Autor: JEData:  20.02.2018

Ponad 2 mln zł na rozwój Wydziału Inżynierii Zarządzania

W ramach projektu PB 2020 – Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Białostockiej, o łącznej wartości 11,9 mln złotych Wydział Inżynierii Zarządzania będzie realizował zadania o wartości przeszło 2 mln zł.

W ramach projektu przewidziano w szczególności:

  • uruchomienie nowego kierunku studiów gospodarka turystyczna (studia I stopnia),
  • uruchomienie specjalność inżynier procesu na studiach drugiego stopnia na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji,
  • modernizację programów kształcenia na kierunku logistyka (studia I stopnia),
  • modernizację programów kształcenia na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji (studia I stopnia),
  • uruchomienie interdyscyplinarnych studiów doktoranckich obejmujących dyscypliny naukowe: nauki o zarządzaniu oraz inżynierię produkcji;
  • udział pracowników naukowo-dydaktycznych Wydziału w panelu TeachSkill umożliwiającym podnoszenie kompetencji zawodowych,
  • udział pracowników administracyjnych Wydziału w panelu StaffSkill umożliwiającym podnoszenie kompetencji zawodowych.
 

   

W dniu 19 lutego, podczas spotkania w hali Centrum INNO-EKO-TECH  symboliczny czek wręczył Jego Magnificencji Rektorowi Politechniki Białostockiej prof. Lechowi Dzienisowi - doradca Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Stanisław DerehajłoJest mi bardzo miło, że mogę przekazać Politechnice Białostockiej to dofinansowanie w ramach programu Power. Jest to ważny element wsparcia dla uczelni regionalnych.

Korzystając z okazji dziękuję wszystkim pracownikom Wydziału, którzy zaangażowali się w przygotowanie wniosku aplikacyjnego, który skutecznie przeszedł proces oceny tym samym stwarzając Nam wszystkim perspektywy dalszego rozwoju.

dr hab. inż. Joanna Ejdys, prof. nzw.
Dziekan Wydziału Inżynierii Zarządzania

      

Wróć do listy