Autor: WIZData:  28.02.2018

Ostatnie wolne miejsca - Podyplomowe Studia Menedżerskie dla Inżynierów

Kończy się rekrutacja na Podyplomowe Studia Menedżerskie dla Inżynierów. Pozostały ostatnie wolne miejsca. Studia adresowane są do osób posiadających wykształcenie techniczne, przygotowujących się do pełnienia ról kierowniczych w różnego typu organizacjach. Celem studiów jest poszerzenie oraz zaktualizowanie wiedzy Słuchaczy z zakresu nowoczesnego zarządzania.

Program studiów jest oparty na modułowym systemie nauczania, ukierunkowanym na umiejętności sprawnego i efektywnego zarządzania przedsiębiorstwem ze szczególnym uwzględnieniem zarządzania zespołem. Koncepcja studiów opiera się na przekazaniu Słuchaczom nowoczesnej wiedzy popartej umiejętnościami jej stosowania. Zajęcia mają charakter interaktywny i są ukierunkowane na potrzeby dydaktyczne absolwentów kierunków technicznych. Studia zapewniają rozwój kompetencji menedżerskich, kształtowanie umiejętności analizy zjawisk występujących w organizacji, wyciągania wniosków, uczą podejmowania racjonalnych decyzji i przygotowują do pełnienia roli lidera zespołu.

Elementem wyróżniającym program PODYPLOMOWYCH STUDIÓW MENEDŻERSKICH DLA INŻYNIERÓW jest umożliwienie Słuchaczom pogłębionej diagnozy własnych predyspozycji osobowościowych opartej na testach psychologicznych. Dodatkowo oferowane są warsztaty rozwoju umiejętności interpersonalnych i kreatywności.

Co wyróżnia te studia?

Atutem tych studiów podyplomowych są wykładowcy: praktycy i eksperci z wybranych dziedzin, w tym pracownicy naukowo – dydaktyczni Wydziału Zarządzania Politechniki Białostockiej.

Wyróżnikiem studiów jest także docenienie miękkich aspektów zarządzania: Słuchacze pogłębią swoją świadomość menedżerską dzięki zajęciom o charakterze psychologicznym, przejdą sesję coachingową, nauczą się skutecznej autoprezentacji. Ponadto atutem studiów jest kompleksowość programu, dzięki czemu Absolwenci będą przygotowani do radzenia sobie z różnymi wyzwaniami stojącymi przed kadrą menedżerską.

Więcej informacji: www.wiz.pb.edu.pl/SpDlaInżynierów

 

Wróć do listy