Autor: KHData:  29.01.2018

Dr Katarzyna Dębkowska otrzymała grant Narodowego Centrum Nauki

Informujemy, że dr Katarzyna Dębkowska otrzymała grant Narodowego Centrum Nauki w ramach konkursu Miniatura. Działaniem przewidzianym do realizacji jest upowszechnianie, konsultacja i weryfikacja wypracowanej koncepcji metodyki analizy i oceny modeli biznesu podczas międzynarodowej konferencji naukowej Sustainable Business Models: Integrating Employees, Customer and Technology. Konferencja organizowana jest przez University Rey Juan Carlos; J. Mack, Robinson College of Business, Georgia State University; Isenberg School of Management, UMassAmherst. Konferencja ma charakter cykliczny, a jej inicjatorem jest centrum badawcze Center for Business & Industrial Marketing (CBMI) działające przy J. Mack, Robinson College of Business, Georgia State University. Udział w uznanej w środowisku naukowym międzynarodowej konferencji naukowej oraz publikacja artykułu w jednym z renomowanych czasopism zagranicznych przyczyni się pozytywnie do budowy dorobku naukowego dr Katarzyny Dębkowskiej.

Serdecznie gratulujemy naszej Koleżance.

dr hab. inż. Katarzyna Halicka
Prodziekan do spraw Nauki
Wydział Inżynierii Zarządzania  

 

Wróć do listy