Studia II stopnia

Studia II stopnia

Wydział Inżynierii Zarządzania posiada w ofercie edukacyjnej trzy kierunki studiów II stopnia, które są realizowane w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. Dwa kierunki studiów są przeznaczone dla inżynierów (zarządzanie i inżynieria produkcji oraz logistyka), jeden dla osób które ukończyły studia  na poziomie licencjackim (zarządzanie).