Szkoła Giełdowa

Szkoła Giełdowa

Fundacja GPW oraz Politechnika Białostocka zapraszają do udziału w kursie „Podstawy inwestowania na giełdzie”. Program realizowany jest pod honorowym patronatem Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA. Po ukończeniu kursu, słuchacze otrzymują certyfikat ukończenia kursu „Podstawy inwestowania na giełdzie” Szkoły Giełdowej.

W ramach 14 godzinnego kursu początkujący inwestorzy oraz potencjalni przyszli inwestorzy mogą od praktyków zdobywać wiedzę o tym jak funkcjonuje rynek kapitałowy i jak zacząć swoją przygodę z giełdą.

Wykłady w Szkole Giełdowej prowadzone są przez wykładowców uczelni wyższych, praktyków i specjalistów rynku kapitałowego. Program obejmuje zagadnienia, których znajomość jest niezbędna w inwestowaniu, takie jak funkcjonowanie rynku kapitałowego i giełdy, zasady inwestowania, analiza spółek, sposoby oceny ryzyka, psychologia inwestowania i wiele innych.

Do udziału w kursie zachęcamy wszystkich, którzy myślą o inwestowaniu na giełdzie – teraz lub w przyszłości.


  

dr Iwona Piekunko-Mantiuk
pracownik naukowo-dydaktyczny
Politechnika Białostocka
Wydział Zarządzania

dr Sławomir Ignatiuk
pracownik naukowo-dydaktyczny
Politechnika Białostocka
Wydział Zarządzania

Marcin Brendota
Analityk
Dom Maklerski Alior 

Joanna Łukian-Dziaduła
Makler
Centralny Dom Maklerski Pekao S.A. Oddział w Białymstoku

        

Zapisy i opłaty:

Koszt uczestnictwa w kursie „Podstawy inwestowania na giełdzie” wynosi 370 zł.

Osoby zainteresowane udziałem w kursie proszone są o:

 • wypełnienie i wysłanie formularza zgłoszeniowego

www.gpw.pl/podstawy-inwestowania-na-gieldzie  

 • wniesienie opłaty w wysokości 370 zł na konto Fundacji GPW: Pekao SA 34 1240 1037 1111 0010 6379 4415.

Po wysłaniu zgłoszenia i dokonaniu wpłaty każdy uczestnik otrzyma potwierdzenie wpłaty i podstawowe informacje na temat kursu.

Warunki rezygnacji

W przypadku rezygnacji z kursu w terminie krótszym niż 7 dni przed datą rozpoczęcia, koszty kursu nie podlegają zwrotom.

Organizator zastrzega sobie prawo odwołania zajęć. W takim przypadku sekretariat powiadomi każdego zainteresowanego telefonicznie lub pisemnie o zwrocie kosztów albo o zmianie terminu zajęć. Fundacja GPW nie zwraca opłaty manipulacyjnej związanej z przelewem lub nadaniem przekazu.


PODSTAWY INWESTOWANIA NA GIEŁDZIE

 13 – 15.04.2018, sala 20 KM (budynek Montreal)

 

Harmonogram kursu

piątek (13.04.2018) - godz. 17.00 - 20.00; sala  20 KM

Moduł I: Funkcjonowanie Giełdy

Osoba prowadząca: Joanna Łukian-Dziaduła, Makler, Centralny Dom Maklerski Pekao S.A.

sobota (14.04.2018) - godz. 9.00 - 14.30; sala 20 KM

Moduł II: Wpływ otoczenia gospodarczego na giełdę (9.00 - 11.00)

Moduł III: Wybór i ocena spółki (11.30 - 14.30)

Osoba prowadząca: Marcin Brendota, Ekspert ds. analiz oraz usług doradztwa inwestycyjnego, Biuro maklerskie Alior Banku

niedziela (15.04.2018) - godz. 9.00 - 15.30; sala 20 KM

Moduł IV: Rynek kapitałowy i instrumenty finansowe (9.00 - 12.00)

Osoba prowadząca:

dr Sławomir Ignatiuk, Politechnika Białostocka, Wydział Inżynierii Zarządzania, Katedra Finansów i Rachunkowości

Moduł V: Zasady zarządzania portfelem instrumentów finansowych (12.30 - 15.30)  

Osoba prowadząca:

dr Iwona Piekunko-Mantiuk, Politechnika Białostocka, Wydział Inżynierii Zarządzania

Inwestor na rynku kapitałowym z 20 letnim doświadczeniem

PROGRAM

Program kursu Szkoły Giełdowej realizowany jest w trakcie pięciu wykładów i obejmuje łącznie                        14 godzin. W kursie może wziąć udział każdy, kto jest zainteresowany zdobywaniem wiedzy dotyczącej rynku kapitałowego, sposobów inwestowania i zasad rządzących rynkiem papierów wartościowych.

Zajęcia prowadzą specjaliści z zakresu rynku kapitałowego, wykładowcy akademiccy oraz pracownicy instytucji rynku giełdowego.

 1. Wpływ otoczenia gospodarczego na giełdę (3 godziny), w tym m.in.:
 • Podstawowe pojęcia rynku finansowego
 • Wzrost gospodarczy i polityka gospodarcza
 • Wpływ gospodarki na rynek finansowy
 • Analiza fundamentalna – otoczenie przedsiębiorstwa
 •  
 1. Funkcjonowanie Giełdy (3 godziny), w tym m.in.:
 • Rynek giełdowy
 • Systemy notowań
 • Rodzaje zleceń
 • Harmonogram sesji
 • Nadzór nad sesją
 •  
 1. Wybór i ocena spółki (2 godziny), w tym m.in.:
 • Sprawozdania finansowe spółek
 • Wskaźniki rynkowe
 • Analiza fundamentalna
 • Jak korzystać z informacji
 •  
 1. Rynek kapitałowy i instrumenty finansowe (3 godziny), w tym m.in.:
 • Pojęcia wstępne
 • Rynek kapitałowy
 • Instrumenty finansowe notowane na giełdzie
 • Instytucje zbiorowego inwestowania
 •   
 1. Zasady zarządzania portfelem instrumentów finansowych (3 godziny), w tym m.in.:
 • Pojęcie portfela inwestycyjnego
 • Najważniejsze metody podejmowania decyzji inwestycyjnych
 • Analiza techniczna
 • Trendy rynkowe