INŻYNIERIA MEBLARSTWA

INŻYNIERIA MEBLARSTWA

Studia inżynierskie, 3,5-letnie, niestacjonarne

Umiejętności

Absolwent kierunku inżynieria meblarstwa pierwszego stopnia o profilu praktycznym jest specjalistą o wiedzy i umiejętnościach związanych z praktycznym przygotowaniem w zakresie planowania, przygotowania i utrzymania systemów produkcji mebli - stanowiących złożone obiekty techniczne, zna techniki i technologie meblarskie, właściwości materiałów typowych dla drzewnictwa, ma także wiedzę z zakresu podstaw zapisu i projektowania konstrukcji mebli z wykorzystaniem wspomagania komputerowego, wzornictwa, procesów logistycznych i zarządzania produkcją z uwzględnieniem jej oddziaływania na środowisko. Dzięki ścisłej współpracy z producentami mebli w toku studiów i odbywania długoterminowej praktyki w przedsiębiorstwach produkcyjnych branży meblarskiej absolwent zna bardzo dobrze specyfikę branży meblarskiej oraz posiada wysoko rozwinięte kompetencje zawodowe.

Praca

Zadania związane z pracą na średnim i wyższym poziomie zarządzania w przedsiębiorstwach produkcyjnych, zgodnie z oczekiwaniami pracodawców z branży meblarskiej oraz pokrewnych. Dzięki rzetelnym podstawom teoretycznym (także aspekty prawne) i praktycznym może realizować własną działalność gospodarczą. 

 
  

Punktowane przedmioty 

 Inżynieria meblarstwa,  niestacjonarne I stopnia 

  • matematyka; 
  • fizyka lub chemia lub biologia lub geografia
  • język obcy nowożytny.
  •  
     
              

Wykładane przedmioty

SEMESTR I
Grafika inżynierska
Materiałoznawstwo
Nauka o drewnie
Matematyka
Fizyka
Wychowanie fizyczne
Podstawy organizacji i zarządzania
Podstawy ekonomii
Język obcy
Style i trendy w meblarstwie
BHP w meblarstwie

SEMESTR II
Podstawy metrologii
Fizyka drewna
Podstawy mechaniki
Technologie informacyjne
Matematyka
Chemia drewna
Ergonomia mebli
Komunikacja interpersonalna
Etyka biznesu
Sztuka użytkowa
Wzornictwo przemysłowe

SEMESTR III
Podstawy konstrukcji mebli
Podstawy zapisu konstrukcji w środowisku CAD
Obróbka cięciem i skrawaniem
Kleje i klejenie w meblarstwie
Tworzywa drzewne
Statystyka
Hydrotermiczna i plastyczna obróbka drewna
Metody modyfikacji drewna
Badanie i analiza rynku
Zarządzanie marketingowe

SEMESTR IV
Techniki łączenia w meblarstwie
Komputerowe wspomaganie projektowania mebli
Maszyny i urządzenia produkcyjne w meblarstwie
Inżynieria mebli skrzyniowych
Zarządzanie produkcją mebli
Zarządzanie projektami
Zarządzanie procesami
Podstawy prawa i przedsiębiorczości
Ekonomika przedsiębiorstwa meblarskiego
Wielowymiarowa analiza danych
Metody komputerowej analizy danych

SEMESTR V
Inżynieria mebli szkieletowych i tapicerowanych
Komputerowe wspomaganie projektowania mebli 2
Maszyny i urządzenia produkcyjne w meblarstwie 2
Wprowadzenie do logistyki i zarządzania łańcuchem dostaw
Analiza ekonomiczno-finansowa przedsiębiorstwa
Perspektywy rozwoju meblarstwa
Innowacyjność w meblarstwie
Renowacja i konserwacja mebli
Ochrona drewna
Technologie wykańczania powierzchni w meblarstwie
Uszlachetnianie drewna i tworzyw drzewnych
Programowanie obrabiarek CNC
Nowoczesne techniki wytwarzania w meblarstwie

SEMESTR VI
Transport
Zarządzanie zasobami ludzkimi
Ekologia i gospodarowanie odpadami w meblarstwie
Zarządzanie jakością
Projektowanie wnętrz
Design i wizualizacja mebla
Finansowanie działalności gospodarczej
Rachunek kosztów dla inżynierów
Diagnostyka i systemy kontrolno-pomiarowe w przemyśle meblarskim
Automatyzacja i robotyzacja w inżynierii meblarstwa
Gospodarka magazynowa
Logistyka zaopatrzenia i dystrybucji

SEMESTR VII
Projektowanie procesów produkcyjnych w meblarstwie
Ochrona własności intelektualnej
Systemy MRP/ERP
Informatyczne systemy zarządzania przedsiębiorstwem