LOGISTYKA

LOGISTYKA

Studia magisterskie II stopnia, 1,5-roczne, stacjonarne i niestacjonarne

Umiejętności

Absolwent jest doskonale zorientowany w najnowszych trendach w sferze transportu, spedycji, logistyki i zarządzania łańcuchem dostaw opartych na dominacji technologii informacyjnych. Zna modele i strategie biznesowe stosowane w logistyce przez wiodące światowe firmy. Potrafi zarządzać projektami różnego typu, może prowadzić obsługę dużych kontraktów oraz obsługę klientów w obszarze usług logistycznych.

Praca

Centra logistyczne, działy transportu i spedycji dużych zakładów przemysłowych, przedsiębiorstw transportowych, parków maszynowych dużych firm, zakładów komunikacji publicznej oraz własna działalność gospodarcza.

    
  1. Studia magisterskie II stopnia, 1,5-roczne, stacjonarne i niestacjonarne:
  • posiadanie świadectwa dojrzałości oraz dyplomu ukończenia studiów wyższych inżynierskich na kierunku logistyka lub kierunkach pokrewnych,
  • pozytywny wynik postępowania rekrutacyjnego.
 
  

Planowanie i optymalizacja systemów transportowych
Planowanie i organizacja transportu kolejowego i morskiego
Logistyka w gospodarce światowej
Zarządzanie przedsiębiorstwem logistycznym lub Zarządzanie przedsiębiorstwem spedycyjno-transportowym (do wyboru)
Studia przypadków
Język obcy do wyboru
Nowoczesne metody i narzędzia zarządzania w logistyce
Doskonalenie łańcucha dostaw
Rachunek kosztów logistycznych lub Controlling logistyczny (do wyboru)
Systemy cyber-fizyczne lub Inteligentne łańcuchy wytwarzania (do wyboru)
Logistyka marketingowa lub Marketing logistyczny (do wyboru)