Innowacyjna firma

Certyfikat Innowacyjna Firma nadawany jest przez Wydział Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej, w celu potwierdzenia występowania w danym przedsiębiorstwie aspektów innowacyjności. To wyróżnienie mogą otrzymać podmioty gospodarcze, które spełniają przynajmniej jeden z poniższych warunków:

 • wprowadziły u siebie innowacyjne rozwiązania produkcyjne/świadczenia usług,
 • oferują innowacyjne produkty lub usługi,
 • w działalności gospodarczej wykorzystują innowacyjny sprzęt lub oprogramowanie.

Głównym celem przyznawania Certyfikatu Innowacyjna Firma jest promocja firm, które stawiają na innowacyjność, a tym samym upowszechniają najlepsze praktyki w tym zakresie.


Korzyści z Certyfikacji IF

Certyfikat „Innowacyjna firma” daje Państwu przede wszystkim:

 • Potwierdzenie pozycji na rynku oraz innowacyjność stosowanych praktyk biznesowych
 • Prestiż przedsiębiorstwa w oczach obecnych i przyszłych klientów
 • Certyfikat jest kolejnym narzędziem promocji Państwa przedsiębiorstwa
 • Współpraca z firmami posiadającymi certyfikat instytucji naukowych jest chętniej podejmowana przez instytucje i kontrahentów
 • Wpis do bazy innowacyjnych przedsiębiorstw prowadzonej przez WIZ PB
 • Indywidualna wizytówka w bazie IF WIZ PB
 • Możliwość bezpłatnej promocji na akcjach przeprowadzanych w ramach programu „Innowacyjna firma” oraz organizowanych na WZ PB wydarzeniach i konferencjach
 • Wykorzystywanie logo IF na materiałach informacyjno-promocyjnych firmy na okres wydanej akredytacji
 • Możliwość uzyskania dodatkowych punktów w procesie ubiegania się o dotacje unijne

Certyfikat Innowacyjna Firma to PRESTIŻ i zwiększenie ZAUFANIA do Państwa firmy.


Koszt certyfikatu

Opłata startowa: 5000 zł - obejmuje audyt, wydanie certyfikatu, wpis do bazy IF WIZ oraz możliwość posługiwania się logotypem w dokumentach i korespondencji handlowej, udostępnienie logo firmy na stronie WIZ na okres 2 lat.

Odnowienie: 2500 zł - pierwsza opłata przedłużająca certyfikat o kolejne 2 lata, obejmuje wystawienie certyfikatu oraz aktualizację wpisu do bazy.

Odnowienie: 1500 zł – druga i każda kolejna opłata przedłużająca certyfikat o kolejne 2 lata, obejmuje wystawienie certyfikatu oraz aktualizację wpisu do bazy.


Terminy realizacji i kontakt

Maksymalny czas realizacji procesu certyfikacji IF wynosi około 25 dni roboczych w zależności od potrzeb weryfikacyjnych. Prosimy o kontakt w celu uzyskania szczegółowych informacji:

Prodziekan. ds. Współpracy i Rozwoju, e-mail: wz.sekretariat@pb.edu.pl, tel. (85)7469802


Wymogi formalne

Każde zgłoszenie chęci do przystąpienia do programu IF jest weryfikowane poprzez bazy CEiDG oraz wpis do KRS. Wymagane jest zapoznanie się z regulaminem oraz wypełnienie ankiety:

Pobierz ankietę zgłoszenia uczestnictwa w procesie certyfikacji „Innowacyjna Firma”

Pobierz regulamin certyfikacji „Innowacyjna Firma”