Autor: WIZData:  26.03.2018

Dr hab. inż. Dariusz Siemieniako uzyskał prestiżowe wyróżnienie

Dr hab. inż. Dariusz Siemieniako uzyskał prestiżowe wyróżnienie jako recenzent od czasopisma naukowego Industrial Marketing Management (3,166 Impact Factor), wydawanego przez Elsevier, za lata 2016-2017.

 

Wróć do listy