Autor: WIZData:  28.02.2018

Ostatnie wolne miejsca - Coaching w biznesie - Studia Podyplomowe

Kończy się rekrutacja na studia podyplomowe Coaching w biznesie. Pozostały ostatnie wolne miejsca. Podstawową przesłanką uruchomienia studiów jest przekonanie o deficycie pracowników kompetentnych w prowadzeniu procesów coachingowych, zarówno wewnątrz organizacji, jak i skierowanych do osób indywidualnych. W perspektywie ostatnich kilku lat na rynku pojawiło się duże zapotrzebowanie na powyższe umiejętności, dlatego zapraszamy Państwa do podjęcia unikatowych studiów podyplomowych Coaching w biznesie. Studia skierowane są do:

 • kadry kierowniczej wszystkich szczebli,
 • przedsiębiorców,
 • psychologów, psychoterapeutów, pedagogów, socjologów,
 • przedstawicieli firm doradczych i szkoleniowych, trenerów, pracowników urzędów pracy,
 • pracowników działów personalnych,
 • wszystkich osób zainteresowanych samorozwojem,
 • osób, które planują zdobyć nowy zawód i zamierzają ubiegać się o międzynarodową akredytację International Coach Federation na poziomie ACC.

Uczestnicy w czasie trwania studiów  będą mogli korzystać z superwizji, by na bieżąco weryfikować swoje zawodowe umiejętności coachingowe w kontakcie z doświadczonymi praktykami coachingu.

Partner merytoryczny: Szkoła Coachów Meritum
  

Co wyróżnia  te studia?  

Zajęcia prowadzą praktycy o najwyższych kwalifikacjach potwierdzonych certyfikatami International Coach Federation (ICF) oraz doświadczeni trenerzy biznesu i nauczyciele akademiccy. Mała liczebność grupy pozwala na realizację zajęć w formie warsztatowo-ćwiczeniowej. Łączymy atrakcyjną wysokość czesnego z troską o najwyższą jakość.

Program studiów umożliwia:

 • zdobycie wiedzy i  praktycznych umiejętności w obszarze pracy z klientem coachingu,
 • poznanie struktury rozmowy coachingowej w oparciu o standardy INTERNATIONAL COACH FEDERATION,
 • poznanie różnych modeli pracy z klientem coachingu,
 • doświadczenie na sobie rozmowy coachingowej,
 • poznanie narzędzi coachingowych ,
 • poznanie prawnych i etycznych aspektów pracy coacha,
 • poznanie konkretnych wskazań we wdrażaniu kultury coachingowej w organizacjach,
 • weryfikację swoich umiejętności w kontakcie z praktykami coachingu,
 • poznanie sposobów wykorzystania coachingu w zarządzaniu zmianą organizacyjną,
 • zdobycie kluczowej wiedzy z zakresu zarządzania zespołem, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów psychologicznych. 

  

Studia przygotowują do ubiegania się o akredytację ICF ścieżką portfolio. 

Więcej informacji:

http://www.wiz.pb.edu.pl/Kandydaci/Oferta-edukacyjna/Kierunki-studiów/coaching-w-biznesie

 

Wróć do listy