Autor: JSData:  13.02.2018

Rekrutacja na XXVII edycję Studiów Podyplomowych Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy

Przyjmujemy zapisy słuchaczy na XXVII edycję Studiów Podyplomowych Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy.

Istnieje możliwość dofinansowania kosztów studiów w ramach tzw. bonów szkoleniowych.

Celem Studiów Podyplomowych Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy jest kształcenie na poziomie podyplomowym pracowników służb bhp oraz osób zainteresowanych problematyką zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy.

Wydział Inżynierii Zarządzania uzyskał zgodę Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na prowadzenie Studiów Podyplomowych Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy.

Studia przeznaczone są dla:

  • inspektorów do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy,
  • starszych inspektorów do spraw bhp,
  • specjalistów, starszych specjalistów, głównych specjalistów do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy,
  • pracowników kierujących wieloosobowymi komórkami bhp,
  • właścicieli, kadry kierowniczej oraz pracowników firm zainteresowanych problematyką bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym także wdrażaniem systemu zarządzania bhp.

 

Korzyści dla słuchacza

Absolwenci studiów uzyskają kwalifikacje pozwalające zajmować stanowiska pracy w służbie bhp oraz pozwolą na pogłębienie wiedzy z zakresu zarządzania bhp.

Uzyskane kwalifikacje pozwolą uczestnikom na spełnienie wymagań Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2004 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. nr 246, poz. 2468) wprowadzającego obowiązek ukończenia studiów podyplomowych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przez pracowników służb bhp.

Wiedza i umiejętności zdobyte podczas studiów będą miały charakter ekonomiczny, zarządczy i technologiczny. Nie zostaną pominięte także aspekty społeczne i etyczne zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy.

Limit miejsc wynosi 30 osób (decyduje kolejność zgłoszeń).
W przypadku zbyt małej liczby kandydatów studia podyplomowe mogą nie zostać uruchomione.
Dokumenty należy składać do 26 lutego 2018 roku. 

Więcej informacji na stronie internetowej:

http://wiz.pb.edu.pl/Kandydaci/Oferta-edukacyjna/Kierunki-studiów/Zarządzanie-Bezpieczeństwem-i-Higieną-Pracy

    

Wróć do listy