Autor: URData:  20.02.2018

Projekt Top Young 100

Czy chcesz...

 • we współpracy z firmami zmierzyć się z ich wyzwaniami biznesowymi? Zdobyć wyjątkowe doświadczenie zawodowe?
 • rozwinąć sieć kontaktów zawodowych o menedżerów i dyrektorów zarządzających logistyką i transportem? Zaprezentować się potencjalnym pracodawcom?
 • pod okiem osobistego mentora zawodowego przygotować się do wejścia na rynek pracy i pracować nad swoimi kompetencjami?

  

Czy chcesz zdobyć Dyplom Absolwenta Top Young 100, prestiżowy certyfikat wydany przez Polskie Stowarzyszenie Menedżerów Logistyki i Zakupów?

Jeżeli...

 • jesteś studentem II stopnia lub ostatniego roku studiów I stopnia,
 • masz praktyczny lub dydaktyczny kontakt z logistyką i transportem,
 • posiadasz znajomość języka angielskiego min. na poziomie B2

  

APLIKUJ!!!

  

Projekt Top Young 100 to unikatowa formuła współpracy środowisk biznesowego i studenckiego. Rozpoczął się etap rekrutacji do pierwszej edycji wyjątkowego programu! Top Young 100:

 • przeznaczony dla studentów, w szczególności kierunków logistycznych i transportowych,
 • zainicjowany przez Polskie Stowarzyszenie Menedżerów Logistyki i Zakupów (PSML),
 • angażujący przedsiębiorstwa logistyczne i transportowe, a także przedsiębiorstwa innych branż o wysoko rozwiniętej logistyce własnej,
 • realizowany we współpracy z uczelniami wyższymi kształcącymi w kierunkach i specjalizacjach związanych z logistyką i transportem.

 

Uczestnicy projektu przez cały rok będą mieli szansę zdobywać praktyczne doświadczenie z zakresu logistyki i obszarów pokrewnych. Uczestnik programu stanie przed szansą zaprezentowania swojej wiedzy w rozwiązywaniu realnych problemów biznesowych oraz rozwijania kompetencji poprzez współpracę z osobistym mentorem – menedżerem z branży TSL. Studenci będą przypisywani do swoich mentorów na podstawie zainteresowań, jak również celów, które chcieliby osiągnąć w przyszłości. Oprócz rozwijania „twardych” kompetencji logistycznych studenci będą mieli też okazję na rozwinięcie umiejętności „miękkich” – poprzez pracę w zespole i aktywności mające na celu wychodzenie poza własną strefę komfortu. Firmy, które biorą udział w projekcie zaproponują również studentom staże i praktyki. Obecnie oficjalnie swój udział w charakterze partnera biznesowego potwierdziło kilkanaście przedsiębiorstw z całej Polski.

Lista partnerów biznesowych (09.02.2018)

Smart RFID

ProLogLab

Flexim

DHL Supply Chain

Siemens

Trans.EDU

M4 Real Estate

Hussar

Fiege

EWT Truck & Trailers

ABC Data

SHELL

ESA Logistika

Unilogistics

PEKAES

Prime Cargo

InterCars

SKK

Coca Cola Hellenic

Procter&Gamble

PKP SA

STALKO

DSV

P3 Logistics Parks

 

W projekcie uczestniczą następujące uczelnie (13.02.2018)

Akademia Leona Koźmińskiego

 

Akademia Łazarskiego

 

Politechnika Białostocka

Wydział Inżynierii Zarządzania

Politechnika Poznańska

Wydział Inżynierii Zarządzania

Politechnika Śląska

Wydział Organizacji i Zarządzania

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego

Wydział Nauk Ekonomicznych

Szkoła Główna Handlowa

 

Uniwersytet Gdański

Wydział Ekonomiczny

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Wydział Ekonomii

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Wydział Zarządzania

Uniwersytet Łódzki

Wydział Zarządzania

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Wydział Gospodarki Międzynarodowej

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Wydział Zarządzania

Uniwersytet Szczeciński

Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów

Wyższa Szkoła Biznesu

Wydział Nauk Stosowanych

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

Wydział Administracji i Nauk Społecznych

Politechnika Krakowska

 

W trakcie programu weźmiesz udział...

 • w praktycznych konferencjach skupiających menedżerów firm,
 • w warsztatach prowadzonych przez praktyków z branży,
 • w projektach wynikających z rzeczywistych wyzwań biznesowych, pod okiem opiekunów naukowych i we współpracy z przedstawicielami przedsiębiorstw,
 • w procesie mentoringu, przy udziale praktyka z wieloletnim doświadczeniem,
 • w merytorycznych konkursach na najlepsze projekty,
 • w wydarzeniach integracyjnych.

 

W pierwszym etapie rekrutacji zostanie oceniona Twoja aktywność wykraczająca poza zakres toku nauczania, pierwsze doświadczenia zawodowe, a także wyniki osiągnięte na uczelni. Etap I rekrutacji prowadzony jest na Uczelni przez Opiekuna Top Young 100. Uczelniany opiekun projektu na podstawie przedstawionych CV, jak również aktywności studenckiej podejmuje decyzję o możliwości uczestnictwa studenta w drugim etapie rekrutacji.

W drugim etapie rekrutacji kompleksowej ocenie poddana zostanie Twoja teczka dokonań wraz z listem motywacyjnym. Rozwiążesz także przedstawiony case logistyczny oraz zostaniesz zaproszony na wywiad z Komisją Rekrutacyjną, składającą się z praktyków biznesu: przedstawicieli PSML, firm partnerskich oraz mentorów.

Rekrutację na Uczelni prowadzą: dr Marta Jarocka i dr Urszula Ryciuk (pok. 17KB)

Dokumenty (podpisaną teczka z arkuszem oceny studenta i dokumentami potwierdzającymi aktywności) należy złożyć w pokoju 17KB w dniach 22.02.-02.03.2018 roku.

Rozmowy rekrutacyjne zostaną przeprowadzone w dniach 05-06.03.2018 roku.

Więcej informacji o projekcie: http://topyoung100.pl/

Arkusz oceny studenta - pobierz

Wróć do listy