Archiwalny serwis www - może zawierać elementy, które nie są dostępne dla szerokiego grona odbiorców ze szczególnym uwzględnieniem osób z niepełnosprawnościami.

WAŻNA INFORMACJA

Drodzy Autorzy, inf
ormujemy, iż ze względu na bardzo dużą liczbę dotychczas nadesłanych artykułów, redakcja zakończyła ich nabór do numeru 7(3)/2023 (publikacja z datą 30 września 2023). Artykuły nadesłane po 26 czerwca 2023 r. po pozytywnych recenzjach będę publikowane w  numerze 7(4)/2023 (publikacja z datą 31 grudnia 2023).

For English version click here. Strona może zawierać elementy, które nie są dostępne dla szerokiego grona odbiorców ze szczególnym uwzględnieniem osób z niepełnosprawnościami.     


Witamy Państwa na stronie kwartalnika naukowego AKADEMIA ZARZĄDZANIA wydawanego przez Wydział Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej przy ścisłej współpracy z Towarzystwem Naukowym TNOiK oddział Białystok.

Zapraszamy wszystkich pasjonatów zarządzania, zarówno przedstawicieli świata nauki jak i praktyków biznesu, a także doktorantów i studentów mających aspiracje naukowe. W czasopiśmie AKADEMIA ZARZĄDZANIA  publikowane są oryginalne prace przedstawiające teoretyczny i empiryczny dorobek z zakresu nowoczesnego zarządzania. Oczekujemy na interesujące teksty podejmujące problematykę zarządzania w ujęciu funkcjonalnym i procesowym, ze szczególnym uwzględnieniem logistyki, zarządzania kapitałem ludzkim, zarządzania strategicznego, marketingu, zarządzania zmianami  i finansami, przedsiębiorczości i innowacyjności oraz zarządzania procesem produkcji. Wszystkie nadesłane artykuły poddawane są tzw. „ślepej” recenzji dokonanej przez dwóch niezależnych ekspertów. Publikujemy teksty w języku polskim i angielskim.

Artykuły opublikowane w czasopiśmie "Akademia Zarządzania" mają wartość 40 pkt. (patrz Komunikat Ministra Edukacji i Nauki z dnia 17 lipca 2023 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych). 

   

Zapraszamy do współpracy

Redaktor naczelna

prof. dr hab. Joanna M. Moczydłowska

Kwartalnik Akademia Zarządzania (Academy of Management) jest recenzowanym czasopismem prezentującym szerokie spektrum tematów z dziedziny nauk społecznych, w szczególności z dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości. Celem głównym czasopisma jest propagowanie dorobku studentów, doktorantów i młodych naukowców.

Artykuły opublikowane w czasopiśmie "Akademia Zarządzania" mają wartość 40 pkt. (Komunikat Ministra Edukacji i Nauki z dnia 17 lipca 2023 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych)
 

ISSN 2544-512X

Wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma „Akademii Zarządzania” jest wersja elektroniczna zamieszczona na stronie http://info.wiz.pb.edu.pl/az


Akademia Zarządzania udostępnia artykuły w trybie Open Access zapewniając wszystkim użytkownikom darmowy, nieograniczony dostęp do treści czasopisma. Dostęp do treści pisma odbywa na warunkach licnecji Creative Commons BY-NC-ND 4.0 license. Autorzy publikujący swoje prace w Akademii Zarządzania wyrażają zgodę na udostępnienie swoich tekstów na warunkach wspomnianej licencji CC BY-NC-ND 4.0 license.

Kolegium redakcyjne

Redaktor naczelny
prof. dr hab. Joanna Moczydłowska

Zastępcy redaktora naczelnego
ds. naukowych – dr Łukasz Nazarko
ds. organizacyjnych – dr Joanna Szydło
ds. wydawniczych – dr Danuta Szpilko

Sekretarze techniczni
dr Aleksandra Gulc, mgr Dariusz Surel
 

Rada naukowa

dr hab. Bogusław Bembenek, prof. PRz Politechnika Rzeszowska
prof. dr hab. Agnieszka Bitkowska Politechnika Warszawska
dr hab. Jacek Brdulak, prof. SGH Szkoła Główna Handlowa
dr hab. inż. Justyna Maria Bugaj Uniwersytet Jagielloński
prof. Valentina Burkšienė Klaipeda University, Litwa
dr hab. Wiesław Ciechomski, prof. UEP Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
dr Dominika Czerniawska Leiden University, Holandia
prof. Jaroslav Dvorak Klaipeda University, Litwa
prof. dr hab. inż. Joanna Ejdys Politechnika Białostocka
dr Jorge Esparteiro Garcia Polytechnic Institute of Viana do Castelo, Portugalia
dr hab. Marcin Geryk, prof. UJ Uniwersytet Jagielloński
dr hab. inż. Katarzyna Halicka, prof. PB
Politechnika Białostocka
dr Andrea Ivanišević University of Novi Sad, Serbia
dr Laima Jeseviciute-Ufartiene Kauno Kolegija (Litwa)
dr hab. Elżbieta Jędrych, prof. AFiB Vistula Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
dr hab. inż. Arkadiusz Jurczuk Politechnika Białostocka
dr Urszula Kobylińska Politechnika Białostocka
dr hab. Jacek Kopeć, prof. UEK Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
dr hab. Anna Korombel, prof. PCz Politechnika Częstochowska
dr hab. Zbigniew Korzeb, prof. PB Politechnika Białostocka
prof. dr hab. Bolesław Kuc Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
dr hab. Aleksandra Laskowska, prof. UŁ Uczelnia Łazarskiego
dr Lienite Litavniece Rezekne Academy of Technologies (Łotwa)
dr hab. inż. Wiesław Matwiejczuk, prof. PB Politechnika Białostocka
dr hab. Iwona Mendryk, prof. UMCS Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
dr hab. Grażyna Michalczuk, prof. UwB Uniwersytet w Białymstoku
dr hab. Bogusz Mikuła, prof. UEK Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
prof. dr hab. Joanna M. Moczydłowska Politechnika Białostocka
prof. n. ekon. i n. tech. dr hab. inż. Joanicjusz Nazarko 
Politechnika Białostocka
prof. Volodymyr Onyshchenko National University "Yuri Kondratyuk Poltava Polytechnic", Ukraina
dr hab. Jerzy Paszkowski, prof. PB Politechnika Białostocka
dr Sonja Pejić University of Novi Sad, Serbia
dr hab. Wiesław Tadeusz Popławski, prof. PB Politechnika Białostocka
dr hab. Błażej Prusak, prof. PG Politechnika Gdańska
dr Sofia Rodrigues Polytechnic Institute of Viana do Castelo, Portugalia
prof. Svitlana Sivitska National University "Yuri Kondratyuk Poltava Polytechnic", Ukraina
dr hab. Elżbieta Szymańska, prof. PB Politechnika Białostocka
prof. dr hab. Zbigniew Ścibiorek Wyższa Szkoła Wojsk Lądowych we Wrocławiu
dr hab. Elżbieta Weiss, prof. WSFiZ  Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie
 dr hab. Alicja Winnicka-Wejs, prof. UEK  Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
dr hab. Anna Wziątek-Staśko, prof. UJ Uniwersytet Jagielloński
prof. Monica Zaharie Babeș-Bolyai University, Rumunia
dr Buthina Ziead Alobidyeen Tafila Technical University, Jordania

2023 Volume 7 Issue 2 (published on 30 Jun 2023)

2023 Volume 7 Issue 1 (published on 31 Mar 2023)

2022 Volume 6 Issue 4 (published on 31 Dec 2022)

2022 Volume 6 Issue 3 (published on 28 Sept 2022)

2022 Volume 6 Issue 2 (published on 30 Jun 2022)

2022 Volume 6 Issue 1 (published on 31 Mar 2022)

2021 Volume 5 Issue 4 (published on 27 Dec 2021)

2021 Volume 5 Issue 3 (published on 30 Sept 2021)

2021 Volume 5 Issue 2 (published on 30 Jun 2021)

2021 Volume 5 Issue 1 (published on 31 Mar 2021)

2020 Volume 4 Issue 4 (published on 31 Dec 2020)

2020 Volume 4 Issue 3 (published on 30 Sept 2020)

2020 Volume 4 Issue 2 (published on 30 Jun 2020)

2020 Volume 4 Issue 1 (published on 31 Mar 2020)

2019 Volume 3 Issue 4

2019 Volume 3 Issue 3

2019 Volume 3 Issue 2

2019 Volume 3 Issue 1

2018 Volume 2 Issue 4

2018 Volume 2 Issue 3

2018 Volume 2 Issue 2

2018 Volume 2 Issue 1

2017 Volume 1 Issue 1

Terminy nadsyłania artykułów: do 15 lutego (do numeru 1 w danym roku), do 15 maja (do numeru 2 w danym roku), do 15 lipca (do numeru 3 w danym roku), do 15 listopada (do numeru 4 w danym roku).

Publikacje studentów przyjmowane są tylko i wyłącznie w wypadku współautorstwa (opieki naukowej) pracownika naukowego lub dydaktycznego uczelni, na której studiuje co najmniej jeden autor tekstu.

Zgłaszane artykuły przeglądowe powinny prezentować dogłębne wyniki analizy literatury krajowej i zagranicznej. Artykuły badawcze powinny zawierać wysokiej jakości wyniki badań w danej tematyce.

Artykuły przygotowane niezgodnie z wytycznymi redakcji będą odrzucane.

Formatka artykułu oraz inne niezbędne dokumenty znajdują się w zakładce "Do Pobrania"