Opiekunowie dydaktyczni

Opiekunowie lat w roku akademickim 2017/2018 

                  

Kierunek

Rok

Studia stacjonarne

Studia niestacjonarne

Logistyka

I

dr inż. Arkadiusz Jurczuk

dr Danuta Szpilko

II

dr Urszula Ryciuk

dr Katarzyna Kuźmicz

III

dr inż. Joanna Godlewska

dr Katarzyna Dębkowska

IV dr inż. Alicja Gudanowska dr inż. Anna Olszewska
Logistyka II stopnia II semestr dr Andrzej Magruk dr Marta Jarocka
I semestr (lato 2017/2018) dr Anna Kononiuk dr hab. Katarzyna Czerewacz-Filipowicz

Turystyka i rekreacja I stopnia

I

dr Magdalena Ickiewicz-Sawicka

-

II

dr inż. Małgorzata Borkowska-Niszczota

-

III

dr inż. Halina Kiryluk

-

Zarządzanie I stopnia

I

dr Urszula Kobylińska

dr Jolanta Łuczaj

II

dr Krystyna Zimnoch

-

III

dr Justyna Grześ-Bukłaho

-

Zarządzanie II stopnia

I

dr Agnieszka Konopelko

dr Marcin Jurewicz

II

dr Anna Tomaszuk

dr Iwona Piekunko-Mantiuk

Zarządzanie i inżynieria usług

 

I

mgr Aleksandra Gulc

-

III dr inż. Ewa Chodakowska -

Zarządzanie i inżynieria produkcji I stopnia

 

I

mgr inż. Elżbieta Krawczyk-Dembicka

-

II

dr hab. inż. Katarzyna Halicka

prof. Jerzy Jaroszewicz

III

dr inż. Krzysztof Łukaszewicz

dr inż. Ewa Rauba

IV

dr inż. Olga Orynycz

-

Zarządzanie i inżynieria produkcji II stopnia

II semestr

dr hab. inż. Agata Lulewicz-Sas

-