Autor: WIZData:  05.03.2018

INAUGURACJA EKONOMICZNEGO UNIWERSYTETU DZIECIĘCEGO NA WYDZIALE INŻYNIERII ZARZĄDZANIA

95. młodych studentów zgłosiło się na letnią edycję Ekonomicznego Uniwersytetu Dziecięcego na Politechnice Białostockiej. Oficjalna inauguracja odbyła się w sobotę 3 marca 2018 r. na Wydziale Inżynierii Zarządzania.

Tego samego dnia, tuż po uroczystości, dzieci uczestniczyły w pierwszych zajęciach. Na wykład zaprosił je dr Łukasz Nazarko, który opowiedział o różnicach między dobrem publicznym a dobrem prywatnym. Natomiast wykład inauguracyjny dla rodziców przygotował dr Andrzej Smolarczyk -  "Empatyczna komunikacja w rodzinie".

Politechnika Białostocka dołączyła do ogólnopolskiego projektu EUD - Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Wydział Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej już po raz drugi zaprosił uczniów klas V i VI szkół podstawowych na bezpłatne zajęcia, podczas których będzie można dowiedzieć się m.in. jaka jest rola marketingu we współczesnym biznesie, jak inwestuje się na giełdzie, czy też jak rozwiązywać konflikty.

Zaplanowano sześć spotkań, z których każde będzie trwało dwie godziny lekcyjne. Zajęcia dla uczniów - składające się z wykładów i części warsztatowej poprowadzą nasi nauczyciele akademiccy oraz eksperci. W czasie zajęć nudzić nie będą się też rodzice, dla których przygotowano osobne wykłady. Opiekunowie dowiedzą się m.in. o: zastosowaniu teorii gier w wychowaniu dzieci, narzędziach coachingowych w edukacji czy też o wpływie masowych mediów na młodego odbiorcę.

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy funkcjonuje w Polsce od 2008 roku. Obecnie zajęcia w ramach EUD odbywają się w 7 polskich miastach:

  • w Warszawie (przy SGH),
  • w Katowicach (we współpracy z Uniwersytetem Ekonomicznym w Katowicach),
  • w Poznaniu (przy UE w Poznaniu),
  • we Wrocławiu (przy UE we Wrocławiu),
  • w Szczecinie (przy Uniwersytecie Szczecińskim),
  • w Gdańsku (na Politechnice Gdańskiej),
  • w Białymstoku (na Politechnice Białostockiej). 

   

Przedsięwzięcie ma na celu popularyzację wiedzy i budowanie świadomości ekonomicznej wśród dzieci już od najmłodszych lat. Na EUD co roku kształci się w sumie ponad 1,5 tys. uczniów.

Pełna fotorelacja:
https://www.facebook.com/pg/WydzialInzynieriiZarzadzaniaPB/photos/?tab=album&album_id=1879944508706438

       

Wróć do listy