauki i środowiskiem biznesu;
⇒ podejmowanie wspólnych inicjatyw związanych z organizacją przedsięwzięć o charakterze naukowo-gospodarczym;
⇒ współpracę w procesie definiowania efektów kształcenia i kształtowania programów kształcenia;
⇒ współpracę w kształtowaniu postaw przedsiębiorczości wśród studentów oraz rozwój przedsiębiorczości w regionie.

        

Udział w pracach Rady w kadencji 2016-2020 potwierdzili przedstawiciele następujących organizacji:

 • AC S.A.
 • Adampol SA
 • Astwa Sp. z o.o.
 • Barter S.A.
 • ChM Sp. z o.o.
 • Fabryki Mebli "Forte" S.A.
 • Instytut Innowacji i Technologii PB
 • Izba Przemysłowo-Handlowa w Białymstoku
 • KAN Spółka z o.o.
 • Maksbud Sp. z.o.o.
 • Multicco Sp. z o.o.
 • Promotech Sp. z o.o.
 • Pronar Sp. z o.o.
 • Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku
 • SaMASZ Sp. z o.o.
 • Telmex Sp. z o.o.